MyCamper brugsbetingelser

01.2024

Følgende betingelser gælder ved brug af MyCamper AG inklusive datterselskabet MyCamper Nordic AB (MyCamper) tjenester af personer, der lejer og udlejer køretøjer. Fra nu af betegnes de, der udlejer køretøjer, som "ejer", og de, der lejer køretøjer, betegnes som "lejer". Sammen betegnes ejer og lejer som "parterne". 

Definitioner

Udgivelse

Når alle væsentlige oplysninger om et køretøj er udfyldt, kan det offentliggøres af ejeren. Først da vil den være synlig på platformen og tilgængelig for udlejning. Når det ikke er publiceret, er det ikke længere synligt på platformen.

Bruger

En person, der har oprettet en profil på MyCampers platform for at kunne bruge platformens tjeneste.

Booking/Bekræftet booking

En bookingforespørgseler bekræftet, når ejeren bindende bekræfter den betingede bookingforespørgsel, eller der foretages en øjeblikkelig booking, og det aftalte beløb debiteres eller faktureres. Derefter omtales den som en booking eller en bekræftet booking.

Bookinggebyr

En del af det lejebeløb, der opkræves hos lejer ved bookingbekræftelsen.

Bookingforespørgsel

Den anmodning, som lejer sender til ejer for at booke et køretøj via platformen.

Indtjekning

Tid og proces for afhentning af et køretøj før en lejeperiode.

Udtjekning

Tid og proces for tilbagelevering af et køretøj efter en lejeperiode.

Depositum

Ud over lejebeløbet opkræves lejer også et depositum før lejeperiodens start. Formålet med depositummet er at dække de ekstra omkostninger, der kan opstå i løbet af lejeperioden.

Depositummet vil blive tilbageholdt af MyCamper, medmindre andet er aftalt, og refunderes, når Lejeaftalen er afsluttet af begge parter, og køretøjet sammen med udstyret returneres til ejer inden for den fastsatte tid og i ubeskadiget stand.

Forsikringsselskab

Tilknyttede partnere, der tilbyder forsikringstjenester under en lejeperiode.

Forsikringsbetingelser

Særskilte betingelser, der afgør, om en booking er omfattet af forsikring.

Køretøj

Det køretøj, der udlejes via MyCamper.

Lejer

Brugere, der lejer et køretøj i overensstemmelse med disse brugsbetingelser.

Lejeaftale

Aftalen, der udarbejdes for en specifik booking mellem Lejer og Ejer med henblik på at leje et køretøj. Her angives bl.a. datoerne for lejeperioden, lejeprisen og depositumsbeløbet. Denne aftale genereres automatisk af MyCamper's platform.

Lejebeløb

Den pris pr. booking, som Ejeren ønsker at tjene, plus forsikringsudgifter og platformens servicegebyrer

Lejeperiode

Det tidspunkt, hvor køretøjet er lejet. Tæller fra Indtjekning til Udtjekning.

Indhold

Alle oplysninger på platformen, herunder, men ikke begrænset til: layout, platformens udseende og indtryk, logoer, blogs, varemærker og visse tekster.

Motorkøretøj

Et køretøj med en motor, der lejes via MyCamper. Et eksempel på et motorkøretøj er en autocamper.

IP-rettigheder

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder og beslægtede rettigheder, herunder: ophavsret, varemærker, patenter, design, databaser, beslægtede rettigheder og knowhow-rettigheder.

Profil

Når en Bruger er registreret på platformen, oprettes der en konto. Brugeren udfylder derefter oplysninger om sig selv og om sit køretøj, hvis vedkommende er Ejeren.

Platform

Den platform, der er tilgængelig på www.mycamper.com (eller et andet domæne, der anvendes af MyCamper) og de underliggende sider.

Rejseselskab

Den gruppe af personer, der bruger køretøjet, herunder Lejeren. Alle i rejseselskabet er dækket af Lejeaftalen.

Tjeneste

MyCampers tjeneste omfatter brugen af MyCampers platform til at leje og udleje køretøjer.

Selvrisiko

Det maksimale beløb pr hændelse som kan opkræves af lejeren for skader eller tab af udstyr. Dette trækkes fra, men er ikke begrænset af depositummet. I tilfælde af en forsikringssag betales selvrisikoen i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne.

Vilkår og betingelser

De regler og retningslinjer, som MyCamper har udarbejdet for korrekt brug af MyCampers tjeneste.

