MyCamper brukervilkår

2024-01

Følgende brukervilkår gjelder for personer som leier eller leier ut Kjøretøy ved hjelp av Tjenester fra MyCamper AG inkludert datterselskapet MyCamper Nordic AB (MyCamper). Heretter refereres de som leier ut Kjøretøy som "Eiere" og de som leier Kjøretøy som "Leietakere". Sammen omtales ”Eiere” og ”Leietakere” som ”Partene”.

Definisjoner

Publisering

Når all nødvendig informasjon om et Kjøretøy er fylt ut, kan det publiseres av Eieren. Først da vil Kjøretøyet være synlig på Plattformen og tilgjengelig for utleie. Når Kjøretøyet avpubliseres, vises det ikke lenger på Plattformen.

Bruker

En person som har opprettet en Konto på MyCampers plattform med hensikt å bruke Plattformens Tjeneste.

Bestilling/Bekreftet bestilling

En bestillingsforespørsel er bekreftet når Eieren bindende bekrefter den betingede bestillingsforespørselen, eller når det foretas en umiddelbar bestilling og det avtalte beløpet belastes eller faktureres. Det kalles da en bestilling eller en bekreftet bestilling.

Bestillingsgebyr

Del av Leiebeløpet som belastes Leietakeren ved bestillingsbekreftelse.

Bestillingsforespørsel

Forespørsel som er sendt av Leietakeren til Eieren om å bestille et Kjøretøy via Plattformen.

Innsjekking

Tidspunkt samt prosess for uthenting av et Kjøretøy ved starten på en utleieperiode.

Utsjekking

Tidspunkt samt prosess for innlevering av et Kjøretøy ved slutten på en utleieperiode.

Depositum

I tillegg til Leiebeløpet belastes Leietaker for et Depositum i forkant av Leieperioden. Hensikten med depositumet er å dekke merkostnader som kan oppstå i løpet av leieperioden. Depositumet vil bli oppbevart av MyCamper med mindre annet er avtalt, og tilbakebetales når Leieavtalen er oppfylt av begge Parter og Kjøretøyet med inventar og utstyr returneres til Eieren innen fristen i uskadet tilstand.

Forsikringsgivere

Tilknyttede partnere som tilbyr forsikringstjenester under en leietid.

Forsikringsvilkårene

Separate betingelser som avgjør om en bestilling er dekket av forsikring.

Kjøretøy

Kjøretøyet som leies ut på MyCamper.

Leietaker

Brukere som leier et Kjøretøy i samsvar med disse brukervilkårene.

Leieavtale

Avtalen som opprettes for en spesifikk bestilling mellom Leietaker og Eier, med hensikt å leie et Kjøretøy. Dette spesifiserer blant annet dato for Leieperioden, Leiekostnad og Depositum. Denne avtalen genereres automatisk av MyCampers plattform.

Leiebeløp

Prisen per bestilling som Eieren ønsker å tjene pluss forsikringskostnader og servicegebyrer for Plattformen.

Leieperiode

Tiden da Kjøretøyet leies. Regnes fra Innsjekking til Utsjekking, og kalles også Utleieperiode.

Innhold

All informasjon på Plattformen, inkludert, men ikke begrenset til: layout, Plattformens utseende og følelse, logoer, blogger, varemerker og visse tekster.

Motorkjøretøy

Et Kjøretøy med motor som leies ut via MyCamper. Et eksempel på et Motorkjøretøy er en Bobil.

IP-rettigheter

Alle immaterielle og relaterte rettigheter inkludert: copyright, varemerker, patenter, design, varemerker, databaser, relaterte rettigheter og know-how-rettigheter.

Konto

Når en Bruker er registrert på Plattformen, opprettes en Konto. Her fyller Brukeren ut informasjon om seg selv og om Kjøretøyet sitt hvis det er Eieren.

Plattform

Plattformen som er tilgjengelig på www.mycamper.com (eller et annet domene som brukes av MyCamper) og underliggende sider.

Reisefølge

Reiseselskapet som leier og bruker Kjøretøyet, inkludert Leietakeren. Alle i Reisefølget er dekket av Leieavtalen.

Tjeneste

MyCampers Tjeneste innebærer bruk av MyCampers plattform for leie og utleie av Kjøretøy.

Egenandel

Det maksimale beløpet per hendelse som kan belastes Leietakeren for skade eller tap av utstyr, om ikke annet er fastsatt i avtalen her. Dette trekkes fra, men er ikke begrenset av, Depositumet. Ved forsikringssak betales Egenandelen etter bestemmelsene i Forsikringsvilkårene.

Betingelser og vilkår

Reglene og retningslinjene som er utviklet av MyCamper for korrekt bruk av MyCampers Tjeneste.

Eier

Brukere som eier ett eller flere Kjøretøy, og som i samsvar med disse bruksvilkårene leier ut Kjøretøy til Leietakere. Kan også kalles kjøretøyseier.

Vilkår og betingelser

1. Avtalens gyldighet

 1. Gjeldende vilkår er relevante for alle som bruker MyCampers Tjeneste og for Leieavtalen.

 2. MyCamper forbeholder seg retten til å endre eller legge til Innhold i disse vilkårene etter eget skjønn. De mest aktuelle vilkårene finner du på Plattformen. Dersom de gjeldende vilkårene endres eller det legges til nye, vil de nye vilkårene bli nevnt neste gang du bruker Plattformen. En fortsatt bruk av Plattformen etter at endringer/tillegg har funnet sted, medfører at Brukeren anses for å ha akseptert endringene/tilleggene. Om Brukeren ønsker å motsette seg endringene /tilleggene må Brukeren avslutte sin bruk av MyCampers Tjenester og avslutte Brukerkontoen.

 3. Dersom Eier og Leietaker har akseptert Brukeravtalen på ulike språk og ulikheter finnes mellom dem, skal den engelske versjonen gå foran ved eventuell tvist.

2. Plattformen

 1. Brukeren forstår at hensikten med MyCampers plattform er å forene Eiere og Leietakere slik at de kan inngå Leieavtaler med hverandre gjennom Plattformen. MyCamper legger til rette for dette, men har ikke inngående kunnskap om eller involvering i informasjonen som utveksles mellom Brukere på Plattformen og Kjøretøyene som gjøres tilgjengelige gjennom Plattformen. MyCamper er ikke part i noen Leieavtale, og er derfor ikke forpliktet på noen måte. MyCamper tilbyr som hovedregel ikke egne Kjøretøy til utleie, men formidler kun avtaler mellom Brukerne. MyCamper kan også vise Kjøretøy på Plattformen i test-/reklameøyemed. MyCamper kan gjennomgå informasjonen som Brukerne kommuniserer på Plattformen.

 2. Brukeren godtar at Tjenesten kun tilbyr den funksjonaliteten og de verktøyene som faktisk er tilgjengelige når de bruker Plattformen. MyCamper er ikke ansvarlig for andres sterkt uttrykte eller stilltiende forsikringer, avgitte forpliktelser og garantier av ethvert slag slik som, men ikke begrenset til, garantier, forpliktelser og ansvarsfraskrivelser som gjelder kvalitet, sikkerhet, lovlighet, integritet og nøyaktighet av Tjenesten og informasjonen som tilbys gjennom den, med mindre annet er uttrykkelig oppgitt.

 3. MyCamper garanterer ikke at Tjenesten deres alltid vil være tilgjengelig eller fungere uten avbrudd eller funksjonsfeil. MyCamper er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap forårsaket av midlertidig utilgjengelighet.

 4. MyCamper forbeholder seg retten til å endre, redigere eller lukke Plattformen eller Tjenesten uten ytterligere kompensasjon eller forpliktelser overfor Brukerne. Dersom Brukeren er uenig i de nye implementerte endringer og/eller redigeringer, skal Brukeren slutte å bruke MyCampers Tjenester og avslutte Kontoen sin.

 5. MyCamper forbeholder seg retten til, uten varsel og uten å være forpliktet til Brukere, å trekke tilbake eller begrense Tjenesten deres når det anses nødvendig, for eksempel ved et uunngåelig behov for vedlikeholdsarbeid på Plattformen.

3. Utformingen av Leieavtalen

 1. Eieren setter en ønsket pris for utleie, kostnad per kilometer og andre forhold slik som overleveringsgebyr, ekstra levert materiale eller tidlig/sen Inn- og Utsjekking. Prisene og vilkårene for en gitt bestilling er satt ved bestillingstidspunktet og påvirkes ikke av endringer som Eieren gjør i profilen eller annonsen etterpå. Det er Eierens ansvar å sikre at Eierens annonserte priser er korrekte. MyCamper er ikke ansvarlig for eventuelle feil i Eiers prising.

