MyCamperin käyttöehdot

01.2024

Seuraavat käyttöehdot ovat voimassa, kun Ajoneuvoja vuokralleottavat (jäljempänä “Vuokraaja”) ja vuokralleantavat (jäljempänä “Omistaja”) henkilöt käyttävät MyCamper AG:n ja sen tytäryhtiön MyCamper Nordic AB:n (MyCamper) Palveluja. Yhteisnimitys Omistajille ja Vuokraajille on "Osapuolet".

Määritelmät

Julkaisu

Kun kaikki tarvittavat tiedot ajoneuvosta on annettu, voidaan se julkaista Omistajan toimesta. Vasta silloin ajoneuvo tulee näkyviin palveluun ja on vuokrattavissa. Kun ilmoitus poistetaan, ei ajoneuvoa enää näy palvelussa.

Käyttäjä

Henkilö, joka on luonut käyttäjätilin MyCamperin palvelussa tarkoituksenaan käyttää alustan palvelua.

Varaus/Vahvistettu varaus

Varauspyyntö vahvistetaan, kun Omistaja vahvistaa sitovasti ehdollisen varauspyynnön tai kun välitön varaus tehdään ja sovittu summa veloitetaan tai laskutetaan.Tällöin puhutaan varauksesta tai vahvistetusta varauksesta.

Varausmaksu

Osuus vuokrasummasta, joka veloitetaan Vuokraajalta varausvahvistuksen yhteydessä.

Varauspyyntö

Pyyntö, jonka Vuokraaja on lähettänyt Omistajalle varatakseen ajoneuvon palvelun kautta.

Alkutarkastus

Ajoneuvon noutamisen ajankohta ja toimenpiteet ennen vuokrausjaksoa. 

Lopputarkastus

Ajoneuvon palauttamisen ajankohta ja toimenpiteet vuokrausjakson jälkeen.

Vakuus

Vuokrasumman lisäksi Vuokraajalta veloitetaan ennen vuokrausjakson alkua myös vakuus. Vakuuden tarkoitus on kattaa lisäkustannukset, joita voi syntyä vuokrausjakson aikana. MyCamper säilyttää vakuuden, ellei muuta ole sovittu, ja se maksetaan takaisin, kun Vuokrasopimus on täytetty molempien Osapuolten osalta ja ajoneuvo on varusteineen luovutettu takaisin Omistajalle sovitussa ajassa ja vahingoittumattomana.

Vakuutuksenantaja

Yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat vakuutuspalveluja vuokra-aikana.

Vakuutusehdot

Erilliset ehdot, jotka määrittävät, kuuluuko vuokraus vakuutuksen piiriin.

Ajoneuvo

Ajoneuvo, joka annetaan vuokralle MyCamperissä.

Vuokraaja

Käyttäjä, joka vuokraa ajoneuvon näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Vuokrasopimus

Sopimus, joka on laadittu tiettyä vuokrausta varten Vuokraajan ja Omistajan välillä ajoneuvon vuokraamistarkoituksessa. Tässä määritellään muun muassa vuokrajakson päivämäärät, vuokrakustannukset ja vakuuden suuruus. Tämä sopimus luodaan automaattisesti MyCamperin palvelualustalla.

Vuokrasumma

Hinta per varaus, joka sisältää Omistajan osuuden, vakuutusmaksun ja alustan palvelumaksun.

Vuokra-aika

Aika, jolloin ajoneuvo on vuokralla. Aika lasketaan Alkutarkastuksesta Lopputarkastukseen. Käytetään myös nimitystä vuokrajakso.

Sisältö

Kaikki palvelun tiedot, sisältäen, mutta näihin rajoittumatta: pohjaratkaisu, palvelualustan ulkoasu, ilme, logot, blogit, tavaramerkit ja tietyt tekstit.

Moottoriajoneuvo

MyCamperin kautta vuokrattava ajoneuvo, jossa on moottori. Esimerkki moottoriajoneuvosta on matkailuauto.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet ja niihin liittyvät oikeudet mukaan lukien: tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, mallit, tuotenimet, tietokannat, lähioikeudet ja taitotieto-oikeudet.

Käyttäjätili

Kun Käyttäjä rekisteröityy palvelualustalla, luodaan käyttäjätili. Täällä Käyttäjä täyttää tiedot itsestään ja ajoneuvostaan, jos hän on Omistaja.

Palvelualusta

Palvelualusta, joka on saatavilla osoitteesta www.mycamper.com (tai jostain muusta verkkotunnuksesta, jota MyCamper käyttää) samoin kuin sen alla olevat sivut.

Matkaseurue

Seurue, joka vuokraa ja käyttää ajoneuvoa, mukaan lukien Vuokraaja. Kaikki matkaseurueen jäsenet kuuluvat Vuokrasopimuksen piiriin.

Palvelu

MyCamperin Palvelu tarkoittaa MyCamperin palvelualustan käyttämistä ajoneuvon vuokraamiseen ja vuokralle antamiseen.

Omavastuu

Tapahtumakohtainen enimmäismäärä, joka voidaan veloittaa Vuokraajalta laitteiden vahingoista tai katoamisesta. Tämä vähennetään takuumaksusta, mutta ei rajoitu siihen. Vakuutusasiassa omavastuu maksetaan Vakuutusehtojen mukaisesti.

Käyttöehdot ja säännöt

MyCamperin laatimat säännöt ja ohjeet MyCamperin Palvelun asianmukaisesta käytöstä.

Omistaja

Käyttäjä, joka omistaa yhden tai useamman ajoneuvon ja joka näiden käyttöehtojen mukaisesti antaa ajoneuvonsa vuokralle Vuokraajille. Voidaan myös käyttää nimitystä Ajoneuvon Omistaja

Käyttöehdot

1. Sopimuksen pätevyys

 1. Sovellettavat käyttöehdot ja säännöt koskevat kaikkia niitä, jotka käyttävät MyCamperin Palvelua, samoin kuin vuokrasopimusta.

 2. MyCamper pidättää oikeuden muuttaa tai lisätä Sisältöä näihin käyttöehtoihin ja sääntöihin harkinnanvaraisesti. Ajantasaisimmat käyttöehdot ja säännöt löytyvät palvelualustalta. Jos voimassa olevia Käyttöehtoja ja sääntöjä muutetaan merkittävästi tai niihin tehdään lisäyksiä, uudet käyttöehdot ja säännöt mainitaan seuraavalla kerralla, kun käytät Palvelua. Palvelun käytön jatkaminen muutosten/lisäysten jälkeen merkitsee sitä, että käyttäjä on hyväksynyt nämä muutokset/lisäykset. Näiden vastustaminen tarkoittaa, että Käyttäjän tulee lopettaa MyCamperin Palvelun käyttö ja poistaa käyttäjätilinsä.

 3. Tapauksissa, joissa Omistaja ja Vuokraaja ovat hyväksyneet käyttösopimukset eri kielillä ja niiden välillä on eroja, englanninkielinen sopimus on voimassa.

2. Palvelualusta

 1. Käyttäjä ymmärtää, että MyCamperin Palvelun tarkoituksena on yhdistää Omistaja ja Vuokraaja niin, että he voivat tehdä vuokrasopimuksen Palvelun kautta. MyCamper helpottaa tätä, mutta sillä ei ole perinpohjaista tietämystä eikä se ole osallisena niihin tietoihin, joita Käyttäjät vaihtavat Palvelussa, eikä niistä Ajoneuvoista, jotka ovat saatavilla Alustan kautta. MyCamper ei ole osapuolena missään Vuokrasopimuksessa eikä se näin ollen ole vastuullinen millään tavalla. MyCamper ei yleensä tarjoa omia Ajoneuvojaan vuokrattavaksi, vaan se ainoastaan välittää Käyttäjien välisiä sopimuksia. MyCamper voi myös näyttää Ajoneuvoja Alustalla testi- ja mainostarkoituksessa. MyCamper voi tarkistaa käyttäjien alustalla välittämiä tietoja.

 2. Käyttäjä hyväksyy, että Palvelu tarjoaa vain ne toiminnallisuudet ja työkalut, jotka ovat saatavilla, kun hän käyttää Alustaa. MyCamper kieltää kaikki suoraan ilmaistut ja epäsuorat vakuutukset, sitoumukset ja takuut, sisältäen mutta ei näihin rajoittuen takuut, sitoumukset ja vastuuvapauslausekkeet, jotka koskevat Palvelun ja sen kautta toimitettujen tietojen laatua, turvallisuutta, laillisuutta, yhtenäisyyttä ja oikeellisuutta, ellei toisin mainita.

 3. MyCamper ei takaa, että heidän Palvelunsa on aina käytettävissä tai toimii ilman keskeytyksiä tai toimintahäiriöitä. MyCamper ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat palvelun väliaikaisesta toimimattomuudesta.

 4. MyCamper pidättää oikeuden muuttaa, muokata tai sulkea Palvelualustansa tai Palvelun ilman velvoitteita Käyttäjiä kohtaan. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy uusia toteutettuja muutoksia ja/tai muokkauksia, on Käyttäjän lopetettava MyCamperin Palvelun käyttö ja poistaa käyttäjätilinsä.

 5. MyCamper pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai rajoittaa Palvelua ilman ennakkoilmoitusta ja ilman velvoitteita Käyttäjiä kohtaan aina, kun se katsotaan tarpeelliseksi, esimerkiksi Alustan välttämättömän ylläpidon vuoksi.

3. Vuokrasopimuksen laatiminen

 1. Omistaja asettaa haluamansa hinnan vuokraukselle, kilometrikustannuksille ja muille ehdoille, kuten siivousmaksuille, lisäksi toimitetuille materiaaleille tai aikaiselle/viivästyneelle Alku-/Lopputarkastukselle. Tietyn Varauksen hinnat ja ehdot asetetaan Varauspyynnön tekohetkellä, eivätkä omistajan profiiliinsa tai ilmoitukseensa myöhemmin tekemät muutokset vaikuta niihin. Omistajan vastuulla on varmistaa, että Omistajan hinnat ovat oikein. MyCamper ei ole vastuussa Omistajan virheellisestä hinnoittelusta.

 2. Jos Vuokraaja palauttaa ajoneuvon ennenaikaisesti, jos sovittua kilometrimäärää ei ole käytetty tai jos varattuja lisävarusteita ei ole käytetty, tämä ei oikeuta Vuokraajaa saamaan vuokranalennusta.

