Försäkringsinformation - Baloise försäkring

Sammanfattning av huvudpunkterna
  • Vilket försäkringsskydd husbilen har kan du se i fordonsprofilen på MyCamper. Försäkringsskyddet träder i kraft automatiskt så snart din resa börjar.
  • Campingfordonet har under alla omständigheter ansvars- och kaskoförsäkring, antingen genom Baloise försäkring eller genom ägarens egen fordonsförsäkring.
  • Baloise försäkring täcker premieökningen och självrisken för ägaren i skadehändelsen om ägaren valt detta alternativ i husbilsprofilen. Du kan sänka ditt bidrag till kostnaderna (självrisk) från 1000 CHF till 200 CHF per skadehändelse direkt i bokningsprocessen.
  • Ägaren kan kräva att en försäkring för fordonets interiör tecknas, antingen det eller så överlåter ägaren till dig att lägga till detta i din bokning. Försäkringen täcker eventuella skador på inredning, interiör eller taktält.
  • Ägaren kan stå för kostnaderna för hjälp vid driftstopp, om fordonet inte startar eller om det har skadats. I detta fall kommer ägaren att informera dig om vad du ska göra i händelse av en nödsituation vid överlämnandet av fordonet. Om inte, kan du lägga till avbrottshjälp under bokningsprocessen; detta innebär att du då kommer att täckas av Baloise försäkring.
  • Du kan också teckna ytterligare valfria försäkringar, t.ex. avbeställningsförsäkring om du inte kan åka på din resa och bagageförsäkring om du vill försäkra cyklar och andra värdefulla föremål.

Ansvars- och kaskoförsäkring

Täcker om husbilen är försäkrad av Baloise försäkring
Tillämpningsområde
I händelse av driftstopp

Väghjälp med Baloise-försäkring

Om vägassistans redan täcks av hyresvärdens försäkring, kommer hen att förse dig med nödvändiga dokument direkt.

Täckning
I händelse av driftstopp

Invändig fordonsförsäkring

Täckning
Självrisk

Avbokningsförsäkring

I bokningsprocessen kommer du att bli tillfrågad om du vill teckna en avbokningsförsäkring eller resgodsförsäkring. När det gäller interiörförsäkringen kan ägaren ange att du måste teckna den. Om ägaren inte anger att det är obligatoriskt har du möjlighet att välja och kan lägga till det frivilligt i bokningsprocessen.

Avbokningsförsäkring
Självrisk
Tillämpningsområde
Vid avbokning

Bagageförsäkring

Bagageförsäkringen ger skydd vid stöld, skada och förlust.

I bokningsprocessen får du frågan om du vill teckna en avbeställningsförsäkring eller bagageförsäkring. När det gäller den inre försäkringen kan ägaren ange att du måste teckna den. Om de inte anger det som obligatoriskt, kan du lägga till det frivilligt i bokningsprocessen.

Självrisk

Har du några funderingar?

Kika under Frågor & svar eller kontakta oss om du undrar något: Se supportens öppettider .