 2. Dersom Leietaker returnerer Kjøretøyet tidlig, den avtalte kjørelengden ikke blir brukt opp eller de bestilte tilvalgene ikke blir benyttet, gir dette ikke rett til reduksjon av leien.

 3. Når en Leietaker er interessert i å leie et Kjøretøy, skal de sende en bestillingsforespørsel til Eieren for de datoene de ønsker å leie. Leietakeren skal ikke sende bestillingsforespørsler til flere Eiere samtidig. MyCamper kan da kansellere alle ikke-aksepterte bestillingsforespørsler fra leietakeren for samme tidsperiode.

 4. Det vil være ulike bestillingsmetoder på Plattformen, der Eieren kan velge hvilken bestillingsmetode som skal brukes når Kjøretøyet legges ut på Plattformen: Eieren bestemmer om de ønsker å tilby Kjøretøyet sitt på Plattformen på umiddelbar basis (uten deres videre samtykke) eller på betinget basis (med deres videre samtykke). Hvis Eieren tilbyr Kjøretøyet sitt til utleie til tredjeparter med deres samtykke, utgjør Leietakerens bestillingsforespørsel til Eieren en bindende forespørsel til Eieren, slik at bestillingen blir bindende etter at Eieren har akseptert bestillingsforespørselen. Hvis Eieren tilbyr sitt Kjøretøy til bindende utleie (uten videre samtykke) til tredjeparter, kan en Leietaker foreta en bindende online bestilling direkte for det Kjøretøyet som tilbys av Eieren på Plattformen, eller bestillingskonklusjonen/avtaleinngåelsen skjer gjennom Leietakerens bestilling. MyCamper forbeholder seg retten til å tilby flere bestillingsmetoder i fremtiden, i tillegg til de to tidligere bestillingsmetodene.

 5. Når en bestilling er bekreftet, kan begge parter se detaljene i bestillingen på Plattformen.

 6. Forsikringsvilkårene avgjør om bestillingen dekkes av forsikringen. Forsikringen er ikke obligatorisk.

 7. Leieavtalens varighet kan kun endres eller justeres via Plattformen. Dersom leieperioden forlenges eller leiesummen økes, må MyCamper informeres om dette slik at forsikringen forlenges til den aktuelle datoen, og MyCamper har rett til å kreve et ekstra servicegebyr basert på differansen mellom den opprinnelige og den endelige leiesummen. I alle tilfeller må justeringen fremgå skriftlig av Leieavtalen og gjøres via Plattformen.

 8. Dersom Kjøretøyet leies ut til en venn/person som Eieren ikke har møtt på Plattformen, og utleien skjer til en lavere pris enn vanlig over Plattformen kun for å muliggjøre forsikringsdekning, må Eieren varsle MyCamper om dette. MyCamper vil da manuelt justere forsikringspremien slik at den gjenspeiler markedsprispremien.

4. Registrering og konto

 1. En Bruker må opprette en Konto i henhold til instruksjonene på Plattformen. Brukeren er ansvarlig for at informasjonen som oppgis når Kontoen opprettes er fullstendig og nøyaktig. Det er ikke tillatt å bruke pseudonymer eller kallenavn. Dersom det oppgis uriktige opplysninger, kan det blant annet føre til at forsikringsdekningen ikke kan garanteres.

 2. Brukeren kan bare registrere seg en gang som Leietaker og en gang som Eier. Brukeren samtykker i at alle aktiviteter som utføres på Plattformen i henhold til dennes tilgangsdata, tilskrives Brukeren som om det var Brukerens egne. Hvis brukerens tilgangsdata misbrukes av tredjeparter, pådrar Brukeren seg ansvar som om handlingene var deres egne.

 3. Hvis MyCamper sletter en Bruker og/eller ber en Bruker om ikke å bruke Plattformen, kan Brukeren ikke registrere seg på nytt under samme eller et annet navn.

 4. Brukere må være minst 18 år ved registreringen.

 5. En Bruker er eneansvarlig for å justere informasjon om forhold som fører til at tidligere informasjon ikke lenger er nøyaktig. Brukeren godtar og forstår at for at Plattformen skal fungere effektivt, må all informasjon i Kontoen være så fullstendig og korrekt som mulig. Ved å bruke Tjenesten godtar Brukeren at konsekvensene av feil eller ufullstendig informasjon i profilen skjer på Brukerens risiko og bekostning.

 6. Informasjon gitt ved registrering håndteres i samsvar med MyCampers til enhver tid gjeldende personopplysnings- og cookiepolicy.

 7. Brukeren garanterer herved overfor MyCamper at: (i) de besitter alle rettigheter i forhold til Brukerinnholdet, som også inkluderer Brukerens profilbilder, kjøretøydata og kjøretøybilder, (ii) de har alle nødvendige lisenser, rettigheter og tillatelser til å publisere Brukerinnholdet, dersom Brukerinnholdet er underlagt tredjeparts eierrettigheter; (iii) Brukerinnholdet er ikke konfidensielt, fornærmende, ærekrenkende, obskønt, pornografisk, usømmelig, truende og ikke til sjenanse, (iv) Brukerinnholdet skader ikke MyCampers interesser eller omdømme, og (v) de vil fullt ut overholde gjeldende lover.

 8. Brukere godkjenner at MyCamper og forsikringsselskaper kan verifisere Brukerens kredittverdighet, identitet, kjøreadferd, kjøretøyeierskap og informasjon om straffbare forhold gjennom eksterne tjenester og databaser. OBS: Dette innebærer at personopplysninger, for eksempel personnummer, kan deles med disse eksterne tjenestene. Eventuell gjeld eller betalingsanmerkninger og deres art blir IKKE eksplisitt publisert på Plattformen, men de kan danne grunnlaget for eventuelle anbefalinger fra MyCamper til Leietakeren, eller tilsi at Brukeren ikke får benyttet MyCampers Tjenester.

 9. Brukeren er ansvarlig for å holde innloggingsinformasjonen hemmelig. Brukere kan ikke dele Brukerinformasjonen sin med tredjeparter, eller tillate tredjeparter tilgang til Kontoen sin på noen måte. Brukerne er ansvarlige for bruken som foregår på Plattformen gjennom påloggingsinformasjonen. MyCamper kan gjøre tiltak på Brukerens Konto, men benytter seg ikke av Brukerens innloggingsinformasjon. En Bruker må varsle MyCamper så snart vedkommende mistenker eller vet at innloggingsinformasjonen er stjålet. Brukeren er forpliktet til å ta nødvendige tiltak for å beskytte Kontoen sin, blant annet ved å endre passordet med jevne mellomrom.

 10. MyCamper forbeholder seg retten til å nekte registrering av en Bruker og slette profilen til en eksisterende Bruker uten å måtte spesifisere årsaken til dette.

 11. På bakgrunn av MyCampers tillatelse til formidling av bilutleie hos den svenske Transportstyrelsen kan informasjon om Eieren og Kjøretøyet sendes til berørte parter.

 12. Informasjon om Brukere og deres bestillinger på MyCamper kan bli sendt til relevante myndigheter dersom de krever dette.

5. Vilkår for Eiere

Når du registrerer deg på MyCampers plattform som Eier, og har et publisert Kjøretøy til utleie, gjelder følgende betingelser og vilkår:

 1. Eieren må eie 100 % av Kjøretøyet/Kjøretøyene de ønsker å leie ut hos MyCamper, eller har fullmakt fra den faktiske Eieren av Kjøretøyet til å leie ut Kjøretøyet. I tilfelle et selskap eier Kjøretøyet, er Eieren autorisert av selskapet til å utføre alle faktiske og juridiske handlinger relatert til Kjøretøyet.

 2. Eieren innehar et gyldig førerkort som er godkjent i det landet kjøretøyet er oppført for utleie.

 3. I tilfelle Eieren ikke oppfyller de ovennevnte kravene (eller når som helst ikke klarer å oppfylle dem), har ikke Eieren lov til å bruke MyCampers Tjenester som Eier. MyCamper forbeholder seg retten til å ekskludere Eiere fra Plattformen.