 3. Kun Vuokraaja on kiinnostunut vuokraamaan Ajoneuvon, hänen tulee lähettää Omistajalle Varauspyyntö, jossa hän ilmoittaa haluamansa päivämäärät. Vuokraajan ei tule lähettää Varauspyyntöjä samanaikaisesti useammalle Omistajalle. MyCamper voi tällöin peruuttaa kaikki vuokralaisen tekemät hyväksymättömät varauspyynnöt samalle ajanjaksolle. 

 4. Alustalla on erilaisia Varausmenetelmiä, joista Omistaja voi valita, mitä Varausmenetelmää käytetään, kun Ajoneuvo rekisteröidään Alustalle: Omistaja päättää, haluaako hän tarjota Ajoneuvoaan alustalla välittömästi (ilman hänen lisäsuostumustaan) vai ehdollisesti (hänen lisäsuostumuksellaan). Jos Omistaja tarjoaa Ajoneuvoaan vuokrattavaksi kolmansille osapuolille tämän suostumuksella, Vuokraajan Omistajalle esittämä Varauspyyntö on Omistajaa sitova pyyntö, joten sen jälkeen kun Omistaja on hyväksynyt Varauspyynnön, Varauksesta tulee sitova. Jos Omistaja tarjoaa Ajoneuvoaan sitovasti vuokrattavaksi kolmansille osapuolille (ilman tämän suostumusta), Vuokraaja voi tehdä sitovan verkkovarauksen suoraan Omistajan Alustalla tarjoamasta Ajoneuvosta, tai Varauksen tekeminen/sopimuksen tekeminen tapahtuu Vuokraajan tekemän Varauksen kautta. MyCamper pidättää oikeuden tarjota tulevaisuudessa kahden edellisen Varausmenetelmän lisäksi muita Varausmenetelmiä.

 5. Kun Varaus hyväksytään, voivat molemmat Osapuolet nähdä Varauksen yksityiskohdat Palvelualustalla.

 6. Vakuutusehdot määräävät, kuuluuko Varaus vakuutuksen piiriin. Vakuutus ei ole pakollinen.

 7. Vuokrasopimuksen kestoa voidaan muuttaa tai mukauttaa ainoastaan alustan kautta. Jos vuokra-aikaa pidennetään tai vuokrasummaa korotetaan, siitä on ilmoitettava MyCamperille, jotta vakuutusta jatketaan vastaavaan päivämäärään, ja MyCamperilla on oikeus periä ylimääräinen palvelumaksu, joka perustuu alkuperäisen ja lopullisen vuokrasumman väliseen erotukseen. Kaikissa tapauksissa mukautus on mainittava kirjallisesti vuokrasopimuksessa ja tehtävä Alustan kautta.

 8. Jos Ajoneuvo vuokrataan ystävälle/henkilölle, jota Omistaja ei ole tavannut Alustalla, ja vuokraus tapahtuu Alustan kautta säännöllistä hintaa alhaisemmalla hinnalla pelkästään vakuutusturvan mahdollistamiseksi, Omistajan on ilmoitettava tästä MyCamperille. MyCamper mukauttaa tällöin manuaalisesti vakuutusmaksun vastaamaan markkinahintaisia vakuutusmaksuja.

4. Rekisteröinti ja käyttäjätili

 1. Käyttäjän tulee luoda käyttäjätili Palvelualustan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä takaa, että tiedot, jotka hän on antanut käyttäjätiliä luodessaan, ovat täydelliset ja paikkansapitävät. Salanimiä tai lempinimiä ei saa käyttää. Väärien tietojen antaminen voi johtaa erityisesti siihen, että vakuutusturvaa ei voida taata.

 2. Käyttäjä voi rekisteröityä vain kerran Vuokraajaksi ja kerran Omistajaksi. Käyttäjä hyväksyy, että kaikki hänen käyttöoikeustiedoillaan alustalla suoritetut toiminnot osoitetaan hänelle ikään kuin ne olisivat hänen omiaan. Jos kolmannet osapuolet käyttävät Käyttäjän käyttöoikeustietoja väärin, Käyttäjä on vastuussa siitä kuin hän olisi itse käyttänyt niitä.

 3. Jos MyCamper poistaa Käyttäjän ja/tai pyytää Käyttäjää olemaan käyttämättä Alustaa, Käyttäjä ei voi rekisteröityä uudelleen samalla tai eri nimellä.

 4. Rekisteröityessään käyttäjien on oltava vähintään 18-vuotiaita.

 5. Käyttäjä on itse vastuussa tietojen mukauttamisesta, jos olosuhteet johtavat siihen, että aiemmat tiedot eivät enää pidä paikkaansa. Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että Alustan tehokas toiminta edellyttää, että kaikki tilin tiedot ovat mahdollisimman täydellisiä ja oikeita. Käyttämällä palvelua Käyttäjä hyväksyy, että virheellisten tai epätäydellisten tietojen seuraukset hänen profiilissaan ovat Käyttäjän omalla vastuulla ja kustannuksella.

 6. Rekisteröinnin yhteydessä annettuja tietoja käsitellään MyCamperin voimassa olevien henkilötieto- ja evästekäytäntöjen mukaisesti.

 7. Käyttäjä takaa täten MyCamperille, että: (i) hänellä on kaikki oikeudet Käyttäjän sisältöön, johon kuuluvat myös Käyttäjän profiilikuvat, Ajoneuvon tiedot ja Ajoneuvon kuvat,(ii) hänellä on kaikki tarvittavat lisenssit, oikeudet ja luvat Käyttäjäsisällön julkaisemiseen, jos Käyttäjäsisältöön kohdistuu kolmannen osapuolen omistusoikeuksia; (iii) Käyttäjäsisältö ei ole luottamuksellista, loukkaavaa, herjaavaa, säädytöntä, pornografista, siveetöntä, uhkaavaa eikä aiheuta haittaa; (iv) Käyttäjäsisältö ei heikennä MyCamperin etuja tai vahingoita sen mainetta; ja (v) hän noudattaa kaikilta osin sovellettavia lakeja.

 8. Käyttäjät hyväksyvät, että MyCamper ja vakuutusyhtiöt voivat tarkistaa Käyttäjän luottokelpoisuuden, henkilöllisyyden, ajokäyttäytymisen, ajoneuvon omistuksen ja rikosrekisterin ulkoisten palvelujen ja tietokantojen avulla. Huomaa, että tämä tarkoittaa, että henkilötietoja, mukaan lukien sosiaaliturvatunnuksia, voidaan jakaa näiden ulkoisten palvelujen kanssa. Mahdollisia velkoja tai maksuhuomautuksia ja niiden luonnetta EI nimenomaisesti julkaista alustalla, mutta ne voivat muodostaa perustan MyCamperin ajoneuvon omistajalle antamille suosituksille tai estää Käyttäjää käyttämästä MyCamperin palveluita.

 9. Käyttäjä on itse vastuussa kirjautumistietojensa pitämisestä salassa. Käyttäjä ei saa jakaa käyttäjätietojaan kolmansille osapuolille tai antaa kolmansille osapuolille pääsyä tiliinsä millään tavalla. Käyttäjät ovat vastuussa siitä, mitä alustalla tapahtuu heidän kirjautumistietojensa kautta. MyCamper voi toimia Käyttäjän tilillä, mutta ei käytä Käyttäjän kirjautumistietoja. Käyttäjän on ilmoitettava MyCamperille suoraan, jos hän epäilee tai tietää, että hänen kirjautumistietonsa on varastettu. Käyttäjä on velvollinen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tilinsä suojaamiseksi, mukaan lukien salasanan vaihtaminen säännöllisin väliajoin.

 10. MyCamper pidättää oikeuden kieltäytyä Käyttäjän rekisteröinnistä ja poistaa olemassa olevan Käyttäjän profiilin ilmoittamatta syytä tähän.

 11. Koska MyCamperilla on Ruotsin liikenneviraston myöntämä vuokrauslupa, tietoja omistajasta ja hänen ajoneuvoistaan voidaan lähettää kiinnostuneille osapuolille.

 12. Käyttäjiä ja heidän MyCamperissa tekemiään varauksia koskevat tiedot voidaan lähettää asianomaisille viranomaisille, jos ne sitä pyytävät.

5. Käyttöehdot Omistajalle

Rekisteröityessään Omistajaksi MyCamper-Palveluun ja niin kauan kuin Omistajalla on Ajoneuvo julkaistuna, ovat seuraavat Käyttöehdot ja säännöt voimassa:

 1. Omistaja omistaa 100 % Ajoneuvosta/Ajoneuvoista, jotka hän haluaa antaa vuokralle MyCamperissä, tai vaihtoehtoisesti hänellä on Ajoneuvon todellisen Omistajan valtuutus antaa Ajoneuvo vuokralle. Jos Ajoneuvon omistaa jokin yritys, Omistajalla on yrityksen valtuutus kaikkien Ajoneuvoon liittyvien tosiasiallisten ja oikeudellisten toimien suorittamiseen.

 2. Omistajalla on voimassa oleva ajokortti, joka on hyväksytty maassa, jossa Ajoneuvo on listattu vuokrattavaksi.

 3. Mikäli Omistaja ei täytä yllä olevia vaatimuksia (tai jossain vaiheessa epäonnistuu niiden täyttämisessä), Omistaja ei saa käyttää MyCamperin Palveluja Omistajan roolissa. MyCamper pidättää oikeuden sulkea Omistaja pois palvelusta.