Udlejer

Brugere, der ejer et eller flere køretøjer, og som i overensstemmelse med disse brugsbetingelser udlejer køretøjer til lejerne. Kan også kaldes en Køretøjsejer.

Betingelser

1. Aftalens gyldighed

 1. De gældende Brugsbetingelser er relevante for alle, der bruger MyCamper-tjenesten, og for lejeaftalen.

 2. MyCamper forbeholder sig retten til at ændre eller tilføje til disse Brugsvilkår efter eget skøn. De aktuelle vilkår og betingelser kan findes på platformen.

 3. I tilfælde af at de gældende Brugsbetingelser ændres væsentligt eller får nye tilføjelser, vil de nye Brugsbetingelser blive nævnt næste gang du benytter Platformen. Ved fortsat brug af Platformen efter ændringer/tilføjelser har fundet sted, er det en accept af disse ændringer/tilføjelser. Modsigelser heraf vil medføre, at brugerens adgang til MyCamper's tjenester ophører og at brugerprofilen deaktiveres.

 4. I tilfælde af at udlejeren og lejeren har accepteret brugsbetingelserne på forskellige sprog, og der er væsentlige forskelle mellem dem, gælder de engelske brugerbetingelser.

2. Platformen

 1. Brugeren forstår, at formålet med MyCampers Platform er at forene Ejere og Lejere, så de kan indgå lejeaftaler med hinanden via Platformen. MyCamper formidler dette, men har ikke et indgående kendskab til eller involvering i de oplysninger, der udveksles mellem Brugere på Platformen og de Køretøjer, der stilles til rådighed via Platformen. MyCamper har ikke part i nogen Lejeaftale og er derfor ikke forpligtet på nogen måde. MyCamper tilbyder generelt ikke sine egne Køretøjer til udlejning, men formidler blot kontrakter mellem Brugerne. MyCamper kan også vise Køretøjer på Platformen til test/reklameformål.MyCamper kan gennemgå de oplysninger, der indtastes på Platformen af Brugerne.

 2. Brugeren accepterer, at tjenesten kun tilbyder de funktioner og værktøjer, der er tilgængelige, når Brugeren bruger Platformen. MyCamper afviser kraftigt udtrykte og underforståede garantier, forpligtelser og løfter af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, garantier, forpligtelser og ansvarsfraskrivelser vedrørende kvaliteten, sikkerheden, lovligheden, integriteten og nøjagtigheden af tjenesten og de oplysninger, der leveres via den, medmindre andet er angivet.

 3. MyCamper garanterer ikke, at deres tjeneste altid vil være tilgængelig eller fungere uden afbrydelser eller fejl. MyCamper er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes midlertidig manglende tilgængelighed.

 4. MyCamper forbeholder sig ret til at ændre, redigere eller lukke sin platform eller tjeneste uden forpligtelse over for brugerne. I tilfælde af at brugeren ikke accepterer nyligt gennemførte ændringer og/eller redigeringer, skal Brugeren ophøre med at bruge MyCampers tjenester og slette sin profil.

 5. MyCamper forbeholder sig ret til uden varsel og uden forpligtelse over for Brugerne at trække sin tjeneste tilbage eller begrænse den, når det skønnes nødvendigt, f.eks. i tilfælde af et uundgåeligt behov for vedligeholdelsesarbejde på Platformen.

3. Lejeaftalen

 1. Udlejeren fastsætter en ønsket pris for udlejning, kilometerudgifter og andre betingelser, f.eks. rengøringsgebyrer, ekstra udleveret materiale eller tidlig/sen indtjekning/udtjekning.. Priser og betingelser for en given Booking er fastsat ved tidspunktet for en Bookingforespørgsel og påvirkes ikke af eventuelle ændringer, som udlejeren foretager i sin profil eller annonce efterfølgende. Det er udlejerens ansvar at sikre, at dennes priser er korrekte. MyCamper er ikke ansvarlig for en udlejers ukorrekte prisangivelse.

 2. Hvis Lejeren returnerer Køretøjet før tid, hvis det aftalte kilometertal ikke er opbrugt, eller hvis de bestilte muligheder ikke er udnyttet, giver det ikke Lejeren ret til en lejereduktion.

 3. Når en Lejerer interesseret i at leje et Køretøj, skal denne sende en Bookingforespørgsel til Ejerenom de datoer, som denne ønsker at leje. Lejeren skalikke sende bookingforespørgsler til flere Ejeresamtidigt. MyCamper kan derefter annullere alle ikke-accepterede Bookingforespørgsler fra Lejeren for samme tidsperiode.