 4. Eieren må registrere Kjøretøyet/Kjøretøyene som skal leies ut, på sin Konto. Kjøretøyet/Kjøretøyene må oppfylle og fortløpende oppfylle følgende krav. Ved registrering av et Kjøretøy for utleie, garanterer Eieren at Kjøretøyet:

  1. Oppfyller alle grunnleggende sikkerhetskrav

  2. Oppfyller kriteriene som finnes for Kjøretøy som er nevnt i retningslinjene ved registrering

  3. Vedlikeholdes regelmessig etter produsentens råd og anvisninger

  4. Hvis forsikring er påkrevd, er registrert i Norge, Sverige, Danmark eller Finland

  5. Er periodisk kontrollert i samsvar med gjeldende bestemmelser i landet der det er registrert. Eieren har gyldige dokumenter som viser at Kjøretøyet er sertifisert og testet, og som er gyldig i hele Leieperioden

  6. Er forsikret og alle skatter er betalt

  7. Har et registreringsskilt som er godkjent i landet der Kjøretøyet er registrert

  8. ikke er begrenset eller forbudt ved lov eller kontrakt for overlevering til tredjepart (for leasede Kjøretøy må leasingvilkårene konsulteres);

  9. Er helt skadefritt, med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom Eier og Leietaker. I så fall må dette dokumenteres av begge parter ved Innsjekking

  10. Er utstyrt med alle nødvendige væsker (inkludert, men ikke begrenset til: motorolje, bremsevæske, kjølevæske, spylervæske), med mindre annet er uttrykkelig avtalt med Leietaker

  11. Er registrert med alle nødvendige avgifter og forsikringer betalt i utleieperioden

  12. Har en maksimal vekt på 7 500 kg

 5. I tilfelle Kjøretøyet ikke lenger oppfyller ovennevnte kriterier, skal Eieren raskest mulig sørge for at kriteriene er oppfylt, eller avpublisere Kjøretøyet og kansellere alle eksisterende bestillinger og avtaler umiddelbart, med mindre annet er avtalt med MyCamper.

 6. Eieren er fullt ansvarlig for eventuelle skader eller kostnader på grunn av at enten Kjøretøyet eller Eieren ikke lenger oppfyller ovennevnte kriterier. MyCamper har ikke noe ansvar for å kompensere noen av Partene dersom de nevnte kriteriene ikke er oppfylt.

 7. Dersom Eieren har fått kontakt med Leietakeren via Plattformen, anses kontrakten som formidlet via MyCamper. Eieren har da ikke rett til å leie ut Kjøretøyet til Leietakeren utenfor Plattformen. Ved brudd på avtalen har MyCamper rett til å iverksette sanksjoner tilsvarende servicegebyret. I tillegg kan MyCamper kreve en avtalebot på CHF/EUR 5 000, SEK/NOK 50 000, DKK 35 000 per tilfelle av omgåelse. MyCamper forbeholder seg uttrykkelig retten til å kreve ytterligere skadeserstatning eller andre rettslige krav.

 8. Eieren skal besvare henvendelser om utleie så raskt som mulig, helst innen 24 timer.

 9. Eieren må alltid holde kjøretøyannonsen sin oppdatert, særlig når det gjelder Kjøretøyets tilgjengelighet. MyCamper er ikke ansvarlig for informasjonen som eieren oppgir i kjøretøyprofilen.

6. Vilkår for Leietakere

Når du registrerer deg på MyCampers plattform som Leietaker, gjelder følgende vilkår:

 1. Leietaker må inneha, og ha tilgjengelig, et gyldig førerkort gjennom hele Leieperioden. Førerkortet må være gyldig i alle land som skal besøkes i Leieperioden. Førerkortet må tillate kjøring av det leide Kjøretøyet.

 2. For å leie et Kjøretøy i Sverige, Norge, Finland eller Danmark må Leietaker ha hatt et førerkort som tillater kjøring av det leide Kjøretøyet i minst tre år. For å leie et Kjøretøy i Sveits kan det også være nødvendig å ha hatt gyldig førerkort i minst tre år.

 3. Leietakeren er ikke dømt (og har ikke blitt dømt de siste 8 årene før registrering som Leietaker) for fyllekjøring (kjøring under påvirkning av alkohol og/eller narkotika), kjøring uten førerkort, annen ulovlig kjøring eller forsikringsbedrageri.

 4. Leietaker har ikke vært involvert i mer enn to erstatningskrav på grunn av Leietakers feil, de to siste årene før bestillingsforespørsel hos MyCamper.

 5. Leietaker er ikke (og har ikke tidligere blitt) ekskludert eller nektet forsikring fra noe forsikringsselskap på grunn av ulovlig kjøring, og/eller har ikke blitt stilt strengere krav fra forsikringsselskap på grunn av slike forhold, for eksempel et høyere forsikringsgebyr, en høyere Egenandel og/eller begrenset forsikringsdekning eller liknende de siste 8 årene før bestillingsforespørsel som Leietaker.

 6. Personen som kjører Kjøretøyet bruker ikke medisiner, har ikke funksjonshemninger eller er i en tilstand som kan forringe hans eller hennes evne til å kjøre Kjøretøyet på en lovlig måte. Personen som fører Kjøretøyet må erklære all bruk av medisiner som er relevant overfor Eieren og forsikringsselskapet, for å sikre at bruken av medisinen ikke begrenser omfanget av Eierens forsikring av Kjøretøyet.

 7. Når du registrerer deg som Leietaker på MyCampers plattform, må alle ovennevnte krav være oppfylt. Hvis disse kravene ikke er oppfylt (eller ikke oppfylles når som helst før eller i løpet av tiden som registrert Bruker av MyCamper), forbeholder MyCamper seg retten til å ekskludere nåværende Leietakere fra Plattformen og kansellere bestillingen uten kompensasjon.

 8. Eiere har selv rett til å stille krav til Leietakerens minimums- og maksimumsalder. Leietakeren må være minst 21 år for Kjøretøyer som dekkes av Eierens egen forsikring eller leies i Sveits, og 23 år for leie av Kjøretøy med Omocom-forsikring i Sverige, Norge, Finland eller Danmark på leietidspunktet.

 9. Avhengig av hvilken forsikring Eieren har på Kjøretøyet, kan Eieren avvise en bestilling, basert på spesifikke krav om førerkort, aldersgrenser eller andre kriterier som er angitt i forsikringsselskapets policy.

 10. Leietakeren kan legge til ekstra sjåfører ved bestillingen. Disse skal godkjennes av MyCamper før de ekstra sjåførene kan føre Kjøretøyet. Vilkårene i § 6.1–6.6 gjelder da også for samtlige ekstra bilførere. Administrative avgifter kan tilkomme for behandlingen av ekstra sjåfører.

 11. Leietakere er under alle omstendigheter selv ansvarlig for alle skader og kostnader som skyldes at de ikke oppfyller kravene over.

7. Forpliktelser angående Leieavtaler

 1. Leieavtalen trer i kraft når en bestilling er bekreftet av Leietakeren. Dette skjer når Leietakeren har enten foretatt sin første betaling på en akseptert bestillingsforespørsel gjennom MyCampers betalingsleverandør eller faktureres direkte av MyCamper.

 2. Hvis Brukerne har lagt inn informasjon som er i strid med denne Leieavtalen eller noen av MyCampers andre avtaler, er det sistnevntes avtale som er det gjeldende.

 3. MyCamper er ikke part i Leieavtalen. MyCamper sørger for Plattformen der Kjøretøyene markedsføres av Kjøretøyeiere og leies av Leietakere, og forenkler betalingen mellom dem. Dersom Leietakeren eller Eieren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Brukervilkårene, er ikke dette noe MyCamper kan holdes ansvarlig for på noen måte. På forespørsel fra Leietaker eller Eier kan MyCamper fungere som mekler, men kan heller ikke da holdes ansvarlig for Leietaker eller Eiers handlinger.

 4. Leietaker er forpliktet til å godta følgende krav i forhold til Eieren av Kjøretøyet:

  1. Reiseselskapet bruker Kjøretøyet med den største forsiktighet, i samsvar med Eierens spesifiserte krav, overholder alle lover og regler knyttet til motorisert ferdsel på det sted Leietakeren til enhver tid befinner seg, herunder trafikkreglene, og følger produsentens retningslinjer for bruk av Kjøretøyet.

  2. Reiseselskapet foretar ingen endringer i Kjøretøyet, inventaret eller utstyret.

  3. Kjøretøyet brukes kun av reiseselskapet eller personer som har tillatelse fra Eieren. Leietaker kan ikke leie eller låne ut Kjøretøyet til noen andre i løpet av Leieperioden.

  4. I løpet av hele Leieperioden må Leietakeren følge Eierens regler angående maksimalt antall passasjerer som kan reise og oppholde seg i Kjøretøyet. Maksimalt antall passasjerer er enten det antallet personer som Kjøretøyet ifølge loven er registrert for, eller det antallet som Eieren selv bestemmer.

  5. Leietaker må følge instruksjonene gitt av Eieren gjennom hele Leieperioden.

  6. Leietaker er ansvarlig for å ta seg av Kjøretøyets vedlikehold og stell i løpet av Leieperioden, noe som inkluderer, men ikke er begrenset til, å sjekke oljer og fylle på kjølevæske (minst hver 1600 km).