 4. Omistajan täytyy rekisteröidä Ajoneuvo/Ajoneuvot, jotka hän haluaa antaa vuokralle Käyttäjätilinsä kautta. Ajoneuvon täytyy nyt ja jatkossa täyttää seuraavat vaatimukset. Asettamalla Ajoneuvonsa vuokrattavaksi Omistaja takaa, että Ajoneuvo:

  1. Täyttää kaikki turvallisuuteen liittyvät perusvaatimukset;

  2. Täyttää kriteerit, jotka on mainittu rekisteröinnin yhteydessä olevassa ohjeistuksessa;

  3. On huollettu säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti; 

  4. On rekisteröity Sveitsissä, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa tai Tanskassa; mikäli käytetään vakuutuksiamme;

  5. On katsastettu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti siinä maassa, jossa se on rekisteröity. Omistajalla on voimassaolevat asiakirjat, jotka osoittavat, että Ajoneuvo on sertifioitu ja katsastettu, ja jotka ovat voimassa koko vuokrausjakson ajan;

  6. On vakuutettu ja kaikki verot on maksettu;

  7. Ajoneuvossa on rekisterikilpi, joka on hyväksytty siinä maassa, jossa Ajoneuvo on rekisteröity;

  8. Sen luovuttamista kolmansille osapuolille ei ole rajoitettu tai kielletty laissa tai sopimuksessa (leasing-ajoneuvojen osalta on tutustuttava leasing-ehtoihin);

  9. On vahingoittumaton, normaalia kulumista lukuun ottamatta, ottaen huomioon ajoneuvon ikä, ellei Vuokraajan kanssa ole nimenomaisesti toisin sovittu. Tällöin tämä on dokumentoitava Alkutarkastuksen yhteydessä.;

  10. Ajoneuvossa on kaikki tarvittavat nesteet (sisältäen mutta ei näihin rajoittuen: moottoriöljy, jarruneste, jäähdytysneste, lasinpesuneste), ellei Vuokraajan kanssa ole erikseen toisin sovittu;

  11. Ajoneuvon liikennekäyttöönotto on voimassa Vuokra-aikana;

  12. Ajoneuvon enimmäismassa on 7 500 kg.

 5. Mikäli Ajoneuvo ei enää täytä edellä mainittuja kriteerejä, tulee Omistajan mahdollisimman pian korjata puutteet tai muussa tapauksessa poistaa Ajoneuvonsa ilmoitus ja peruuttaa kaikki olemassa olevat Varaukset ja sopimukset välittömästi, ellei MyCamperin kanssa ole toisin sovittu.

 6. Omistajalla on täysi vastuu kaikista vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että joko Ajoneuvo tai Omistaja ei enää täytä yllä mainittuja kriteereitä. MyCamper ei ole velvollinen maksamaan korvauksia kummallekaan Osapuolelle, jos edellä mainitut kriteerit eivät enää täyty.

 7. Jos Omistaja on ollut yhteydessä Vuokraajaan Alustan kautta, yhteydenoton katsotaan tapahtuneen MyCamperin kautta. Omistajalla ei tällöin ole oikeutta vuokrata ajoneuvoaan kyseiselle Vuokraajalle alustan ulkopuolella. Jos järjestelmää kierretään, MyCamperilla on oikeus määrätä palvelumaksua vastaavat seuraamukset. Lisäksi MyCamper voi periä kyseiseltä käyttäjältä sopimussakkoa, jonka suuruus on CHF/EUR 5 000, SEK/NOK 50 000, DKK 35 000 per kiertotapaus. MyCamperin oikeus vaatia lisäkorvauksia tai esittää muita oikeudellisia vaatimuksia pidätetään nimenomaisesti.

 8. Omistajan tulee vastata vuokratiedusteluihin mahdollisimman nopeasti, mieluiten 24 tunnin kuluessa.

 9. Omistajan tulee aina pitää ajoneuvoprofiilinsa ajan tasalla, erityisesti ajoneuvon saatavuuden osalta. MyCamper ei ole vastuussa Omistajan ajoneuvoprofiilissa antamista tiedoista.

6. Käyttöehdot Vuokraajalle

Kun MyCamper-palveluun rekisteröidytään Vuokraajana, ovat seuraavat käyttöehdot ja säännöt voimassa:

 1. Vuokraajalla tulee koko Vuokrausjakson ajan olla hallussa ja saatavilla voimassa oleva ajokortti. Ajokortin tulee olla voimassa kaikissa maissa, joissa vuokrausjakson aikana käydään. Ajokortin tulee oikeuttaa vuokratun ajoneuvon kuljettaminen.

 2. Ajoneuvon vuokraaminen Ruotsissa, Norjassa, Suomessa tai Tanskassa edellyttää, että Vuokraajalla on ollut ajokortti, joka oikeuttaa ajamaan vuokrattua Ajoneuvoa vähintään kolmen vuoden ajan. Ajoneuvon vuokraaminen Sveitsissä voi vaatia myös vähimmäiskestoa, jonka ajan voimassa oleva ajokortti on ollut hallussa.

 3. Vuokraajaa ei ole tuomittu (eikä häntä ole tuomittu viimeisten kahdeksan vuoden aikana ennen Vuokraajaksi rekisteröintiä) rattijuopumuksesta (ajoneuvon kuljettaminen alkoholin ja/tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena), ajo-oikeudetta ajamisesta, ajamisesta ilman ajokorttia tai vakuutuspetoksesta.

 4. Vuokraaja ei ole ollut osallisena yli kahdessa Vuokraajan tuottamuksesta johtuvassa vahingonkorvausvaatimuksessa viimeisten kahden vuoden aikana ennen Varauspyynnön lähettämistä.

 5. Vuokraaja ei ole (eikä ole ollut) minkään vakuutusyhtiön toimesta poissuljettuna tai evättynä ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta, eikä tästä johtuvia lisävaatimuksia ole esitetty, kuten korkeampi vakuutusmaksu, korkeampi omavastuu ja/tai rajoitettu vakuutussuoja tai vastaava, viimeisten kahdeksan vuoden aikana ennen varauspyynnön lähettämistä Vuokraajana.

 6. Ajoneuvoa kuljettava henkilö ei käytä sellaisia lääkkeitä eikä hänellä ole sellaista vammaa tai tilaa, jotka voivat heikentää hänen kykyään kuljettaa Ajoneuvoa ja ajaa lainmukaisesti. Ajoneuvon kuljettajan on ilmoitettava kaikki Omistajan ja vakuutuksenantajan kannalta merkityksellinen lääkkeiden käyttö sen varmistamiseksi, että lääkkeiden käyttö ei rajoita Omistajan Ajoneuvon vakuutuksen laajuutta.

 7. Rekisteröityessä Vuokraajaksi MyCamper-palvelussa täytyy kaikkien yllä mainittujen vaatimusten täyttyä. Jos näitä vaatimuksia ei ole täytetty (tai Vuokraaja epäonnistuu niiden täyttämisessä missä tahansa vaiheessa ennen Käyttäjäksi rekisteröitymistä MyCamperissä tai rekisteröityneenä olemisen aikana), pidättää MyCamper itsellään oikeuden sulkea Vuokraaja Palvelusta ja peruuttaa hänen Varauksensa ilman korvausta.

 8. Omistajilla on oikeus itse asettaa matkaseurueelle vähimmäis- ja enimmäisikää koskevat vaatimukset. Vuokraajan on kuitenkin oltava vähintään 21-vuotias vuokrattaessa Ajoneuvoja, jotka kuuluvat Ajoneuvon Omistajan oman vakuutuksen piiriin tai jotka vuokrataan Sveitsissä, ja 23-vuotias vuokrattaessa Ruotsissa, Norjassa, Suomessa tai Tanskassa Ajoneuvoja, joilla on Omocom-vakuutus vuokraushetkellä.

 9. Riippuen siitä, millainen vakuutus Omistajalla on Ajoneuvossaan, Omistaja voi hylätä Varauksen perustuen erityisiin ajokorttivaatimuksiin, ikärajoihin tai muihin kriteereihin, jotka vakuutusyhtiön käytännöt asettavat.

 10. Vuokraaja voi lisätä ylimääräisiä kuljettajia Varaukseen. Ylimääräisten kuljettajien tulee saada MyCamperin hyväksyntä, ennen kuin he saavat oikeuden kuljettaa Ajoneuvoa.  Kohtien §6.1-6.6 käyttöehdot koskevat tällöin myös kaikkia ylimääräisiä kuljettajia. Ylimääräisten kuljettajien tietojen käsittelystä voi aiheutua hallinnollisia lisämaksuja.

 11. Vuokraaja on kaikissa olosuhteissa vastuussa kaikista vahingoista ja veloituksista, jotka aiheutuvat siitä, että yllä mainitut vaatimukset eivät täyty.

7. Vuokrasopimusta koskevat velvoitteet

 1. Vuokrasopimus astuu voimaan, kun Vuokraaja vahvistaa Varauksen. Tämä tapahtuu, kun Vuokraaja on joko suorittanut ensimmäisen maksun hyväksytystä Varauspyynnöstä MyCamperin maksupalveluntarjoajan kautta tai MyCamper on laskuttanut häntä suoraan.

 2. Jos Käyttäjä on antanut tietoja, jotka ovat ristiriidassa tämän Vuokrasopimuksen tai MyCamperin jonkin muun sopimuksen kanssa, ovat viimeksi mainitut voimassa.

 3. MyCamper ei ole Vuokrasopimuksen osapuoli. MyCamper tarjoaa Palvelualustan, jossa ajoneuvon Omistaja markkinoi Ajoneuvoaan ja Vuokraaja vuokraa Ajoneuvoa, ja helpottaa maksujen suorittamista heidän välillään. Jos Vuokraaja tai Omistaja ei täytä velvollisuuksiaan voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti, MyCamperiä ei voida pitää tästä vastuullisena millään tavalla. Vuokraajan tai Omistajan pyynnöstä MyCamper voi toimia sovittelijana, mutta silloinkaan sitä ei voida pitää vastuullisena Omistajan tai Vuokraajan toimista.

 4. Vuokraajalla on velvollisuus hyväksyä seuraavat vaatimukset Ajoneuvon Omistajaa kohtaan:

  1. Matkaseurue käyttää Ajoneuvoa noudattaen äärimmäistä varovaisuutta ja Omistajan määrittelemien vaatimusten mukaisesti, kuljettaa Ajoneuvoa asianmukaisen liikennekäyttäytymisen mukaisesti ja noudattaa valmistajan antamia ohjeita Ajoneuvon käytöstä;

  2. Matkaseurue ei tee mitään muutoksia Ajoneuvoon eikä sen varusteisiin.

  3. Ajoneuvoa käyttävät ainoastaan matkaseurue tai henkilöt, joilla on Omistajan lupa. Vuokraaja ei saa vuokrata tai lainata Ajoneuvoa kenellekään muulle Vuokrajakson aikana;

  4. Vuokraajan täytyy koko Vuokrajakson ajan noudattaa Omistajan sääntöjä koskien ajoneuvossa matkustavien ja oleskelevien matkustajien enimmäismäärää. Matkustajien enimmäismäärä on joko se henkilömäärä, joka lain mukaan saa matkustaa turvavöihin kiinnitettyinä liikenteessä, tai Omistajan itse määrittelemä lukumäärä;

  5. Vuokraajan tulee koko Vuokrajakson ajan noudattaa niitä ohjeita, jotka Omistaja on antanut;

  6. Vuokraaja on vastuussa Ajoneuvon huollosta ja kunnossapidosta Vuokrajakson aikana sisältäen mutta ei näihin rajoittuen: öljyjen tarkistus ja jäähdytysnesteen täyttäminen (vähintään 1600 km välein);

  7. Vuokraaja on vastuussa kaikista maksuista ja kustannuksista liittyen tietulleihin, pysäköintiin, liikennesakkoihin, polttoaineeseen ja vastaaviin, jotka syntyvät Vuokrajakson aikana, riippumatta siitä, missä ajoneuvo sijaitsee.

