Retningslinjer for personvern

01.2024

Personopplysningansvar

MyCamper (MyCamper AG inkl. datterselskapet MyCamper Nordic AB) er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvorfor samler vi inn informasjon om deg?

For å kunne tilby den tjenesten vi ønsker, trenger vi å samle inn noen av dine personopplysninger. Den kanskje viktigste komponenten i MyCampers plattform er at brukerne har tillit til hverandre og føler seg trygge. Den beste måten å gjøre dette på er å være transparent, at eiere av kjøretøy kan se hvem de leier ut til, og leietakerne vet hvem de leier kjøretøyet av.

Behandlinger som utføres

Her er en liste over personopplysninger vi behandler.

Opprette konto

For å kunne leie og leie ut via oss trenger du å opprette en konto. Når du oppretter en konto, lagrer vi alle opplysninger vi trenger av deg for at for at du siden skal kunne leie eller leie ut et kjøretøy. Vi lagrer samtlige opplysninger du legger inn eller laster opp når du oppretter og fyller ut kontoen. Noen av disse opplysningene deles med tredjeparter, for eksempel for verifisering av identiteten din og betaling.

Rettslig grunnlag: Behandlingen gjøres for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg.

Kontakt med deg

Når du kontakter oss via e-post eller telefon tar vi imot og sparer opplysninger for å kunne holde kontakten med deg og håndtere vår relasjon med deg.

Rettslig grunnlag: Behandlingen skjer for å kunne garantere at vi opprettholder og håndterer kontakten med deg.

Betaling

Ved betaling vil en tredjepart behandle dine betalingsopplysninger. Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger hos oss, disse behandles av betalingsleverandøren. Vi lager derimot kvitteringer etc. for å kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser i henhold til regnskapsloven.

Rettslig grunnlag: Behandlingen gjøres for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg. Lagring etter regnskapsloven skjer for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om hva Stripe, vår betalingsbehandler, lagrer, kan du se Stripes personvernregler på https://stripe.com/en-no/privacy.

Bestillingsforespørsel og kontakt med eiere/leietakere

Når du sender eller mottar en bestillingsforespørsel, med påfølgende samhandling mellom eier/leietaker, deles noen av dine personopplysninger med denne: profilbilde, navn og alder. Etter at bestillingen er bekreftet og det er utarbeidet en leieavtale mellom dere, deles ytterligere kontaktinformasjon: e-postadresse, telefonnummer og postadresse.

Rettslig grunnlag: Behandlingen gjøres for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg.

Annonsering og vurdering

Hvis du publiserer en kjøretøyannonse eller vurderer en bruker vises noen av dine personopplysninger offentlig. Dette inkluderer profilbilde, navn (fornavn og forbokstav i etternavn) og alder, samt eventuelle bilder du selv velger å publisere på plattformen.

Rettslig grunnlag: Behandlingen foregår for vår berettiget interesse i å muliggjøre annonsering og vurdering på plattformen vår.

Nyhetsbrev og andre e-postmeldinger

Hvis du har valgt å abonnere på nyhetsbrevet, sender vi nyhetsbrev til deg fra tid til annen. Da vises navnet ditt og e-postadressen din i e-posten og deles med tredjeparter. Hvis du ikke ønsker å motta disse nyhetsbrevene, kan du melde deg av ved å klikke på lenken "avmeld" i en av e-postene. Selv om du ikke har blitt med i nyhetsbrevet, vil du motta e-post relatert til selve tjenesten, for eksempel når du mottar en bestillingsforespørsel, meldinger eller administrerer kontoen din.

Rettslig grunnlag: Behandlingen skjer på grunnlag av vår berettigede interesse i å markedsføre virksomheten vår.

Bruk av nettstedet 

Hvis du for eksempel bruker nettstedet til å søke etter kjøretøy, samler vi inn data om deg og datamaskinen / enheten din med det formål å forbedre tjenesten vår. Her lagrer vi IP-adressen din for å kunne spore atferden din på tjenesten. Dette lagres gjennom såkalte informasjonskapsler, og du kan lese mer om dette i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Vi kan også spare din plassering for å gjøre det enklere for deg å finne kjøretøy i nærheten.

Rettslig grunnlag: Behandlingen gjøres på grunnlag av ditt samtykke.

Håndtering av krav 

Vi oppbevarer data fra brukerkontoen din og leiedataene dine for å håndtere krav fra deg, oss eller en tredjepart. Vi oppbevarer data for dette formålet så lenge det anses som relevant i enkeltsaker, spesielt med tanke på hvor lenge krav kan håndheves i henhold til gjeldende lov.

Rettslig grunnlag: Behandlingen er for vår berettiget interesse i å kunne etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav. 