  7. Leietaker er ansvarlig for alle avgifter og kostnader knyttet til bompasseringer, parkeringer, trafikkbøter eller lignende som oppstår under leieperioden, uavhengig av hvor Kjøretøyet befinner seg.

  8. Fører av kjøretøyet kan ikke konsumere alkohol og/eller narkotika før og under kjøring av Kjøretøyet, og skal heller ikke bryte trafikkreglene i landet der reiseselskapet og Kjøretøyet er lokalisert i løpet av leietiden.

 5. Leietakeren garanterer at alle i Reisefølget som er godkjent til å kjøre Kjøretøyet, vil følge reglene i § 7 Forpliktelser angående Leieavtaler.

 6. Eieren er forpliktet til å levere Kjøretøyet i samsvar med vilkårene angitt i § 5 Vilkår og betingelser for Eier av Kjøretøy.

 7. Inn- og Utsjekkingssted samt kjørelengde kan avtales mellom Partene. Uten avtale må Kjøretøyet hentes fra og returneres til det stedet som er angitt i bestillingen.

 8. Eieren har plikt til å sørge for at Kjøretøyet har det inventar og utstyr som er oppgitt i Leieavtalen, og at dette er i funksjonell stand. Hvis relevantinventar eller utstyr (etter rimelig skjønn) mangler, eller ikke er i funksjonell stand, må Leietakeren innen 24 timer fra godkjent Innsjekking kontakte Eieren og opplyse om dette samt om mulig komme fram til en løsning. Hvis en slik løsning ikke oppnås, må MyCamper kontaktes innen 48 timer fra godkjent Innsjekking. Leietakeren kan da ha rett til erstatning fra Eieren på 5 % per utstyrsenhet, men ikke mer enn 15 % av Leiebeløpet eksklusive serviceavgift og forsikring. Det er Leietaker som må bevise at utstyr mangler eller ikke fungerer. MyCamper har i slike tilfeller ikke noen plikt til å kompensere Eier eller Leietaker.

 9. Kjøretøy på Plattformen kan utstyres med et GPS-sporingssystem.

 10. Eieren kan forhindre Leietakeren fra å leie Kjøretøyet i tilfeller der Eieren har rimelig grunn til å mistenke at Leietakeren:

  1. Ikke oppfyller kravene til Leietakere som vises under § 6 Vilkår for Leietakere

  2. Er ute av stand til å føre Kjøretøyet

  3. Ikke kan fremvise gyldig og godkjent førerkort for landet der Kjøretøyet er registrert.

  I de ovennevnte tilfellene kan Eieren si opp Leieavtalen uten å betale gebyrer, bøter eller andre sanksjoner til Leietakeren (MyCamper vil be om avklaring angående dette).

 11. Leietaker kan nekte å leie Kjøretøyet hvis Leietaker har rimelig grunn til å mistenke at:

  1. Eieren av Kjøretøyet ikke oppfyller kravene i § 5 Vilkår for Eier av Kjøretøy

  2. Eieren av Kjøretøyet ikke har registrert skader på Kjøretøyet riktig, og/eller at Eieren nekter å samarbeide om å registrere skaden riktig når Kjøretøyet blir hentet.

  3. Kjøretøyets essensielle utstyr mangler eller er ikke i stand til å fungere, gitt at det skulle vært det i henhold til bestillingen. Essensielt utstyr er som følger, men ikke begrenset til: seter, soveplasser, kjøleskap, vann, strøm, fortelt, AC og oppvarming.

  I de ovennevnte tilfellene kan Leietakeren si opp Leieavtalen før Innsjekkingen er fullført uten å betale gebyrer, bøter eller andre sanksjoner (MyCamper vil be om avklaring angående dette og Leietakeren kan være nødt til å fremlegge uomtvistelige bevis for dette).

 12. Ved uthenting av Kjøretøyet skal Leietaker og Eier sammen gjennomgå og godkjenne Innsjekkingen etter anvisningene gitt i Plattformen. Formålet med Innsjekkingen er å dokumentere Kjøretøyets nåværende tilstand, inklusive eventuelle feil, skader eller utilstrekkelig rengjøring. Først når Innsjekkingen er gjennomført og godkjent overføres ansvaret for Kjøretøyet over til Leietakeren. Leietakeren må bevise at eventuelle feil eller skader som oppdages etter at Innsjekkingen er godkjent eksisterte før vedkommende overtok Kjøretøyet.

 13. Ved innlevering av Kjøretøyet skal Leietakeren og Eieren sammen gjennomgå og godkjenne Utsjekkingen etter anvisningene gitt i Plattformen. Formålet med Utsjekkingen er å dokumentere Kjøretøyets tilstand ved innlevering. Først når Utsjekkingen er gjennomført og godkjent overføres ansvaret for Kjøretøyet igjen til Eieren. Eieren må bevise at eventuelle feil eller skader som oppdages etter at Utsjekken er godkjent har oppstått under utleieperioden.

 14. Leietaker er ansvarlig for å returnere Kjøretøyet i samsvar med følgende:

  1. På angitt dato, tid og sted dersom ikke annet er skriftlig avtalt med Eieren. Ved sen ankomst har Eieren rett til å debitere Leietakeren etter følgende: CHF/EUR 50 eller NOK/SEK 500 eller DKK 360 per hel times forsinkelse, opp til et maksimumsbeløp som tilsvarer to ganger Eierens daglige leiepris. I tilfeller der tilbakeleveringen av Kjøretøyet strekker seg utover utsjekkingsdatoen, vil det maksimale gebyret være to ganger eierens daglige leiepris for hver dag forsinkelsen varer, inkludert utsjekkingsdatoen. Det maksimale gebyret beregnes i henhold til prisen for den aktuelle Bestillingen. Forsinket ankomst må dokumenteres og bevises av Eieren. Administrasjonsgebyr kan bli lagt til av MyCamper;

  2. Uten å legge igjen personlige eiendeler i Kjøretøyet

  3. Uten å ha brutt noen trafikk- eller parkeringsregler i Leieperioden. Alle slike brudd i Leieperioden er alltid Leietakers ansvar og belastes Leietakeren.

  4. Sammen med bilens nøkler og dokumenter

  5. Med minimum samme mengde drivstoff på tanken (for Motorkjøretøy) som ble registrert ved Innsjekking, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i Leieavtalen eller ved henting av Kjøretøyet

  6. I samme stand med hensyn til renhold og skader som ble godkjent ved Innsjekking, dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt i Leieavtalen eller ved henting av Kjøretøyet. Ved avvik fra dette punktet kan Leietaker bli belastet et ekstra rengjøringsgebyr eller erstatning for skader. Rengjøringsgebyret skal ikke overstige de angitte grensene, som er CHF/EUR 100, SEK/NOK 1 000 eller DKK 700 per time, og skal ikke overstige totalt CHF/EUR 300, SEK/NOK 3 000 eller DKK 2 100. Administrasjonsgebyr kan bli lagt til av MyCamper;

  7. Med ikke flere kjørte kilometer enn avtalt/tillatt. For hver overskytende kilometer kan eieren kreve det som er spesifisert i bestillingen, men maksimalt CHF/EUR 0,8, SEK/NOK 8, DKK 6.

 15. Prinsippet er at kostnadene for kjøretøydeler som går i stykker på grunn av vanlig bruk og slitasje (motor, dynamo) bæres av Eieren, og kjøretøydeler som går i stykker på grunn av annen bruk eller feil oppførsel fra Leietakers side (feil bruk) bæres av Leietakeren. Unntatt fra dette er brukt materiell som er angitt i vilkårene for leie av MyCamper. Dersom det i løpet av leieperioden oppstår feil eller skader på Kjøretøyet som utelukker eller i vesentlig grad forringer Kjøretøyets egnethet for normal bruk og/eller videre utleie av Kjøretøyet, må Leietaker informere Eieren og MyCamper skriftlig om dette. Hvis disse manglene eller skadene ikke skyldes feil fra Leietakers side, men skyldes slitasje, er Eieren forpliktet til å erstatte Leietaker pro rata for den tapte tiden.

 16. Utvendig rengjøring er Eierens ansvar.

 17. Leietakeren må bruke Kjøretøyet selv i løpet av Leieavtalen og skal ikke overlate det til tredjeparter (med unntak av autoriserte ekstra sjåfører) eller leie det ut til andre.

 18. Leietaker må ikke laste Kjøretøyet med gjenstander som overbelaster kapasiteten, svekker sikkerheten eller skader Kjøretøyet. Leietaker må være klar over maksimal lastvekt og er ansvarlig for eventuelle skader og kan bli bøtelagt dersom denne overskrides.

 19. Leietakeren må ikke bruke Kjøretøyet til noen form for løp, motorsportarrangementer eller lignende, og må ikke bruke det på løpebaner, treningsbaner, rundbaner eller i konkurranser.