  8. Se, joka kuljettaa Ajoneuvoa, ei saa nauttia alkoholia ja/tai huumausaineita ennen Ajoneuvon kuljettamista tai Ajoneuvon kuljettamisen aikana eikä saa rikkoa sen maan tieliikennelakeja, jossa Matkaseurue ja Ajoneuvo ovat Vuokrausjakson aikana.

 5. Vuokraaja vakuuttaa, että kaikki Matkaseurueen jäsenet, jotka on hyväksytty kuljettamaan Ajoneuvoa, noudattavat niitä sääntöjä, jotka on ilmoitettu kohdassa §7 Vuokrasopimusta koskevat velvoitteet.

 6. Omistaja on velvoitettu luovuttamaan Ajoneuvon niiden Käyttöehtojen mukaisesti, jotka on ilmoitettu kohdassa §5 Käyttöehdot Omistajalle.

 7. Osapuolet voivat sopia Alku- ja Lopputarkastuspaikoista sekä kilometrimääristä. Ilman sopimusta Ajoneuvo on noudettava ja palautettava varauksessa ilmoitettuun paikkaan.

 8. Omistaja on velvollinen varmistamaan, että Ajoneuvossa on Vuokrasopimuksen mukainen irtaimisto ja varusteet ja että ne ovat toimintakunnossa. Jos asiaankuuluvaa irtaimistoa tai varusteita puuttuu tai ne eivät ole toimintakunnossa (kohtuullisen määrityksen mukaan), tulee Vuokraajan ottaa yhteyttä Omistajaan 24 tunnin kuluessa Alkutarkastuksesta ja varmistaa asianmukainen menettely samoin kuin ratkaista asia, mikäli mahdollista. Jos ratkaisuun ei päästä, tulee MyCamperiin ottaa yhteyttä 48 tunnin kuluessa Alkutarkastuksen hyväksymisestä. Vuokraajalla voi tällöin olla oikeus saada Omistajalta korvausta, joka on 5 % per varuste, kuitenkin enintään 15 % Vuokran määrästä ilman palvelumaksua ja vakuutusta. Vuokraajan on todistettava, että varuste puuttuu tai ei ole toimintakunnossa. MyCamperillä ei tällaisessa tapauksessa ole velvollisuutta maksaa korvauksia Vuokraajalle tai Omistajalle.

 9. Alustalla olevat Ajoneuvot voidaan varustaa GPS-seurantajärjestelmällä.

 10. Omistaja voi estää Vuokraajaa vuokraamasta Ajoneuvoa sellaisessa tapauksessa, että Omistajalla on perusteltu syy epäillä, että Vuokraaja:

  1. Ei täytä Vuokraajalle ilmoitettuja vaatimuksia kohdassa §6 Käyttöehdot Vuokraajalle;

  2. Ei kykene kuljettamaan Ajoneuvoa;

  3. Ei kykene näyttämään voimassa olevaa ja siinä maassa hyväksyttyä ajokorttia, jossa Ajoneuvo on rekisteröity. 

  Yllä mainituissa tapauksissa voi Omistaja irtisanoa Vuokrasopimuksen maksamatta mitään maksuja, sakkoja tai muita seuraamuksia (MyCamper tulee pyytämään selvityksen asiasta).

 11. Vuokraaja voi kieltäytyä vuokraamasta Ajoneuvoa, jos Vuokraajalla on perusteltu syy epäillä, että:

  1. Ajoneuvon Omistaja ei täytä niitä vaatimuksia, jotka on ilmoitettu kohdassa §5 Käyttöehdot Omistajalle;

  2. Ajoneuvon Omistaja ei ole kirjannut Ajoneuvossa olevia vikoja oikein, ja/tai Omistaja kieltäytyy tekemästä yhteistyötä vikojen kirjaamiseksi asianmukaisella tavalla, kun Ajoneuvo noudetaan.

  3. Ajoneuvon olennaisia varusteita puuttuu tai ne eivät ole toimintakunnossa, vaikka niiden olisi pitänyt olla varauksen mukaan. Olennaisia varusteita ovat muun muassa seuraavat: istuimet, makuupaikat, jääkaappi, vesi, sähkö, markiisi/teltta, ilmastointi ja lämmitys.

  Edellä mainituissa tapauksissa Vuokraaja voi irtisanoa Vuokrasopimuksen ennen Alkutarkastuksen päättymistä maksamatta mitään maksuja, sakkoja tai muita rangaistuksia (MyCamper tulee pyytämään selvennystä, ja Vuokraajan on mahdollisesti esitettävä kiistaton todiste tästä).

 12. Ajoneuvoa noudettaessa tulee Vuokraajan ja Omistajan yhdessä käydä läpi ja hyväksyä Alkutarkastus palvelualustan ohjeiden mukaisesti. Alkutarkastuksen tarkoitus on dokumentoida Ajoneuvon nykyinen kunto mukaan lukien mahdolliset viat, vauriot ja puutteellinen siivous. Vasta kun Alkutarkastus on tehty kokonaan ja hyväksytty, siirtyy vastuu Ajoneuvosta Vuokraajalle. Jos mahdollisia vikoja tai vaurioita havaitaan Alkutarkastuksen hyväksymisen jälkeen, on Vuokraajan vastuulla todistaa, että ne olivat olemassa, ennen kuin hän otti Ajoneuvon vastuulleen.

 13. Ajoneuvoa palautettaessa tulee Vuokraajan ja Omistajan yhdessä käydä läpi ja hyväksyä Lopputarkastus Palvelualustan ohjeiden mukaisesti. Lopputarkastuksessa Ajoneuvon kunto dokumentoidaan uudestaan. Vasta kun Lopputarkastus on tehty kokonaan ja hyväksytty, siirtyy vastuu Ajoneuvosta takaisin Omistajalle. Jos mahdollisia vikoja tai vaurioita havaitaan Lopputarkastuksen hyväksymisen jälkeen, on Omistajan vastuulla todistaa, että ne ovat syntyneet Vuokrausjakson aikana.

 14. Vuokraajan vastuulla on palauttaa Ajoneuvo seuraavan mukaisesti:

  1. Määrättynä päivänä, kellonaikana ja määrätyssä paikassa, ellei Omistajan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. Jos palautus tapahtuu myöhässä, on Omistajalla oikeus veloittaa Vuokraajaa seuraavasti: 50 CHF/EUR tai 500 NOK/SEK tai 360 DKK kultakin täydeltä viivästyneeltä tunnilta, kuitenkin enintään kaksi kertaa Omistajan vuorokausivuokraa vastaava summa. Jos ajoneuvon palautus venyy Lopputarkastuspäivää pidemmälle, enimmäisveloitus on kaksinkertainen Omistajan vuorokausivuokraan nähden jokaiselta viivästyspäivältä, mukaan lukien Lopputarkastuspäivä. Enimmäismaksut lasketaan kyseisen varauksen hinnoittelun mukaan. Myöhästyminen on dokumentoitava ja Omistajan on todistettava se. MyCamper voi lisätä hallinnollisia maksuja;

  2. Jättämättä henkilökohtaisia esineitä Ajoneuvoon;

  3. Rikkomatta mitään liikenne- tai pysäköintisääntöjä. Vuokraaja on vastuussa kaikista tällaisista rikkomuksista Vuokrajakson aikana, ja ne veloitetaan aina Vuokraajalta; 

  4. Yhdessä Ajoneuvon avainten ja dokumenttien kanssa;

  5. Yhtä paljon polttoainetta säiliössä (moottoriajoneuvoilla) kuin Alkutarkastuksessa on kirjattu, ellei jotain muuta erikseen ole sovittu Vuokrasopimuksessa tai Ajoneuvoa noutaessa;

  6. Samassa kunnossa siisteyden ja vaurioiden osalta kuin mitä Alkutarkastuksessa hyväksyttiin, ellei Vuokrasopimuksessa tai Ajoneuvoa noudettaessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. Jos tästä poiketaan, Vuokraajalta voidaan periä ylimääräinen siivousmaksu tai vahingonkorvaus. Siivousmaksut eivät saa ylittää määriteltyjä rajoja, jotka ovat 100 CHF/EUR, 1 000 SEK/NOK tai 700 DKK tunnilta, eivätkä saa ylittää yhteensä 300 CHF/EUR, 3 000 SEK/NOK tai 2 100 DKK. MyCamper voi lisätä hallinnollisia kuluja;

  7. Ajettuja kilometrejä ei saa olla sovittua/sallittua enempää. Jokaisesta ylimenevästä kilometristä Omistaja voi veloittaa sen, mikä on määritelty varauksessa, mutta enintään 0,8 CHF/EUR, 8 SEK/NOK, 6 DKK.

 15. Periaatteena on, että Omistaja vastaa niiden Ajoneuvon osien kustannuksista, jotka rikkoutuvat tavanomaisen käytön tai kulumisen vuoksi (moottori, vaihtovirtageneraattori), ja Vuokraaja vastaa niiden Ajoneuvon osien kustannuksista, jotka rikkoutuvat poikkeavan käytön tai Vuokraajan virheellisen käyttäytymisen vuoksi (virheellinen käyttö). MyCamperin Vuokrausehdoissa mainitut käytetyt materiaalit eivät kuulu edellä mainitun piiriin. Jos Ajoneuvossa ilmenee Vuokra-aikana vikoja tai vaurioita, jotka estävät tai heikentävät merkittävästi Ajoneuvon soveltuvuutta tavanomaiseen käyttöön ja/tai jatkovuokraukseen, Vuokraajan on ilmoitettava tästä kirjallisesti Omistajalle ja MyCamperille. Jos nämä viat tai vauriot eivät johdu Vuokraajan virheellisestä toiminnasta, vaan ne johtuvat kulumisesta, Omistaja on velvollinen korvaamaan Vuokraajalle menetetyn ajan suhteessa.

