Selskapsopplysninger

Leverandør av nettstedet

Kontor i Sveits:

MyCamper AG

Hochstrasse 31

4053 Basel

Sveits

Kontor i Sverige:

MyCamper Nordic AB

Sidenvävargatan 17

753 19 Uppsala

Sverige

Autoriserte representanter

MyCamper AG

Stefan Lieberherr, CEO og Co-Founder

Michele Matt, VR & Founder

Mirjam Affolter, VR og Co-Founder

Alex Schütz, VR

Patrik Grobe, VR

MyCamper Nordic AB

Rickard Magnusson, CPO og Co-Founder

Anders Lisspers, CTO og Co-Founder

Stefan Lieberherr, CEO og Co-Founder

Michele Matt, VR & Founder

Oppføring i handelsregisteret

Registrert firmanavn: myCamper AG

Nummer: CHE-418.405.953

Handelsregisterkontor: Basel

MVA-nummer: CHE-418.405.953 MVA

Registrert firmanavn i Sverige: MyCamper Nordic AB

Nummer: 556908-4808

MVA-nummer: SE556908480801 MVA

Registrert avdeling i Norge: MyCamper Nordic AB

Nummer: 926 684 213

Ansvarsfraskrivelse

Forfatteren påtar seg ikke noe som helst ansvar med hensyn til informasjonens riktighet, nøyaktighet, aktualitet, pålitelighet og fullstendighet.

Krav om erstatningsansvar for skader forårsaket av bruk av informasjon som er gitt, inkludert informasjon som er ufullstendig eller feilaktig, vil derfor bli avvist.

Alle tilbud kan endres uten varsel. Forfatteren forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette deler av sidene eller hele tilbudet uten forutgående varsel eller å avbryte publiseringen midlertidig eller permanent.

Ansvar for lenker

Henvisninger og lenker til tredjeparts nettsteder ligger utenfor vårt ansvarsområde. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for slike nettsteder. Tilgang til og bruk av slike nettsteder skjer på eget ansvar.

Opphavsrett

Opphavsretten og alle andre rettigheter til innhold, bilder, fotografier eller andre filer på nettstedet tilhører utelukkende selskapet MyCamper eller de spesifikt navngitte rettighetshaverne. Det må innhentes skriftlig samtykke fra rettighetshaverne på forhånd for reproduksjon av alle elementer.

Ikoner av Eucalyp fra www.flaticon.com er lisensiert av CC 3.0 BY