 20. Leietaker må følge tilleggsbegrensningene i de generelle forsikringsvilkårene.

 21. Leietaker må ikke bruke Kjøretøyet som transport- eller flyttingstaxi for andre Kjøretøy, ikke transportere farlig gods, ikke bruke Kjøretøyet til demonstrasjoner eller for å frakte reklame.

 22. Leietaker må ikke foreta optiske eller tekniske endringer på Kjøretøyet eller ensidig utføre reparasjoner. Dersom det er nødvendig å utføre reparasjoner for å sikre at Kjøretøyet er driftssikkert og trafikksikkert, kan Leietaker kun engasjere et profesjonelt firma til å utføre disse etter avtale med Eieren. Dersom det ikke foreligger feil fra Leietakers side, vil kostnadene for reparasjoner bli refundert av Eieren mot fremvisning av originalkvitteringer.

 23. Leietaker må ikke overlate eller gi bort Kjøretøyet til andre personer.

 24. I tilfelle en tvist mellom Leietaker og Eier, kan MyCamper fungere som megler og mellomledd, men forblir uten ansvar for eventuelle kostnader eller skader.

 25. Tilfeller av force majeure, som streik, opptøyer, uroligheter, terrorhandlinger, naturkatastrofer, branner, pandemier, epidemier osv., som ligger utenfor Partenes rimelige kontroll og som inntreffer etter avtaleinngåelsen eller som ennå ikke forelå på tidspunktet for avtaleinngåelsen, fritar både Leietaker og Eier så lenge forstyrrelsen varer og i den grad den påvirker den planlagte reisen, fra sine forpliktelser til å levere tjenester i henhold til Leieavtalen og disse vilkårene. Partene skal i så fall gi den andre parten nødvendig informasjon uten forsinkelse innenfor rimelighetens grenser. Begge parter skal imidlertid gjenoppta sine respektive tjenester i henhold til Leieavtalen og disse vilkårene umiddelbart etter at arrangementet har opphørt. Hvis et tilfelle av force majeure varer i mer enn 3 måneder sammenhengende, kan både Eier og Leietaker si opp Leieavtalen dersom det foreligger saklig grunn. Eierens andel forfaller i så fall ikke til betaling.

8. Avbestillingsregler

 1. Begge Parter kan avbryte eller avslutte en Bestillingsforespørsel uten ytterligere kostnader eller forpliktelser mot den andre Parten, forutsatt at bestillingen ennå ikke er bekreftet.

 2. Hvis den første Betalingsforespørselen fra MyCamper tilknyttet Leieavtalen ikke betales av Leietakeren innen avtalt tid etter bestillingsforespørselen, kanselleres Leieavtalen. Ingen avbestillingsgebyrer tilkommer.

 3. Eieren kan velge hvilke avbestillingsregler som skal gjelde for Kjøretøyet. Avbestillingsreglene Eieren kan velge mellom er "Standard", “Fleksibel” eller “Strengt” avtale etter den følgende tabellen:

Når avbestillingen skjer

Andel av Leiebeløp som debiteres

Standard

Mer enn 60 dager før Innsjekking

0 %

60–30 dager før Innsjekking

25 %

Mindre enn 30 dager før Innsjekking

100 %

Fleksibel

Mer enn 60 dager før Innsjekking

0 %

60–7 dager før Innsjekking

25 %

Mindre enn 7 dager før Innsjekking

100 %

Strengt

30 dager eller mer innen Innsjekking

25 %

Mindre enn 30 dager innen Innsjekking

100 %

 1. Leietakeren har rett til å avbestille en bestilling utfra de avbestillingsregler som Eieren har valgt for utleie. Hvis Leietakeren har betalt inn en større del enn det som står under "Andel av Leiebeløp som skal debiteres", vil det overskytende beløpet betales tilbake til Leietakeren. Eieren får deretter utbetalt det debiterte Leiebeløpet etter at MyCampers servicegebyr er trukket fra.

 2. Hvis en Eier kansellerer en bekreftet bestilling, vil Leietakerens innbetalte beløp bli refundert i sin helhet, og krav om tilleggsbetalinger vil opphøre. Eieren blir erstatningspliktig for et beløp som tilsvarer bestillingens servicegebyr, som skal betales til MyCamper. Eiers erstatningsansvar i henhold til dette punkt gjelder ikke hvis (a) kanselleringen skyldes at Kjøretøyet er skadet eller på annen måte er i ikke-utleiebar tilstand forårsaket av en forutgående utleie via MyCamper, eller hvis (b) kanselleringen skyldes force majeure. Unntakstilfellene a) og b) må kunne bevises av Eieren. MyCamper har det siste ordet om omstendighetene som påberopes som unntaksgrunner anses for å falle inn under a) eller b) og har rett til å undersøke dette. Dersom en påberopelse av force majeure viser seg å være ukorrekt, vil administrasjonsavgifter, undersøkelseskostnader og andre utlegg knyttet til MyCampers undersøkelser i relasjon til dette bli belastet Eieren.

 3. Utover det å få tilbake Leiebeløpet, kan ikke Leietakeren gjøre krav på noen øvrig erstatning på grunn av at Eieren har avbrutt en bekreftet bestilling.

 4. Å returnere Kjøretøyet før den angitte datoen er tillatt, forutsatt at det er inngått en avtale mellom Eieren og Leietakeren. I slike tilfeller vil imidlertid ikke noe av Leiebeløpet bli refundert.

9. Varighet, oppsigelse og forlengelse av Leieavtalen

 1. Leieavtalen varer en viss periode. Leietaker og Eier kan bare si opp Leieavtalen før den utløper, i samsvar med MyCampers avbestillingsregler i § 8 Avbestillingsregler.

 2. Bestillingen betraktes som kansellert av Leietakeren hvis vedkommende ikke har hentet Kjøretøyet innen 24 timer etter avtalt hentetid i Leieavtalen. I så tilfelle refunderes ikke noen del av Leiebeløpet.

 3. Retur av Kjøretøy før utløpet av Leieperioden anses ikke å avslutte Leieavtalen, og påvirker ikke Leieavtalen eller størrelsen på Leiebeløpet.

 4. Hvis en forlengelse av Leieperioden ikke aksepteres, gjelder den avtalte leietiden som er angitt i Leieavtalen.

10. Skader, tilbakevirkende kostnader og bøter

 1. Leietaker er forpliktet til å betale for all skade på Kjøretøyet og/eller inventaret som oppstår under leieperioden, oppad begrenset til den maksimale kostnaden per individuelle skade, begrenset til Egenandelen. Hvis Kjøretøyet er dekket av forsikringen, bestemmes Egenandelen av Forsikringsvilkårene. Ellers bestemmes Egenandelen av Eieren før opprettelsen av leien. Egenandelen beregnes på hver enkelt skadehendelse. Hvis det er flere skader fra en skadehendelse som naturlig må ses i sammenheng, dekkes disse av samme Egenandel. Leietakeren er ikke pliktig til å erstatte eventuelle framtidige inntekter til Eieren.

 2. Egenandelen gjelder bare skader på Kjøretøyet og/eller inventaret. Per hendelse kan Eieren ikke kreve erstatning ut over Egenandelen, selv om det foreligger flere skader knyttet til skadehendelsen. Eieren kan kreve erstatning for mer enn én Egenandel dersom det foreligger flere skadehendelser, som resulterer i mer enn én forsikringssak. Eieren kan, hvis vedkommende vil, forsikre seg mot merutgifter.

 3. Erstatningsbeløpet for skader på Kjøretøyet og/eller inventar og utstyr skal baseres på markedsverdien.

 4. I tilfelle skade på Kjøretøyet eller noe av Kjøretøyets inventar, må Eieren fremlegge kjøpsbevis som dokumentasjon for kostnaden.

 5. Ved overfladiske skader av estetisk art som oppstår i leieperioden, skal Eieren prioritere reparasjon fremfor utskifting av den berørte delen. Kostnadene for reparasjon skal bæres av Leietaker. Overflateskader av estetisk karakter kan omfatte, men er ikke begrenset til, følgende: ikke-flyttbare flekker (olje, kaffe osv.) på tekstiler som madrasser, gardiner eller lignende overflater, riper på alle typer overflater som dører, skillevegger, skap, gulv osv, splinter på ømfintlige overflater som vasker, servanter, dusjer, lamper o.l., skrubbsår på skillevegger, skap, dører o.l., små brennmerker på bord, benkeplater, tekstiler, gulv o.l. Dersom det ikke er mulig å reparere overfladiske skader av estetisk art, er Leietaker forpliktet til å betale erstatning til Eieren. Partene skal bli enige om en rimelig erstatning som tar hensyn til skadens omfang og den opprinnelige prisen på den skadede delen. Avhengig av hvilket land utleien finner sted i, kan Leietaker ved bestilling tegne en ekstra innredningsforsikring som dekker skader på innredningen i henhold til forsikringsvilkårene. I tilfelle uoverensstemmelser, tvister eller krav mellom Leietaker og Eier, må den anmodende part kunne fremlegge tilsvarende bevis (bilder, fakturaer osv.) til MyCamper eller til den andre parten. Ansvaret er begrenset til reparasjons- eller erstatningskostnaden for de skadede gjenstandene og omfatter ikke uskadede gjenstander eller komponenter. Hvis den skadede gjenstanden er en del av et sett (f.eks. putetrekk, laken, tallerkener), er Leietaker kun ansvarlig for erstatningskostnaden for den skadede gjenstanden, ikke for hele settet. I alle tilfeller skal reparasjonen eller utbedringen utføres til lavest mulig kostnad.