 16. Ulkopuolinen puhdistus on Omistajan vastuulla.

 17. Vuokraajan on käytettävä Ajoneuvoa itse Vuokrasopimuksen puitteissa, eikä hän saa luovuttaa sitä kolmansille osapuolille (lukuun ottamatta valtuutettuja lisäkuljettajia) eikä vuokrata sitä edelleen.

 18. Vuokraaja ei saa kuormata ajoneuvoa esineillä, jotka kuormittavat ajoneuvon kapasiteettia liikaa, heikentävät turvallisuutta tai vahingoittavat ajoneuvoa. Vuokraajan on oltava tietoinen enimmäiskuorman painosta, ja hän on vastuussa mahdollisista vahingoista ja sakoista, jos tämä paino ylittyy.

 19. Vuokraaja ei saa käyttää Ajoneuvoa minkäänlaisiin kilpailuihin, moottoriurheilutapahtumiin tai vastaaviin, eikä sitä saa käyttää kilparadoilla, harjoitusradoilla tai kilpailuissa.

 20. Vuokraajan on noudatettava yleisten vakuutusehtojen mukaisia lisäpoikkeuksia.

 21. Vuokraaja ei saa käyttää ajoneuvoa taksina muiden ajoneuvojen kuljettamiseen tai siirtämiseen, ei saa kuljettaa vaarallisia aineita, ei saa käyttää ajoneuvoa esittelyihin tai mainosten kantamiseen.

 22. Vuokraaja ei saa tehdä Ajoneuvoon optisia tai teknisiä muutoksia tai oma-aloitteisia korjauksia. Jos ajoneuvon toimintavarmuuden ja liikennekelpoisuuden takaamiseksi tarvitaan korjauksia, Vuokraaja saa teettää ne ammattitaitoisella yrityksellä vain Omistajan etukäteen antamalla suostumuksella. Jos Vuokraaja ei ole vastuussa virheestä, Omistaja korvaa korjauskustannukset alkuperäisten kuittien esittämisen jälkeen.

 23. Vuokraaja ei saa luovuttaa tai lahjoittaa ajoneuvoa muille henkilöille.

 24. Vuokraajan ja Omistajan välisessä riitatilanteessa MyCamper voi toimia välittäjänä, mutta ei ole vastuussa mistään kustannuksista tai vahingoista.

 25. Ylivoimaiset esteet (force majeure), kuten lakot, mellakat, levottomuudet, terrori-iskut, luonnonkatastrofit, tulipalot, pandemiat, epidemiat jne., joihin Osapuolet eivät voi kohtuullisesti vaikuttaa ja jotka ilmenevät sopimuksen tekemisen jälkeen tai joita ei ollut vielä olemassa sopimuksen tekohetkellä, vapauttavat sekä Vuokraajan että Omistajan häiriön keston ajaksi ja sen vaikutuksen laajuudelta (suunniteltuun matkaan) velvoitteista tarjota palveluja Vuokrasopimuksen ja näiden ehtojen mukaisesti. Tässä tapauksessa Osapuolten on toimitettava toiselle Osapuolelle tarvittavat tiedot viipymättä kohtuullisessa ajassa. Molempien osapuolten on kuitenkin jatkettava Vuokrasopimuksen ja näiden ehtojen mukaisia palvelujaan välittömästi tapahtuman päätyttyä. Jos ylivoimainen este (force majeure) kestää yli 3 peräkkäistä kuukautta, sekä Omistaja että Vuokraaja voivat irtisanoa Vuokrasopimuksen päättymään perustellusta syystä. Tällöin Omistajan osuutta ei ole maksettava.

8. Peruutusehdot

 1. Molemmat Osapuolet voivat peruuttaa tai hylätä Varauspyynnön ilman kuluja tai velvoitteita toista Osapuolta kohtaan edellyttäen, että Varausta ei ole vielä vahvistettu.

 2. Jos Vuokraaja ei ole maksanut ensimmäistä MyCamperiltä Vuokrasopimukseen liittyen tullutta maksupyyntöä Varauspyynnölle säädetyssä ajassa, raukeaa Vuokrasopimus. Mitään peruutusmaksuja ei peritä.

 3. Omistaja voi valita, mitkä peruutusehdot pätevät hänen Ajoneuvolleen. Omistaja voi valita peruutusehdoiksi "Standardi", "Joustava" tai “Tiukka” seuraavan taulukon mukaisesti.

Milloin peruutus tapahtuu

Vuokrasumman osuus, joka veloitetaan

Standardi

Yli 60 päivää ennen Alkutarkastusta

0 %

60-30 päivää ennen Alkutarkastusta

25 %

Alle 30 päivää ennen Alkutarkastusta

100 %

Joustava

Yli 60 päivää ennen Alkutarkastusta

0 %

60-7 päivää ennen Alkutarkastusta

25 %

Alle 7 päivää ennen Alkutarkastusta

100 %

Tiukka

30 päivää tai enemmän ennen Alkutarkastusta

25 %

Alle 30 päivää ennen Alkutarkastusta

100 %

 1. Vuokraajalla on oikeus peruuttaa Varauksensa niiden peruutusehtojen mukaisesti, jotka Omistaja on varaukselle asettanut. Jos Vuokraaja on maksanut suuremman osuuden kuin mitä ilmoitetaan kohdassa "Vuokrasumman osuus, joka veloitetaan", niin ylimenevä summa maksetaan takaisin Vuokraajalle. Omistajalle maksetaan sitten veloitettu Vuokrasumma, josta on vähennetty MyCamperin palvelumaksu.

 2. Jos Omistaja peruuttaa vahvistetun Varauksen, maksetaan Vuokraajalle hänen jo maksamansa summa kokonaan, eikä muita maksuja tule. Omistaja on velvollinen korvaamaan Varauksen palvelumaksua vastaavan summan MyCamperille. Tätä seuraamusmaksua ei makseta, jos (a) peruutus tapahtuu siksi, että Ajoneuvo on vahingoittunut tai muuten tullut vuokrauskelvottomaan kuntoon aiemman MyCamperin kautta tapahtuneen vuokrauksen aikana, tai jos (b) peruutuksen perusteena on ylivoimainen este (force majeure). Poikkeustapaukset a) ja b) tulee todistaa Omistajan toimesta. MyCamperillä on lopullinen sananvalta koskien niitä olosuhteita, joihin poikkeustapauksissa a) tai b) on vedottu, ja MyCamperilla on oikeus tutkia tapaukset. Jos väite ylivoimaisesta esteestä (force majeure) osoittautuu epäuskottavaksi, tullaan hallinto-, tutkimus- ja muut kustannukset liittyen MyCamperin asiaa koskevaan tutkintaan veloittamaan Omistajalta. 

 3. Vuokrasumman palauttamisen lisäksi Vuokraaja ei voi tehdä vaatimuksia muista korvauksista sen perusteella, että Omistaja on peruuttanut vahvistetun Varauksen.

 4. Ajoneuvon palauttaminen ennen määräpäivää on sallittua edellyttäen, että Omistaja ja Vuokraaja ovat sopineet siitä keskenään. Tällaisessa tapauksessa Vuokrasummasta ei kuitenkaan makseta mitään takaisin.

9. Vuokrasopimuksen kesto, irtisanominen ja pidentäminen

 1. Vuokrasopimus on voimassa tietyn ajanjakson. Vuokraaja ja Omistaja voivat irtisanoa Vuokrasopimuksen vain ennen sen umpeutumista MyCamperin peruutusehtojen §8 Peruutusehdot mukaisesti. 

 2. Varaus katsotaan Vuokraajan irtisanomaksi, jos hän ei ole noutanut Ajoneuvoa 24 tunnin kuluessa Vuokrasopimuksessa sovitusta noutoajankohdasta. Tämän seurauksena mitään osaa Vuokrasummasta ei makseta takaisin.

 3. Ajoneuvon palauttamista ennen Vuokra-ajan päättymistä ei katsota Vuokrasopimuksen irtisanomiseksi eikä se vaikuta Vuokrasopimukseen tai Vuokrasumman määrään.

 4. Vuokra-ajan pidentäminen on mahdollista ainoastaan MyCamperin Palvelun kautta. Vuokraaja luo muutospyynnön, ja se edellyttää Omistajan hyväksyntää. Jos Vuokra-ajan pidentämistä ei hyväksytä, pysyy Vuokrasopimuksessa ilmoitettu Vuokra-aika voimassa.

10. Vahingot, takautuvat kustannukset ja sakot

 1. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikki Ajoneuvolle ja/tai varusteille Vuokrausjakson aikana syntyneet vahingot yksittäisen vahingon enimmäissummaan asti, jota rajoittaa Omavastuu. Jos vakuutus kattaa Ajoneuvon, Omavastuu määräytyy Vakuutusehtojen mukaan. Muussa tapauksessa määrittyy Omavastuu Omistajan päätöksen mukaan ennen Varauksen Vuokrasopimuksen tekemistä. Omavastuu lasketaan jokaiselle yksittäiselle vahinkotapahtumalle, ja jos yhdestä tapahtumasta aiheutuu useita vahinkoja, ne katetaan samasta omavastuusta. Vuokraaja ei ole velvollinen korvaamaan Omistajalle mahdollisia tulevaisuuden ansionmenetyksiä.

 2. Omavastuu koskee ainoastaan Ajoneuvon ja/tai varusteiden vahinkoja. Omistaja ei voi vaatia korvausta vahingoista, jotka ylittävät omavastuun, ellei vahinkotapahtumia ole ollut useampia ja useampi kuin yksi vakuutustapaus täytyy laittaa vireille. Omistaja voi, jos hän haluaa, ottaa itse vakuutuksen ylimeneville kustannuksille.

 3. Ajoneuvon ja/tai varusteiden vahinkojen korvaussumman tulee perustua markkina-arvoon. 

 4. Jos Ajoneuvo tai jokin Ajoneuvon varusteista vahingoittuu, Omistajan on esitettävä ostotodistus kustannusten todentamiseksi.