 4. Der vil være forskellige Bookingmetoder på Platformen, hvor Ejeren kan vælge, hvilken Bookingmetode der skal bruges, når Køretøjet oprettes på Platformen: Ejeren beslutter, om de ønsker at tilbyde deres Køretøj på Platformen på øjeblikkelig basis (uden deres yderligere samtykke) eller på betinget basis (med deres yderligere samtykke). Hvis Ejeren tilbyder sit Køretøj til udlejning til tredjeparter med deres yderligere samtykke, udgør Lejerens Bookingforespørgsel til Ejeren en bindende anmodning til Ejeren, således at Bookingen bliver bindende efter Ejerens accept af Bookingforespørgslen. Hvis Ejeren tilbyder sit Køretøj til bindende udlejning (uden yderligere samtykke) til tredjeparter, kan en Lejer foretage en bindende online Booking direkte for det Køretøj, der tilbydes af Ejeren på Platformen, eller Booking-konklusionen/kontraktindgåelsen sker gennem Lejerens Booking. MyCamper forbeholder sig ret til at tilbyde yderligere Bookingmetoder i fremtiden, ud over de to tidligere Bookingmetoder

 5. Når en Bookinger blevet bekræftet, kan begge parter se detaljerne om Bookingen på Platformen.

 6. Forsikringsbetingelserne afgør, om Bookingen er omfattet af forsikringen. Forsikringen er ikke obligatorisk

 7. Lejekontraktens varighed kan kun ændres eller justeres via Platformen. Hvis lejeperioden forlænges eller lejesummen forhøjes, skal MyCamper informeres herom, således at forsikringen forlænges til den tilsvarende dato og er berettiget til at opkræve et ekstra servicegebyr baseret på forskellen mellem den oprindelige og den endelige lejesum. I alle tilfælde skal justeringen angives skriftligt i lejekontrakten og foretages via Platformen.

 8. Hvis Køretøjet udlejes til en ven/person, som Ejeren ikke har mødt på Platformen, og udlejningen sker til en lavere pris end den normale over Platformen udelukkende for at muliggøre forsikringsdækning, skal Ejeren underrette MyCamper herom. MyCamper vil derefter manuelt justere forsikringspræmien, så den afspejler markedspræmien.

4. Registrering og profil

 1. En Bruger skal oprette en profil i henhold til vejledningen på Platformen. Brugeren garanterer, at de oplysninger, der gives ved oprettelsen af profilen, er fuldstændige og korrekte.Der må ikke anvendes pseudonymer eller kaldenavne. I tilfælde af afgivelse af falske oplysninger kan det især være tilfældet, at forsikringsdækningen ikke kan garanteres

 2. Brugeren kan kun registrere sig én gang som Lejer og én gang som Ejer. Brugeren accepterer, at alle aktiviteter, der udføres på Platformen under deres adgangsdata, vil blive tildelt dem, som om de var deres egne. Hvis brugerens adgangsdata misbruges af tredjeparter, vil de pådrage sig ansvar, som om handlingerne var deres egne.

 3. Hvis MyCamper sletter en Bruger og/eller anmoder en Bruger om ikke at bruge Platformen, kan Brugeren ikke registrere sig igen, hverken under samme eller et andet navn.

 4. Brugere skal være mindst 18 år gamle, når de registrerer sig.

 5. En Brugerer individuelt ansvarlig for justeringer af oplysninger, hvis omstændighederne medfører, at tidligere oplysninger ikke længere er korrekte. Brugeren accepterer og forstår, at for at Platformenkan fungere effektivt, skal alle oplysninger på profilen være så fuldstændige og korrekte som muligt. Ved at bruge tjenesten accepterer Brugeren, at konsekvenserne af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger i dennes profil sker på brugerens risiko og regning.

 6. Oplysninger, der gives ved registreringen, behandles i overensstemmelse med MyCamper's gældende persondata- og cookiepolitik.

 7. Brugeren garanterer hermed over for MyCamper, at: (i) de besidder alle rettigheder i forhold til brugerindholdet, som også skal omfatte Brugerens profilbilleder, køretøjsdata og køretøjsbilleder, (ii) de har alle nødvendige licenser, rettigheder og tilladelser til at offentliggøre brugerindholdet, hvis brugerindholdet er underlagt tredjeparts ejerskabsrettigheder; (iii) Brugerindholdet er ikke fortroligt, fornærmende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, uanstændigt, truende og forårsager ikke gener; (iv) Brugerindholdet forringer ikke MyCampers interesser eller skader dets omdømme, og (v) de vil fuldt ud overholde de gældende love.