 6. I alvorlige tilfeller eller ved mangler/skader på Kjøretøyet kan MyCamper engasjere en uavhengig ekspert til å registrere og vurdere manglene/skadene endelig for Partene. Kostnadene ved dette skal faktureres Eier og Leietaker med i utgangspunktet 50 % hver. Dersom den ene parten etter ekspertens vurdering blir funnet å ha urett, skal denne parten bære kostnadene til eksperten, eller dersom begge parter blir funnet å ha delvis urett, skal Leietaker og Eier bære kostnadene til eksperten i forhold til sin rettsstilling. Mangelen/skaden som eksperten har fastslått, er bindende for både Leietaker og Eier.

 7. Alle land der Eierens internasjonale forsikringskort er gyldig, samt land som Leieavtalen sier at Leietaker å reise til, kan besøkes med Kjøretøyet. Land som er helt eller delvis i krig, samt land der det er sannsynlig at det vil bli krig eller uro, kan ikke besøkes.

 8. For Kjøretøy som er dekket av MyCamper-formidlet forsikringsløsning, skal de generelle forsikringsvilkårene alltid ha forrang for å fravike eventuelle forsikringsvilkår til enhver tid.

 9. Dersom politiet eller rettsvesenet beslaglegger Kjøretøyet fordi Leietakeren anføres å ha vært i besittelse av narkotika, har kjørt uforsiktig, har neglisjert å ta seg av Kjøretøyet, eller har vært involvert i andre forbrytelser eller krenkelser, er Leietakeren forpliktet til å kompensere Eieren for alle skader samt all tapt fortjeneste tilknyttet aksepterte bestillinger som forhindres eller blir gjort vanskeligere. Alle kostnader som Eieren må betale på grunn av ovennevnte, herunder til rettslig bistand, vil bli belastet Leietakeren.

 10. Eieren skal holdes fullstendig skadesløs, uten hensyn til Egenandel, for kostnader og tap som Leietaker eller reisefølget har pådratt Eieren ved uansvarlig, uaktsom eller forsettlig opptreden som resulterer i innbrudd i Kjøretøyet, tyveri av eller fra Kjøretøyet, samt skade på Kjøretøyet.

 11. Ved havari av et Kjøretøy som er dekket av en forsikring, skal du følge informasjonen som er publisert på Plattformen under forsikring. Hvis veihjelp allerede er inkludert for Kjøretøyet eller hvis Leietaker er forsikret som person, er Leietaker forpliktet til å kontakte denne havaritjenesten så raskt som mulig. Hvis Kjøretøyet ikke har en bilbergingsforsikring og Leietaker ikke har bestilt bilbergingstjenesten i bestillingsprosessen, må Leietaker selv betale kostnadene i forbindelse med havariet. I alle tilfeller må Eieren informeres umiddelbart i tilfelle havari.

 12. Leietaker er forpliktet til å varsle Eieren umiddelbart i tilfelle havari eller ulykke, til å fylle ut den europeiske ulykkesrapporten og, om nødvendig, til å varsle det lokale politiet hvis det oppstår en ulykke/skade på Kjøretøyet, for eksempel på grunn av en ulykke eller tyveri i leieperioden. I tilfelle skade eller ulykke på et Kjøretøy som dekkes av MyCamper-Baloise-forsikringen, skal du følge informasjonsarket "Hva du skal gjøre i tilfelle havari eller skade", som du finner på Plattformen i bestillingsinformasjonen eller som ble sendt sammen med bestillingsbekreftelsen. I alle andre tilfeller må Leietaker varsle Eieren og kjøretøyforsikringen umiddelbart.

 13. Eieren er aldri ansvarlig for personlige, psykologiske, materielle, følgeskader eller kroppsskader som Leietaker eller Reisefølget har pådratt seg på grunn av bruken av Kjøretøyet, mekaniske feil, trafikkulykker, enkelt- eller kjedekollisjon, med mindre skaden oppsto pga. mangler i Kjøretøyet som Eieren kjente til, men ikke informerte Leietakeren om.

 14. Hvis det foreligger en mangel eller en tidligere skade på Kjøretøyet før et forsikringstilfelle, slik at Eieren får en merverdi gjennom reparasjon av forsikringsskaden, må Kjøretøyets eier bære en tilsvarende andel av reparasjonskostnadene selv (fordelsutligning). For skader som allerede er utbetalt (til kjøretøyeieren), men som ikke er reparert, erstattes ved en ny skade på samme skadeområde på Kjøretøyet kun kostnadene for skadeforlengelsen, eller de allerede utbetalte beløpene trekkes fra skadebeløpet.

 15. I tilfelle Eieren forsøker å få erstatning fra Leietakeren for skader som har oppstått før Leieperioden, vil alle Leietakerens kostnader for innhenting av nødvendig ekspertise, kravhåndtering og andre administrative kostnader relatert til å forsvare seg mot Eierens krav bli belastet Eieren med CHF/EUR 1,000 eller SEK/NOK 10,000 eller DKK 7,000 per anførte skadehendelse. Politiet kan bli varslet og Eieren kan bli siktet for forsikringssvindel.

 16. Dersom Kjøretøyet ikke er omfattet av forsikringen er Eieren individuelt ansvarlig for å varsle sitt forsikringsselskap om at Kjøretøyet brukes til utleie og for å sørge for at forsikringen også gjelder ved utleie. Om nødvendig må Eieren beregne om tillatt kjørelengde for Kjøretøyets nåværende forsikringsselskap må endres, og varsle forsikringsselskapet om dette. Eieren er også ansvarlig for at de nødvendige leietillatelsene er på plass.

 17. Eiere kan ved Utsjekk oppgi ekstrakostnader som skal betales av Leietakeren. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til: tillegg for å kjøre lengre strekninger, trafikkbøter, bompenger, skader, Egenandeler, avgifter for forsinket retur av Kjøretøy eller nødvendig rengjøring av Kjøretøyet. Ekstrakostnader vil bli betalt ut til Eieren etter at de er innbetalt av Leietakeren. Et ekstra administrasjonsgebyr kan tilkomme. 

 18. Eieren kan gjøre ytterligere krav på ekstrakostnader i opptil 6 måneder fra leieperiodens avslutning. Eieren må i så fall kunne framlegge ubestridelige beviser for at disse kostnadene har oppstått under utleieperioden.

 19. Hvis Leietakeren ønsker å motsette seg betaling av ekstrakostnader som har tilkommet etter Utsjekkingen, må vedkommende varsle dette skriftlig til Eieren via Plattformen innen den angitte fristen, eller innen 14 dager dersom det ikke er angitt noen frist. Hvis dette ikke gjøres, anses Leietakeren å ha akseptert å betale ekstrakostnadene. Hvis Kjøretøyet slutter å fungere (ikke er kjørbart eller ubrukbart) av grunner som ikke skyldes Leietakeren eller reiseselskapet, men Eieren ikke tilbyr et nytt Kjøretøy for den gjenværende Leieperioden, må Eieren betale tilbake en del av Leiebeløpet, eksklusive serviceavgift, som tilsvarer tiden Kjøretøyet kunne ikke brukes.

 20. Hvis Kjøretøyet slutter å fungere (ikke kan kjøres eller er ubrukelig) av grunner som ikke kan tilskrives Leietaker eller dennes reisefølge, og Eieren ikke tilbyr et erstatningskjøretøy for den gjenværende leieperioden, må Eieren betale tilbake en forholdsmessig del av Leiebeløpet, eksklusive forsikringskostnader og servicegebyr, tilsvarende den tiden Kjøretøyet ikke kunne brukes. Leietaker må kunne fremlegge ubestridelige bevis for at feilen ikke skyldes dem. Hvis både Leietaker og Eier fremlegger tilsvarende bevis for (ikke-)skyld, slik at det ikke kan avklares endelig mellom Leietaker og Eier hva havariet skyldes eller hvem som har skylden, skal Leietaker få refundert halvparten av beløpet for den tilsvarende leieperioden. Uavhengig av hvem som er skyld i feilen, kan MyCamper hjelpe Leietaker med å finne et erstatningskjøretøy. MyCamper er imidlertid ikke forpliktet til å skaffe erstatningskjøretøy.