 5. Jos Vuokra-aikana ilmenee pinnallisia, esteettisiä vaurioita, Omistaja antaa etusijan korjaukselle sen sijaan, että hän vaihtaisi vaurioituneen osan. Korjauskustannuksista vastaa Vuokraaja. Pinnallisia esteettisiä vaurioita voivat olla muun muassa seuraavat: ei-poistettavat tahrat (öljy, kahvi jne.) kankaissa, kuten patjoissa, verhoissa tai vastaavissa pinnoissa, naarmut kaikenlaisissa pinnoissa, kuten ovissa, väliseinissä, kaapeissa, lattioissa jne., säröt herkissä pinnoissa, kuten lavuaareissa, suihkuissa, valaisimissa jne., naarmut väliseinissä, kaapeissa, ovissa jne., pienet palojäljet pöydissä, työtasoissa, kankaissa, lattioissa jne. Jos pintavaurioita, jotka ovat luonteeltaan esteettisiä, ei ole mahdollista korjata, Vuokraaja on velvollinen korvaamaan ne Omistajalle. Osapuolet sopivat kohtuullisesta korvauksesta ottaen huomioon vahingon laajuuden ja vahingoittuneen osan alkuperäisen hinnan. Riippuen siitä, missä maassa vuokraus tapahtuu, vuokralainen voi ottaa varauksen aikana ylimääräisen sisustusvakuutuksen, joka kattaa sisätiloissa tapahtuvat vahingot vakuutusehtojen mukaisesti. Jos vuokralaisen ja omistajan välillä on erimielisyyksiä, riitoja tai vaatimuksia, pyynnön esittäneen osapuolen on pystyttävä toimittamaan MyCamperille tai toiselle osapuolelle vastaavat todisteet (valokuvat, laskut jne.).  Vastuu rajoittuu vaurioituneen kohteen (kohteiden) korjaus- tai vaihtokustannuksiin, eikä se ulotu vahingoittumattomiin kohteisiin tai osiin.  Jos vahingoittunut esine on osa sarjaa (esim. tyynyliinat, lakanat, astiat), vuokralainen on vastuussa vain vahingoittuneen esineen, ei koko sarjan, korvauskustannuksista. Kaikissa tapauksissa korjaus tai kunnostus on tehtävä mahdollisimman alhaisin kustannuksin.

 6. In serious cases or in case of defects/damage to the Vehicle, MyCamper can engage an independent expert to record and assess the defects/damage final for the Parties. The costs of the above shall be billed to the Owner and Renter at basically 50% each. If, after the expert's assessment, one party is found to be in the wrong, that party shall bear the costs of the expert or, if both Parties are found to be partly in the wrong, the Renter and the Owner shall bear the costs of the expert in proportion to their prevailing/subject position. The defect/damage thus determined by the expert is binding for the Renter as well as the Ownerowner.

 7. Kaikissa niissä maissa, joissa Omistajan kansainvälinen vakuutuskortti on voimassa ja joissa Vuokrasopimuksen säännöt sallivat, voidaan Ajoneuvolla vierailla. Sellaisissa maissa ei saa käydä, jotka ovat osin tai kokonaan sodassa tai joissa on todennäköistä, että tulee olemaan sota tai levottomuuksia.

 8. Niiden Ajoneuvojen osalta, jotka on vakuutettu MyCamper-välitteisellä vakuutusratkaisulla, vakuutuksen yleiset ehdot ovat aina etusijalla, jotta vakuutusehdoista voidaan milloin tahansa poiketa.

 9. Jos poliisi tai oikeuslaitos takavarikoivat Ajoneuvon, koska Vuokraaja heidän mukaansa oli huumeiden vaikutuksen alaisena, ajoi huolimattomasti, oli laiminlyönyt Ajoneuvon huolenpidon tai ollut osallisena muuhun rikokseen tai rikkomukseen, Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Omistajalle kaikki vahingot sekä ansionmenetykset liittyen hyväksyttyihin Varauksiin, jotka estyvät tai vaikeutuvat. Kaikki kustannukset, jotka Omistajan täytyy maksaa edellä mainitusta syystä, lakisääteisesti tai muutoin, tullaan veloittamaan Vuokraajalta.

 10. Omistajalle ei saa koitua mitään vahinkoa, Omavastuusta riippumatta, niistä kustannuksista tai tappioista, jotka Vuokraaja tai Matkaseurue ovat aiheuttaneet vastuuttomalla, huolimattomalla tai tahallisella toiminnallaan, jonka seurauksena Ajoneuvoon on murtauduttu, Ajoneuvo on varastettu tai Ajoneuvosta on varastettu jotain, tai Ajoneuvoa on vahingoitettu.

 11. Vakuutuksen kattaman ajoneuvon rikkoutuessa on toimittava alustalla, kohdassa vakuutus, julkaistujen tietojen mukaisesti. Jos ajoneuvolla on jo tiepalvelu tai jos vuokraaja on vakuutettu henkilönä, vuokraaja on velvollinen ottamaan mahdollisimman nopeasti yhteyttä tähän tiepalveluun. Jos Ajoneuvolla ei ole tiepalvelua eikä Vuokraaja ole varannut tiepalvelua varauksen yhteydessä, Vuokraajan on itse maksettava tiepalvelun kustannukset. Kaikissa tapauksissa Omistajalle on ilmoitettava välittömästi, jos ajoneuvo rikkoutuu.

 12. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan Omistajalle välittömästi rikkoutumisesta tai onnettomuudesta, täyttämään eurooppalaisen onnettomuusraportin ja tarvittaessa ilmoittamaan paikalliselle poliisille, jos Ajoneuvolle sattuu onnettomuus/vaurio, joka johtuu esimerkiksi onnettomuudesta tai varkaudesta Vuokra-aikana. MyCamper-Baloise-vakuutuksen kattaman ajoneuvon vahingoittuessa tai onnettomuuden sattuessa on toimittava tiedotteen "Mitä tehdä rikkoutumisen tai vahingonkorvausvaatimuksen sattuessa" mukaisesti, joka löytyy Alustalta varaustietojen joukosta tai joka lähetettiin Varausvahvistuksen mukana. Kaikissa muissa tapauksissa Vuokraajan on ilmoitettava asiasta välittömästi Omistajalle ja omalle ajoneuvovakuutukselleen.

 13. Omistaja ei koskaan ole vastuussa mistään henkilökohtaisista, psykologisista, aineellisista, välillisistä tai ruumiillisista vahingoista, joita Vuokraajalle tai Matkaseurueelle tulee johtuen Ajoneuvon käytöstä, mekaanisista vioista, liikenneonnettomuuksista, yksittäisestä tai ketjukolarista, ellei vahinkojen syynä ole Ajoneuvon puutteet, joista Omistaja on ollut tietoinen, mutta ei ole kertonut Vuokraajalle.

 14. Jos Ajoneuvossa on ennen vakuutettua vahinkotapahtumaa vika tai aiempi vaurio, jolloin Omistaja saa lisäarvoa vakuutetun vahingon korjaamisesta, Ajoneuvon Omistajan on vastattava itse vastaavasta osuudesta korjauskustannuksista (hyödyn kuittaus). Jos ( Ajoneuvon Omistajalle) on jo maksettu vahinkokorvauksia, mutta vahinkoa ei ole korjattu, korvataan vain vahingon laajennuksen kustannukset, jos Ajoneuvon samalle vahinkoalueelle sattuu uusi vahinko, tai jo maksetut korvaukset vähennetään vahinkosummasta.

 15. Sellaisessa tapauksessa, että Omistaja yrittää saada Vuokraajalta korvausta vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ennen Vuokrausjaksoa, tullaan kaikki tarvittavasta asiantuntemuksesta, korvausvaatimusten käsittelystä ja ylimääräisistä hallintokuluista aiheutuvat kustannukset veloittamaan Omistajalta, vähintään 1, 1000 CHF/EUR tai 10, 000 SEK/NOK tai 7,000 DKK tapahtumaa kohti. Poliisille saatetaan ilmoittaa, ja Omistaja saattaa joutua syytteeseen vakuutuspetoksesta.

 16. Omistaja on yksin vastuussa siitä, että ilmoittaa nykyiselle vakuutusyhtiölleen Ajoneuvoa käytettävän vuokraukseen, ja hänen on varmistettava, että vakuutus on voimassa myös vuokratessa siinä tapauksessa, että Ajoneuvo ei kuulu vakuutuksen piiriin. Tarvittaessa Omistajan täytyy laskea, onko Ajoneuvon nykyisen vakuutusyhtiön sallimaa ajokilometrimäärää muutettava, ja ilmoitettava tästä vakuutusyhtiölle. Omistaja on vastuussa myös siitä, että tarvittavat vuokrausluvat ovat olemassa.

 17. Lopputarkastuksen yhteydessä Omistaja voi ilmoittaa lisäkustannukset, jotka Vuokraajan tulee maksaa. Nämä sisältävät, mutta eivät ole rajoitettu seuraaviin: lisämaksut pidemmän matkan ajamisesta, liikennesakot, tullimaksut, vahingot, omavastuut, maksut ajoneuvon palautuksen viivästymisestä tai ajoneuvon tarpeellisesta siivouksesta. Lisäkustannukset maksetaan Omistajalle sen jälkeen, kun ne on peritty Vuokraajalta. Ylimääräisiä hallinnollisia maksuja voi tulla. 

 18. Omistaja voi tehdä lisävaatimuksia ylimääräisistä kustannuksista kuuden kuukauden kuluessa Vuokrausjakson loppumisesta. Omistajan täytyy tällöin pystyä esittämään kiistattomat todisteet siitä, että nämä kustannukset ovat syntyneet Vuokrausjakson aikana.  

 19. Jos Vuokraaja haluaa vastustaa lisäkustannuksia, jotka ovat tulleet esille Lopputarkastuksen jälkeen, hänen tulee ilmoittaa tästä Omistajalle Palvelualustan kautta asetetussa määräajassa tai 14 päivän kuluessa ellei määräaikaa ole määritetty. Jos tätä ei tehdä, katsotaan, että Vuokraaja on hyväksynyt lisäkustannusten maksamisen.

 20. Jos Ajoneuvo lakkaa toimimasta (ei ole ajokelpoinen tai on käyttökelvoton) Vuokraajasta tai hänen Matkaseurueestaan riippumattomista syistä, mutta Omistaja ei tarjoa korvaavaa Ajoneuvoa jäljellä olevalle vuokra-ajalle, Omistajan on palautettava osa Vuokrasummasta vastaten sitä aikaa, jolloin Ajoneuvoa ei voitu käyttää, pois lukien vakuutusmaksut ja palvelumaksu. Vuokraajan tulee pystyä esittämään kiistattomat todisteet siitä, että vika ei johtunut heistä. Jos sekä Vuokraaja että Omistaja toimittavat vastaavat todisteet (ei-)vikaantumisesta niin, että Vuokraajan ja Omistajan välillä ei voida lopullisesti selvittää, mistä vikaantuminen johtuu tai kuka on vastuussa, Vuokraajalle maksetaan puolet takaisin vastaavalta Vuokra-ajalta. Riippumatta siitä, mikä osapuoli on aiheuttanut vian, MyCamper voi auttaa Vuokraajaa löytämään korvaavan Ajoneuvon. MyCamperillä ei kuitenkaan ole mitään velvollisuutta tarjota korvaavaa Ajoneuvoa.