Hvem vi deler informasjonen din med 

Noen data må vi dele med tredjeparter for å kunne drive tjenesten vår. Dette omfatter:

  • Betalingsleverandører

  • Leverandør av telefontjenester

  • Leverandør av e-post og SMS-tjenester

  • Leverandører av kredittrapportering

  • Forsikringsselskaper hvis forsikring er valgt

  • Leverandører av programvareutvikling for plattformen vår

  • Og andre IT-leverandører 

Personopplysningene dine vil for øvrig ikke bli utlevert til tredjeparter, unntatt hvis det er nødvendig for å gjennomføre avtaleforholdet, eller hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke. Vi forbeholder oss retten til å utlevere opplysningene på grunn av gjeldende lover, offentlige påbud osv. eller av andre viktige grunner (f.eks. undersøkelse av mulige brudd på bruksvilkårene, sikkerhetsmangler, alvorlige tekniske problemer, brudd på tredjeparts rettigheter, beskyttelse av eiendom osv.) Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til behandling av data fra tredjepartstjenester, f.eks. informasjonskapsler eller sosiale plug-ins (se retningslinjene for informasjonskapsler).

Øvrige tredjeparter  

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å dele dataene dine med en tredjepart når det er nødvendig for kunne å tilby tjenester til deg, oppfylle en juridisk forpliktelse eller hvis vår virksomhet vil bli overført helt eller delvis.

Overføringer til land utenfor EU, EØS og Sveits

Vi bestreber oss på å håndtere alle opplysningene dine innenfor EU, EØS og Sveits. Noen av IT-leverandørene våre opererer imidlertid i USA, og noen av leverandørene som bidrar til å utvikle plattformen vår, holder til i Bosnia-Hercegovina. Når personopplysninger deles med disse leverandørene, har vi sørget for at beskyttelsesnivået tilsvarer det som gjelder i EU/EØS gjennom bruk av EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler som er tilgjengelige her.

Datasikkerhet

MyCamper tar passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger, spesielt mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller angrep fra uautoriserte personer. Våre sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

Dine rettigheter  

Rett til tilgang 

Du har rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg og hvordan vi behandler disse dataene. Du har også rett til å motta en kopi av denne informasjonen. Selv om den første forespørselen om informasjon vil bli behandlet kostnadsfritt, i tråd med vår forpliktelse til åpenhet og overholdelse av gjeldende personvernlovgivning, kan senere eller gjentatte forespørsler om samme informasjon bli pålagt et rimelig administrasjonsgebyr for å dekke kostnadene ved å fremskaffe informasjonen.

Rett til rettelser og sletting  

Du har rett til å få uriktige opplysninger korrigert og supplert. Du har også rett til i noen tilfeller å få dine personopplysninger slettet, for eksempel hvis det ikke lenger er nødvendig for formålet de ble samlet inn for. Dersom lovbestemmelser ikke tillater sletting, vil personopplysningene dine i stedet bli sperret. I tillegg har du rett til å bli informert av oss om retting, komplettering, begrensning, sperring eller sletting av opplysningene dine.

Rett til å gjøre innvendinger mot og rett til begrensning av behandling 

Du har rett til å gjøre innvendinger mot behandlingen av dataene dine, som skjer på juridisk grunnlag at vi har en berettiget interesse. Du har også rett til å begrense behandlingen, for eksempel hvis du mener at dataene ikke er riktige.

Rett til dataportabilitet 

I noen tilfeller har du rett til å innhente personopplysningene du har gitt oss. Dataene utleveres i et strukturert og maskinlesbart format, og du har også rett til å få dataene overført til en annen kontroller når det er teknisk mulig.

Rett til å kontakte tilsynsmyndigheten 

Du har rett til å sende inn en klage på vår håndtering av dine data til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo eller via deres hjemmeside www.datatilsynet.no/ 

Tilpasning og gjeldende språk for personvernreglene

MyCamper forbeholder seg retten til når som helst å tilpasse disse personvernreglene i tråd med juridiske krav. Endringene er bindende. Vår personvernerklæring er tilgjengelig på flere språk. I tilfelle det er forskjeller mellom dem, er det den engelske versjonen som gjelder.

Har du noen spørsmål?  

Sjekk ut Spørsmål og svar eller kontakt oss hvis det er noe du lurer på.

Den ansvarlige for dette kan nås via support@mycamper.com eller via MyCamper AG, Hochstrasse 31, 4053 Basel, Sveits. Utøvelsen av de ovennevnte rettighetene er gratis for deg.

Har du noen tanker?

Se under Spørsmål & svar eller kontakt oss hvis du lurer på noe: Se supports åpningstider