 21. Leietaker er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av punkteringer på dekk som ikke er eldre enn åtte år. Eieren må kunne presentere ubestridelige bevis for at dekkene ikke er eldre enn åtte år. Hvis dekkene er eldre enn åtte år, vil Eieren være ansvarlig for skaden med mindre punkteringen skyldes en ulykkeshendelse i forbindelse med Leietakers kjøring.

 22. Det gis ingen kompensasjon til Eieren fra verken MyCamper eller Leietakeren dersom Eieren trenger transport til Kjøretøyet sitt før, under eller etter utleieperioden.

 23. Dersom Eieren har inkludert et eller flere av følgende forbud i listingen av Kjøretøyet ved bestilling, kommer Leietakeren til å tildeles følgende bøter dersom forbudet neglisjeres. Eieren må kunne vise til ubestridelige bevis for at reiseselskapet har brutt disse forbudene. Bøter betales i Eierens valuta, og administrative gebyrer kan bli lagt til av MyCamper:

  1. Røyking i Kjøretøyet CHF/EUR 500, SEK/NOK 5 000 DKK 3 500 (ekskl. rengjøringskostnader)

  2. Kjæledyr i Kjøretøyet CHF/EUR 500, SEK/NOK 5 000 eller DKK 3 500 (ekskl. rengjøringskostnader)

  3. Reise med Kjøretøyet utenfor landene som er inkludert i Leieavtalen CHF/EUR 500, SEK/NOK 5 000 eller DKDK 3 500 (ekskl. kostnader for følgeskader som uforsikrede skader på Kjøretøyet eller tredjepart)

  4. For å besøke en festival med Kjøretøyet CHF/EUR 500, SEK/NOK 5 000 eller DKK 3 500

 1. Hvis både Eieren og Leietaker framskaffer bevis under § 10 11–10.17, og det dermed ikke er mulig å si definitivt hvem som har rett, skal Eieren og Leietakeren hver stå for halvparten av det aktuelle beløpet. MyCamper har ingen plikt til å betale eller på annen måte kompensere Eieren eller Leietakeren for dette.

 2. Dersom Eieren eller Leietakeren skylder MyCamper et beløp, kan MyCamper fakturere Leietakeren eller Eieren, eller, dersom det foreligger en fremtidig bestilling, kan MyCamper motregne det utestående beløpet med beløp fra en eventuell fremtidig bestilling.

11. Vurderingssystem

 1. Hver Bruker kan vurdere andre Brukere på Plattformen.

 2. Brukere er forpliktet til å gi sannferdige uttalelser når de vurderer andre Brukere. Usanne, fornærmende eller andre ulovlige eller urimelige kommentarer er forbudt.

 3. Bruk av vurderingssystemet som ikke er i samsvar med formålet, er ikke tillatt. Dette gjelder spesielt oppføringer som gjøres av personer som er forbundet med hverandre eller som ikke eksisterer, samt selvvurderinger.

 4. Vurderingene er ikke kontrollert av MyCamper. MyCamper kan ikke påta seg noe ansvar for riktigheten eller rimeligheten av vurderingene. MyCamper forbeholder seg retten til å slette vurderinger eller kommentarer uten begrunnelse.

 5. Ellers gjelder informasjonen på Plattformen om vurderingssystemet for MyCamper.

 6. MyCamper kan når som helst fjerne en vurdering uten begrunnelse.

12. Betaling og gebyrer

 1. Leietakeren betaler Leiebeløpet som er avtalt med Eieren i Leieavtalen. Normalt belastes eller faktureres Leietaker 25 % av Leiebeløpet når Eieren godkjenner bestillingsforespørselen eller når en umiddelbar bestilling foretas. De resterende 75 % må betales senest 30 dager før leieperiodens start. Hvis Leieavtalen inngås mindre enn 30 dager før leieperiodens start, vil hele Leiebeløpet bli belastet eller faktureres etter at Eieren har godkjent bestillingsforespørselen eller når en umiddelbar bestilling foretas.

 2. MyCamper forbeholder seg retten til å kreve et gebyr for sine Tjenester. Gebyret legges automatisk til Eierens avtalte Leiebeløp. MyCamper har rett til å endre gebyret (beløp og/eller prosentandel) for nye bestillinger.

 3. MyCamper forbeholder seg retten til å kreve en forsikringspremie på vegne av forsikringsselskapet. Forsikringspremien fastsettes på grunnlag av de vilkår som er spesifisert i forsikringsbetingelsene. Forsikringspremien legges automatisk til Eierens avtalte Leiebeløp. MyCamper har rett til å kreve et servicegebyr på forsikringspremier.

 4. Betalinger kan håndteres i samarbeid med en tredjepart. Eierens kompensasjon betales ut først når Innsjekkingen er gjennomført. Eierens kompensasjon som debiteres Leietakeren etter at Innsjekkingen er gjennomført betales ut til Eieren etter at Leietakeren har betalt. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 10 dager før utbetalingen er tilgjengelig på mottakerens konto.

 5. Beløpet som overføres til Eieren eller Leietakeren er basert på data fra MyCamper, bortsett fra i tilfeller der informasjonen kan bevises å være feil. I så fall skal Eieren eller Leietakeren snarest melde fra om dette til MyCamper.

 6. MyCamper er ikke ansvarlig for feil som er gjort i opprettelsen av Leieavtaler, eksempelvis knyttet til ønsket dato for Leieperiode eller type Kjøretøy.

 7. Leietakeren går med på å betale depositumet satt av Eieren førInnsjekkingen. Depositumet kan brukes etter at Leieavtalen har gått ut for å betale ekstrakostnader påført Eieren av Leietakeren. Innbetalt depositum etter fradrag for ekstrakostnader tilbakebetales til Leietakeren. Dersom Leietaker verken godtar eller avviser en kostnad fra depositumet, har MyCamper rett til å trekke et eventuelt påvist beløp fra depositumet. MyCamper har rett til å kreve administrasjonsgebyr for håndtering av depositum.

 8. Eieren har mulighet til å kreve at depositumet holdes tilbake en viss begrenset tid. Dette kan for eksempel gjøres hvis det trengs tid for å undersøke reparasjonskostnader, eller for å få behandlet en forsikringssak, og skal skje i henhold til MyCampers til enhver tid gjeldende regler for slike prosesser. Det påligger Eieren en plikt til å sørge for at denne typen utredninger skjer så raskt som mulig for at depositumet skal kunne beholdes. Eieren kan ta imot depositumet direkte dersom dette kreves av Eierens forsikringsselskap. MyCamper er da ikke delaktig i behandlingen av depositumet.

 9. Eieren har ikke lov til å kreve depositum for et Kjøretøy som de ikke har til hensikt eller ikke kan leie ut. Dersom en Eier krever eller forsøker å kreve et slikt depositum, har MyCamper rett til å kreve en bot på CHF/EUR 1 000 eller SEK/NOK 10 000 eller DKK 7 000.

 10. Ved forsøk på å svindle en annen Bruker eller MyCamper (f.eks. ved å tilby et ikke-eksisterende Kjøretøy eller et Kjøretøy som Brukeren ikke har rett til å låne ut, be om direkte betaling til Brukerens bankkonto uten substans, forsøk på å motta betaling fra MyCamper på feil grunnlag) har MyCamper rett til å kreve en bot på CHF/EUR 10 000 eller SEK/NOK 100 000 eller DKK 70 000.

 11. Samtlige straffegebyrer, ekstrakostnader, tilbakebetalinger og lignende debiteringer skal betales innen 30 dager fra utstedelsesdato dersom ikke annet er spesifisert eller avtalt med MyCamper. Deretter gjelder en morarente på 10 %.

 12. Eieren er selv ansvarlig for å deklarere sine inntekter til berørte myndigheter. Dersom Eieren driver næringsvirksomhet og er mva.-registrert, plikter Eieren å opplyse dette overfor Leietakeren og berørte myndigheter. MyCamper er ikke ansvarlig dersom Eieren unnlater å gjøre dette.

 13. MyCamper yter formidlingstjenester, og er således ikke ansvarlig for merverdiavgifts- og/eller skatteforpliktelser som påhviler Leietaker eller Eier. Partene i avtalen er således selv ansvarlige for å etterleve gjeldende skatte- og avgiftslovgivning.