 21. Vuokraaja on vastuussa vahingoista, jotka tapahtuvat renkaan puhkeamisen vuoksi, jos renkaat eivät ole kahdeksaa vuotta vanhemmat. Omistajan täytyy pystyä esittämään kiistattomat todisteet siitä, että renkaat eivät ole vanhemmat kuin kahdeksan vuotta. Jos renkaat ovat vanhemmat kuin kahdeksan vuotta, on Omistaja vastuussa vahingoista, paitsi jos renkaan puhkeaminen johtuu onnettomuustapahtumasta, joka liittyy vuokralaisen ajamiseen.

 22. Omistaja ei saa korvausta MyCamperiltä eikä Vuokraajalta, jos Omistaja joutuu matkustamaan Ajoneuvonsa luokse ennen Vuokra-aikaa, sen aikana tai sen jälkeen.

 23. Jos Omistaja on varauksen yhteydessä sisällyttänyt Ajoneuvon tietoihin yhden tai useamman seuraavista kielloista, Vuokraaja saa seuraavat sakot kiellon rikkomisesta. Omistajan täytyy pystyä esittämään kiistattomat todisteet siitä, että Matkaseurue on rikkonut sääntöjä. Sakot maksetaan Omistajan valuutassa, ja MyCamper voi lisätä hallinnollisia kuluja.

  1. Tupakointi Ajoneuvossa 500 CHF/EUR, 5000 SEK/NOK, 3500 DKK (pois lukien siivouskulut)

  2. Lemmikkieläimet Ajoneuvossa 500 CHF/EUR, 5000 SEK/NOK, 3500 DKK (pois lukien siivouskulut)

  3. Ajoneuvon vieminen niiden maiden ulkopuolelle, jotka sisältyvät vuokrasopimukseen 500 CHF/EUR, 5000 SEK/NOK, 3500 DKK (ei sisällä kustannuksia seurannaisvahingoista, esimerkiksi Ajoneuvolle tai kolmansille osapuolille aiheutetut vahingot, joita vakuutus ei korvaa)

  4. Festivaalilla käynti Ajoneuvolla 500 CHF/EUR, 5000 SEK/NOK, 3500 DKK

 24. Jos sekä Omistaja että Vuokraaja esittävät kohtiin §10.11-10.17 liittyen todisteita eikä ole mahdollista sanoa lopullisesti, kuka on oikeassa, Omistaja ja Vuokraaja vastaavat puoliksi kyseisestä summasta. MyCamperillä ei ole mitään velvollisuutta korvata tai kompensoida Omistajaa tai Vuokraajaa.

 25. Jos Omistaja tai Vuokraaja on MyCamperille velkaa, MyCamper voi laskuttaa Vuokraajaa tai Omistajaa tai, jos on olemassa tuleva Varaus, MyCamper voi kuitata maksamattoman summan tulevasta Varauksesta.

11. Arviointijärjestelmä

 1. Jokainen Käyttäjä voi arvioida muita Käyttäjiä Alustalla.

 2. Käyttäjä on velvollinen antamaan totuudenmukaisia lausuntoja arvioidessaan muita Käyttäjiä. Totuudenvastaiset, loukkaavat tai muut lainvastaiset tai kohtuuttomat kommentit ovat kiellettyjä.

 3. Luokitusjärjestelmän käyttö, joka ei ole sen tarkoituksen mukaista, ei ole sallittua. Tämä koskee erityisesti merkintöjä, jotka tehdään toisiinsa yhteydessä olevien tai olemattomien henkilöiden toimesta, sekä itsearviointeja.

 4. MyCamper ei tarkista arviointeja. MyCamper ei voi ottaa vastuuta arviointien oikeellisuudesta tai kohtuullisuudesta. MyCamper pidättää oikeuden poistaa arviointeja tai kommentteja ilman perusteluja.

 5. Muussa tapauksessa sovelletaan MyCamperin arviointijärjestelmää koskevia alustalla olevia tietoja.

 6. MyCamper voi milloin tahansa poistaa arvioinnin ilman selitystä.

12. Maksaminen ja maksut

 1. Vuokraaja maksaa Omistajan kanssa Vuokrasopimuksessa sovitun Vuokran. Normaalisti vuokraajalta veloitetaan tai laskutetaan 25 % Vuokran määrästä, kun Omistaja hyväksyy Varauspyynnön tai kun välitön varaus on tehty. Viimeistään 30 päivää ennen Vuokra-ajan alkua on maksettava loput 75 %. Jos Vuokrasopimus tehdään alle 30 päivää ennen Vuokra-ajan alkua, koko vuokrasumma veloitetaan tai laskutetaan sen jälkeen, kun omistaja on hyväksynyt varauspyynnön tai kun välitön varaus on tehty.

 2. MyCamper pidättää itsellään oikeuden veloittaa maksu Palvelusta. Tämä tapahtuu automaattisesti lisäämällä se Omistajan pyytämään Vuokran määrään. MyCamperilla on oikeus muuttaa uusista Varauksista perittävää maksua (määrää ja/tai prosenttiosuutta).

 3. MyCamper pidättää itsellään oikeuden veloittaa vakuutusmaksu Vakuutuksenantajan puolesta. Vakuutusmaksu määräytyy Vakuutusehdoissa määriteltyjen tekijöiden perusteella. Tämä tapahtuu automaattisesti niin, että se lisätään Omistajan pyytämään Vuokrasummaan. MyCamperilla on oikeus periä palvelumaksu vakuutusmaksuista.

 4. Maksut voidaan käsitellä yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa. Omistajan korvaus maksetaan vasta, kun Alkutarkastus on suoritettu. Omistajan korvaus, joka veloitetaan Vuokraajalta alkutarkastuksen suorittamisen jälkeen maksetaan Omistajalle, kun Vuokraaja on maksanut korvauksen. Huomaa, että maksuissa voi kestää jopa 10 päivää ennen kuin ne näkyvät vastaanottajan tilillä.

 5. Summa, joka siirretään Omistajalle tai Vuokraajalle, perustuu MyCamperillä oleviin tietoihin, poikkeuksena tapaukset, joissa tiedot voidaan osoittaa virheellisiksi. Tällaisissa tapauksissa Omistajan tai Vuokraajan tulee mahdollisimman pian ilmoittaa asiasta MyCamperille.

 6. MyCamper ei ole vastuussa Vuokrasopimuksen tekemisen aikana tehdyistä virheistä, jotka esimerkiksi koskevat toivottuja päivämääriä tai Ajoneuvon tyyppiä.

 7. Vuokraaja sitoutuu maksamaan Omistajan vaatiman Vakuuden ennen Alkutarkastusta. Vakuudesta voidaan vuokrasopimuksen päätyttyä maksaa Omistajalle lisäkustannuksia, jotka Vuokraaja on jäänyt velkaa Omistajalle. Vakuus palautetaan Vuokraajalle, kun siitä on vähennetty lisäkustannukset. Jos Vuokraaja ei hyväksy tai hylkää maksua vakuudesta, MyCamperilla on oikeus vähentää kaikki todistetut summat vakuudesta. MyCamperillä on oikeus vähentää maksusta sen käsittelystä aiheutuneet hallinnolliset kulut.

 8. Omistajalla on mahdollisuus pyytää, että Vakuutta säilytetään rajoitetun ajan. Näin voidaan toimia, jos tarvitaan aikaa korjauskustannusten arviointiin tai vakuutusasian hyväksytyksi saamiseen, ja se tapahtuu aina MyCamperin voimassa olevan menettelytavan mukaisesti. Omistajan vastuulla on varmistaa, että tämä selvitys suoritetaan nopeasti, jotta vakuutta voidaan säilyttää. Jos Omistajan vakuutusyhtiö vaatii, voi Omistaja ottaa vastaan vakuuden heti. MyCamper ei silloin ole osallinen vakuuden käsittelyssä.

 9. Omistaja ei saa periä vakuusmaksua Ajoneuvosta, jota hän ei aio tai voi vuokrata. Jos Omistaja perii tai yrittää periä tällaisen vakuuden, MyCamperilla on oikeus periä sakko, jonka suuruus on 1 000 CHF/EUR tai 10 000 SEK/NOK tai 7 000 DKK.

 10. Jos yritetään huijata toista Käyttäjää tai MyCamperia (esim. tarjoamalla olematonta Ajoneuvoa tai Ajoneuvoa, johon Käyttäjällä ei ole oikeutta vuokrata sitä, pyytämällä suoria maksuja Käyttäjän pankkitilille ilman asiasisältöä, yrittämällä saada maksua MyCamperilta väärällä perusteella), MyCamperilla on oikeus periä sakkoa, jonka suuruus on 10 000 CHF/EUR tai 100 000 SEK/NOK tai 70 000 DKK.

 11. Kaikki seuraamusmaksut, lisäkustannukset, palautukset ja vastaavat maksut on maksettava 30 päivän kuluessa niiden määräämisestä, ellei toisin ole määritelty tai sovittu MyCamperin kanssa. Sen jälkeen peritään 10 % viivästyskorkoa.

 12. Omistaja on velvollinen itse ilmoittamaan tulonsa asianomaiselle viranomaiselle. Jos Omistaja harjoittaa elinkeinotoimintaa ja on arvonlisäverovelvollinen, Omistaja on velvollinen ilmoittamaan tästä Vuokraajalle ja asianomaiselle viranomaiselle. MyCamper ei ole vastuussa Omistajan toiminnan puutteista tässä asiassa.

 13. MyCamper tarjoaa välityspalveluita eikä näin ollen ole vastuussa Vuokraajan tai Omistajan arvonlisäverosta ja/tai verovelvollisuudesta. Osapuolet ovat näin ollen itse vastuussa siitä, että he noudattavat voimassa olevaa vero- ja tullilainsäädäntöä.

13. Immateriaalioikeudet

 1. MyCamper omistaa kaikki oikeudet liittyen MyCamperin Palveluun samoin kuin julkiseen Sisältöön, joka luodaan Palvelualustalla.

 2. MyCamper myöntää rajoitetun, henkilökohtaisen, peruutettavan, ei-yksinomaisen ja ei-alilisensoitavan oikeuden käyttää Palvelua MyCamperin Käyttöehtojen mukaisesti.