13. IP-rettigheter

 1. MyCamper eier alle rettigheter til MyCampers Tjeneste og offentlig Innhold opprettet på Plattformen.

 2. MyCamper gir en begrenset, personlig, tilbakekallbar, ikke-eksklusiv og ikke-viderelisensierbar rett til å bruke Tjenesten i samsvar med MyCampers vilkår og betingelser.

 3. Uten MyCampers skriftlige samtykke er det forbudt å be om, kopiere eller gjenbruke betydelige deler av Innholdet eller å gjenta og systematisk be om eller gjenbruke betydelige deler av Innholdet i databasen. Automatisering av kopiering av Innhold av spiders, crawlere og roboter eller lignende er bare tillatt i tilfelle vilkårene nevnt i robots.txt-filen er oppfylt.

 4. Ingenting nevnt i MyCampers vilkår har til hensikt å overføre IP-rettigheter til Brukere. Brukere kan ikke handle på en måte som bryter MyCampers IP-rettigheter, for eksempel ved å registrere domenenavn, selskaper eller søkeord som er identiske eller ligner på andre spørsmål angående MyCampers IP-rettigheter.

 5. I henhold til de ovennevnte bruksvilkårene bevares IP-rettighetene dine for alt Innhold du som Bruker publiserer på Plattformen.

 6. Brukeren godtar at ved å laste opp informasjon på Plattformen, gir dette automatisk MyCamper en gratis, ikke-abonnerbar, verdensomspennende, ikke-lisensierbar, ikke-eksklusiv rett til å dele informasjonen for å tilby Tjenesten og duplisere og publisere all informasjon som er lagt til på Plattformen.

 7. MyCamper har dermed rett til å bruke Brukerens opplastede Innhold til å markedsføre Tjenesten. Dette inkluderer for eksempel reklame i forskjellige medier eller på ulike nettsteder.

 8. Det er i strid med MyCampers vilkår og betingelser å slette, skjule, endre eller tilsløre noe som er nevnt eller kommunisert angående IP-rettigheter.

14. Ansvar

 1. MyCamper er kun en formidler av Tjenester og er ikke ansvarlig for skader og andre forhold knyttet til relasjonen mellom Eier og Leietaker.

 2. Eventuell mangel som kan tilskrives MyCamper er uansett begrenset til maksimalt CHF/EUR 1,000 eller SEK/NOK 10,000 eller DKK 7,000. Det totale ansvaret som følger av denne avtalen vil aldri overstige dette beløpet.

 3. MyCamper er aldri ansvarlig for skader som følge av:

  1. Informasjon innhentet fra tredjeparter eller informasjon tilgjengelig på tredjeparts nettsteder knyttet til MyCamper via

  2. Informasjon lagt ut på Plattformen av Brukere

  3. Skade eller tap av eiendom eller Kjøretøy

  4. Dødsfall eller skader, hvis ikke disse er forårsaket av ulovlige handlinger fra MyCamper

  5. Trafikk- eller parkeringsforseelser

  6. Drivstoffkostnader

  7. Brudd på Brukervilkårene av andre Brukere

  8. Oppsigelse av Leieavtale, sletting av Kontoer, Kjøretøy eller annet på Plattformen

 4. Brukeren garanterer at MyCamper ikke er ansvarlig for skader eller kostnader, inkludert men ikke begrenset til skader forårsaket av et (påstått) brudd på IP-rettigheter, tredjepartskrav, innkrevingskostnader, saksomkostninger, tap av inntekt, bøter og saksomkostninger som forårsaket av MyCamper eller som skyldes: (i) mangler som kan tilskrives MyCampers manglende overholdelse av disse vilkårene, (ii) bruk av Tjenester, eller (iii) skader.

 5. Brukeren skal frigjøre MyCamper fra alle krav som fremsettes mot MyCamper av tredjeparter (inkludert andre Brukere) og som skyldes at Brukeren har brutt bestemmelser i avtaleforholdet. Brukeren skal påta seg alle kostnader som MyCamper pådrar seg på grunn av et slikt brudd på bestemmelsene i avtaleforholdet, inkludert kostnadene for det juridiske forsvaret (også før rettssaken). Eventuelle ytterligere krav og erstatningskrav fra MyCamper skal forbli upåvirket.

15. Oppsigelse

 1. Brukere av MyCampers Tjenester har rett til å avslutte bruken av Tjenesten når som helst og slette Kontoen sin. Imidlertid kan Brukere ikke avslutte Kontoen hvis de har aktive bestillinger. Oppsigelse av en Konto påvirker ikke Leieavtalene som allerede er inngått på tidspunktet for oppsigelsen.

 2. Dersom det foreligger indikasjoner på at Brukeren har brutt lovbestemmelser, tredjepartsrettigheter (herunder andre Brukeres rettigheter) eller bestemmelser i avtaleforholdet mellom MyCamper og Brukeren, eller at en Bruker har fått gjentatte negative evalueringer i vurderingssystemet, kan MyCamper etter eget skjønn iverksette følgende tiltak: (i) utstede en advarsel til Brukeren; (ii) slette individuelle oppføringer; (iii) midlertidig blokkere Brukeren eller en Leieavtale; (iv)) avslutte et leieforhold; (v) permanent blokkering av Brukeren eller sletting av deres registrering og oppsigelse av kontraktsforholdet med Brukeren uten varsel. MyCamper forbeholder seg retten til å kreve ytterligere erstatning eller andre rettslige krav.

 3. I tilfelle Brukerens behov for å motta en betaling fra v, eller hvis en Bruker har en positiv saldo på kontoen på tidspunktet for oppsigelsen, garanterer MyCamper at de relevante beløpene blir overført til Brukeren.

 4. Alle beløp som Brukere skylder MyCamper vil bli innkrevd så snart Kontoen er stengt.

16. Øvrige vilkår og betingelser

 1. Disse vilkårene, og alle kontraktsrettslige tvister som oppstår fra dem og/eller er relatert til dem, er underlagt sveitsisk lov. Henvisningen til sveitsisk lov skal anses for å henvise til sveitsiske materielle rettsregler, ikke landets lovregler. Således skal det ikke finne sted noen tilbakevisning (ingen renvoi).

 2. Alle tvister som oppstår fra og/eller er relatert til disse bruksbetingelsene, skal løses ved de alminnelige domstoler. Dersom tvisten involverer MyCamper som part, skal tvisten i alle tilfeller tas opp ved en sveitsisk domstol i samsvar med reglene i den sveitsiske sivilprosessloven.

 3. Hvis noen av de enkelte klausulene under disse vilkårene annulleres eller anses for ugyldige, skal de øvrige vilkårene fortsette å gjelde, og MyCamper vil erstatte et kansellert punkt med et som samsvarer så godt som mulig.

 4. Hvis du tilbyr lignende tjenester som MyCamper mot betaling, uavhengig av om kundekretsen din er kommersiell eller privat, konkurrerer du med MyCamper. Det er strengt forbudt for deg å gå inn på nettstedet vårt, laste ned materiale eller hente Innhold fra Plattformen vår direkte eller indirekte. Brudd på dette vilkåret gjør deg ansvarlig for eventuelle skader vi måtte pådra oss, og du kan også bli holdt ansvarlig for eventuell fortjeneste du oppnår ved slik uautorisert bruk. MyCamper forbeholder seg retten til å nekte enhver person tilgang til nettstedet, tjenestene eller dataene våre etter eget skjønn.

 5. MyCamper forbeholder seg retten til å overføre eller pantsette alle eiendeler, fullmakter, rettigheter, forpliktelser og dokumenter relatert til gjeldende bruksvilkår til en tredjepart, og vil varsle deg hvis dette skjer. Ved å bruke MyCamper godtar du å samarbeide med en tredjepart i fremtiden som MyCamper overfører Tjenesten til, og å la denne utøve alle rettigheter som er ervervet gjennom overføringen.

 6. Hvis det er en tvist mellom Leietaker og Eier for en verdi opptil det maksimale beløpet per hendelse, er Leietaker og Eieren enige om at denne tvisten kan løses av MyCamper, forutsatt at MyCamper overlates depositumet for bestillingen. Hvis Eieren eller en annen tredjepart enn MyCamper har depositumet, kan MyCamper tilby råd, men er på ingen måte ansvarlig for å bestemme utfallet av tvisten.

 7. MyCamper pådrar seg ingen forpliktelser overfor Partene angående rådene som gis og/eller de situasjonene som oppstår i forbindelse med dette.

 8. For alle leveringer som skjer innenfor rammen av dette avtaleforholdet, er det tilstrekkelig med en e-post. Skriftlig form som angitt i disse vilkårene eller avtaleforholdet er også representert ved e-post.

Har du noen tanker?

Se under Spørsmål & svar eller kontakt oss hvis du lurer på noe: Se supports åpningstider