 3. Ilman MyCamperin kirjallista suostumusta on kiellettyä pyytää, kopioida tai käyttää uudelleen merkittäviä osia Sisällöstä tai toistuvasti ja järjestelmällisesti pyytää tai uudelleenkäyttää merkittäviä tietokannan osia. Sisällön automaattinen kopioiminen spidereita, crawlereita ja robotteja tai vastaavia käyttäen on sallittua vain, jos robots.txt-tiedostossa mainitut ehdot täyttyvät.

 4. Mikään MyCamperin Käyttöehdoissa ja säännöissä mainittu ei luovuta mitään immateriaalioikeuksia Käyttäjälle. Käyttäjä ei saa toimia tavalla, joka rikkoo MyCamperin immateriaalioikeuksia, kuten rekisteröimällä verkkotunnuksia, yrityksiä tai hakukoneiden avainsanoja, jotka ovat samanlaisia tai samankaltaisia kuin muut MyCamperin immateriaalioikeuksia koskevat tiedot.

 5. Yllä mainittujen Käyttöehtojen mukaisesti säilytät immateriaalioikeutesi kaikkeen Sisältöön, jonka julkaiset Palvelualustalla.

 6. Käyttäjä hyväksyy, että kun hän antaa tietoja Palvelualustalle, MyCamper saa automaattisesti maksuttoman, rasitteettoman, maailmanlaajuisen, alilisensoitavan, ei-yksinomaisen oikeuden jakaa näitä tietoja Palvelun tarjoamiseksi ja kopioida ja julkaista kaikki Alustalle lisätyt tiedot.

 7. MyCamperillä on näin ollen oikeus käyttää Käyttäjän lataamaa Sisältöä markkinoidakseen Palvelua. Tämä sisältää esimerkiksi mainostamisen eri medioissa ja verkkosivustoilla.

 8. On MyCamperin Käyttöehtojen ja sääntöjen vastaista poistaa, piilottaa, muuttaa tai salata mitään, mikä on mainittu tai ilmoitettu koskien immateriaalioikeuksia.

14. Vastuu

 1. MyCamper on ainoastaan välittäjä, joka välittää Palveluja, eikä se vastaa vahingoista tai muusta, mikä liittyy suhteeseen Omistajan ja Vuokraajan välillä.

 2. Mahdolliset MyCamperista johtuvat puutteet on rajoitettu enintään 1 000 CHF/EUR tai 10 000 SEK/NOK tai 7 000 DKK suuruiseen summaan. Tästä sopimuksesta syntyvä kokonaisvastuu ei koskaan ylitä tätä summaa.

 3. MyCamper ei koskaan ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat seuraavista asioista:

  1. Tiedot, jotka on saatu kolmansilta osapuolilta tai tiedot, jotka ovat saatavilla MyCamperiin yhteydessä olevien kolmansien osapuolien verkkosivustoilta;

  2. Tiedot, jotka Käyttäjä on antanut Palvelualustalle;

  3. Kiinteistöjen tai Ajoneuvojen vahingot tai menetykset;

  4. Kuolemantapaukset tai vammat, jos ne eivät ole syntyneet MyCamperin laittomien toimien seurauksena:

  5. Liikenne- tai pysäköintirikkomukset;

  6. Polttoainekustannukset;

  7. Käyttöehtojen rikkomukset, joita muut Käyttäjät ovat tehneet;

  8. Vuokrasopimuksen purkaminen, käyttäjätilin, ajoneuvon tai muiden Palvelualustalla olevien materiaalien poistaminen.

 4. Käyttäjä takaa, että MyCamper ei ole vastuussa mistään vahingoista tai kustannuksista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen näihin: vahingot, jotka aiheutuvat (väitetystä) immateriaalioikeuksien loukkauksesta, kolmansien osapuolien vaatimukset, perintäkulut, oikeudelliset kulut, tulonmenetys, sakot ja oikeudelliset kulut, jotka ovat MyCamperin aiheuttamia tai jotka johtuvat seuraavista syistä: (i) puutteet, jotka johtuvat siitä, että MyCamper noudattaa näitä Käyttöehtoja, (ii)  Palvelujen käyttö, tai (iii) vahingot.

 5. Käyttäjä vapauttaa MyCamperin kaikista vaatimuksista, joita kolmannet osapuolet (mukaan lukien muut Käyttäjät) esittävät MyCamperia vastaan ja jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä on rikkonut sopimussuhteen määräyksiä. Käyttäjä vastaa kaikista kustannuksista, joita MyCamperille aiheutuu sopimussuhteen määräysten rikkomisesta, mukaan lukien oikeudellisesta puolustuksesta aiheutuvat kustannukset (myös ennen oikeudenkäyntiä). MyCamperin mahdolliset muut vaatimukset ja vahingonkorvausvaatimukset eivät vaikuta tähän.

15. Irtisanominen

 1. MyCamperin Palveluiden Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käyttämisen ja poistaa Käyttäjätilinsä. Käyttäjä ei kuitenkaan voi poistaa Käyttäjätiliään, jos sillä on aktiivisia Varauksia. Käyttäjätilin poistaminen ei vaikuta niihin Vuokrasopimuksiin, jotka on jo tehty irtisanomishetkellä.

 2. Jos on viitteitä siitä, että Käyttäjä on rikkonut lakisääteisiä määräyksiä, kolmansien osapuolten oikeuksia (mukaan lukien muiden Käyttäjien oikeudet) tai MyCamperin ja Käyttäjän välisen sopimussuhteen määräyksiä tai että Käyttäjä on saanut toistuvasti negatiivisia arvioita arviointijärjestelmässä, MyCamper voi käyttää harkintavaltaansa ja ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin: (i) antaa Käyttäjälle varoituksen; (ii) poistaa yksittäiset merkinnät; (iii) estää Käyttäjä tai Vuokrasopimus väliaikaisesti; (iv)) irtisanoa Vuokrasuhde; (v) estää Käyttäjä pysyvästi tai poistaa hänen rekisteröintinsä ja irtisanoa sopimussuhde Käyttäjän kanssa ilman ennakkoilmoitusta. MyCamper pidättää itsellään oikeuden vaatia lisäkorvauksia tai esittää muita oikeudellisia vaatimuksia.

 3. Jos Käyttäjällä on saatavia maksusuorituksia MyCamperiltä tai jos Käyttäjällä on käyttäjätilillään positiivinen saldo irtisanomishetkellä, MyCamper takaa, että kyseiset summat siirretään Käyttäjälle.

 4. Kaikki summat, jotka Käyttäjä on velkaa MyCamperille, tullaan vaatimaan heti, kun Käyttäjätili on poistettu.

16. Muut käyttöehdot

 1. Näihin käyttöehtoihin ja kaikkiin niistä aiheutuviin ja/tai niihin liittyviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Viittausten Suomen lakiin katsotaan viittaavan Suomen aineellisiin oikeussääntöihin, ei maan oikeussääntöihin. Näin ollen mitään ei palauteta takaisin käsittelyyn (ei takaisin- ja edelleenviittausta).

 2. Kaikki riita-asiat, jotka johtuvat ja/tai liittyvät käytössä oleviin Käyttäjäehtoihin, tulee saattaa yleisen tuomioistuimen ratkaistaviksi. Jos MyCamper on riita-asiassa osapuolena, täytyy riita-asiat joka tapauksessa viedä suomalaiseen tuomioistuimeen suomalaisen oikeudenkäymiskaaren sääntöjen mukaisesti.

 3. Jos jokin näiden Käyttöehtojen yksittäinen kohta mitätöidään, ovat muut Käyttöehdot edelleen voimassa, ja MyCamper tulee korvaamaan mitätöidyn kohdan siten, että se vastaa alkuperäistä mahdollisimman tarkasti.

 4. Jos tarjoat MyCamperia vastaavia palveluja maksua vastaan riippumatta siitä, onko asiakaskuntasi kaupallista vai yksityistä, kilpailet MyCamperin kanssa. Sivustomme käyttäminen, materiaalien lataaminen tai minkä tahansa sisällön hankkiminen alustaltamme suoraan tai epäsuorasti on sinulta ehdottomasti kielletty. Tämän ehdon rikkominen saattaa sinut vastuuseen kaikista meille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, ja voit joutua vastuuseen myös kaikista voitoista, joita saat tällaisesta luvattomasta käytöstä. MyCamper pidättää itsellään oikeuden kieltää keneltä tahansa henkilöltä pääsyn sivustollemme, palveluihin tai tietoihin yksinomaisen harkintansa mukaan.

 5. MyCamperillä on oikeus siirtää tai pantata kaikki käytössä oleviin Käyttöehtoihin liittyvät varat, valtuudet, oikeudet, velvollisuudet ja asiakirjat kolmannelle osapuolelle ja tulee ilmoittamaan sinulle, jos näin toimitaan. Käyttämällä MyCamperiä sitoudut jatkossa yhteistyöhön mahdollisen kolmannen osapuolen kanssa, jolle MyCamper luovuttaa Palvelun, ja suostut siihen, että tämä käyttää kaikkia luovutuksen kautta hankittuja oikeuksia.

 6. Jos Vuokraajan ja Omistajan välillä on riitaa summasta, jonka arvo on korkeintaan yksittäisen tapahtuman enimmäismäärä, suostuvat Vuokraaja ja Omistaja siihen, että MyCamper voi ratkaista tämän kiistan edellyttäen, että MyCamperillä on hallussaan Varauksen vakuus.
  Jos vakuus on Omistajan tai muun kolmannen osapuolen, joka ei ole MyCamper, hallussa, voi MyCamper antaa neuvoja, mutta se ei ole millään tavalla vastuussa riitatilanteen ratkaisemisesta.

 7. MyCamperillä ei ole mitään velvollisuuksia Osapuolille koskien tarjottuja neuvoja ja/tai sitä, mitä tämän yhteydessä tapahtuu.

 8. Kaikista toimituksista, jotka tapahtuvat tämän sopimussuhteen puitteissa, riittää sähköpostiviesti. Näissä ehdoissa tai sopimussuhteessa mainittua kirjallista muotoa edustaa myös sähköposti.

Jäikö jokin mietityttämään?

Katso Usein kysytyt kysymykset tai ota meihin yhteyttä, jos jokin askarruttaa: Katso tuen aukioloajat

Lähetä sähköpostia

support@mycamper.com

Usein kysytyt kysymykset

Katso usein kysytyt kysymykset