 8. Brugere accepterer, at MyCamper og forsikringspartnere kan undersøge brugerens kreditværdighed, identitet, køreadfærd, ejerskab af køretøjer og straffeattester via eksterne tjenester og databaser. Bemærk venligst, at dette betyder, at personoplysninger, herunder CPR-nummer, kan blive delt med disse eksterne tjenester. Eventuelle gælds- eller betalingsbemærkninger og deres art vil IKKE blive eksplicit offentliggjort på Platformen, men de kan danne grundlag for eventuelle anbefalinger fra MyCamper til udlejeren eller forhindre Brugereni at bruge MyCamper's tjenester.

 9. Brugeren er individuelt ansvarlig for at holde sine loginoplysninger hemmelige. Brugeren må ikke dele sine Brugeroplysninger med tredjemand eller på nogen måde give tredjemand adgang til sin Profil. Brugerne er ansvarlige for den brug, der finder sted på Platformenvia deres loginoplysninger. MyCamper kan agere på en Brugers Profil, men vil ikke bruge Brugerensloginoplysninger. En Bruger skal underrette MyCamper direkte, hvis denne har mistanke om eller ved, at loginoplysninger er blevet stjålet. Brugeren er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte sin profil, herunder at ændre adgangskoden med jævne mellemrum.

 10. MyCamper forbeholder sig ret til at afvise registrering af en Bruger og slette en eksisterende Brugers profil uden at skulle angive årsagen hertil.

 11. På grund af MyCampers lejetilladelse hos det svenske transportministerium kan oplysninger om Ejere og deres Køretøjer sendes til interesserede parter.

 12. Oplysninger om brugere og deres Bookingerpå MyCamper kan blive sendt til de relevante myndigheder, hvis de anmoder om det.

5. Betingelser for Ejere 

Når du registrerer dig som Ejer på MyCampers Platform, og så længe Ejeren har et offentliggjort Køretøj , gælder følgende brugsbetingelser

 1. Ejeren ejer 100 % af det eller de Køretøjer, som denne ønsker at udleje på MyCamper, eller har bemyndigelse fra Køretøjetsfaktiske Ejer til at udleje Køretøjet. I tilfælde af at en virksomhed ejer Køretøjet, er Ejeren bemyndiget af virksomheden til at udføre alle faktiske og juridiske handlinger i forbindelse med Køretøjet.

 2. Ejeren er i besiddelse af et gyldigt kørekort, der er anerkendt i det pågældende land, hvor Køretøjet udbydes

 3. Hvis Ejerenikke opfylder ovenstående krav (eller på noget tidspunkt ikke opfylder dem), har Ejeren ikke tilladelse til at bruge MyCamper's tjenester som Ejer. MyCamper forbeholder sig ret til at udelukke Ejerefra Platformen.

 4. Udlejer skal registrere Køretøjet/Køretøjerne, som denneønsker at udleje, på sin Profil. Køretøjet skal opfylde og til enhver tid opfylde følgende krav. Ved at stille sit Køretøjtil rådighed til udlejning garanterer Ejeren, at Køretøjet/Køretøjerne:

  1. Opfylder alle grundlæggende sikkerhedskrav;

  2. Opfylder de kriterier, der gælder for de Køretøjer, der er nævnt i retningslinjerne ved indregistrering;

  3. Vedligeholdes regelmæssigt efter producentens anvisninger;

  4. Er registreret i Schweiz, Sverige, Norge, Finland eller Danmark;

  5. Inspiceres i overensstemmelse med gældende lovgivning i det land, hvor det er registreret. Ejerer i besiddelse af gyldige dokumenter, der viser, at Køretøjet er certificeret og testet, og som er gyldige i hele Lejeperioden;

  6. Er forsikret, og alle skatter / afgifter er betalte;

  7. Har en nummerplade, der er godkendt i det land, hvor Køretøjeter indregistreret;

  8. ikke er begrænset eller forbudt ved lov eller kontrakt med hensyn til overdragelse til tredjepart (i tilfælde af leasede køretøjer skal leasingbetingelserne konsulteres)

  9. Er fri for skader, bortset fra normal slitage, under hensyntagen til Køretøjets alder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Lejer. I så fald skal dette dokumenteres ved Indtjekning;

  10. Er forsynet med alle nødvendige væsker (herunder, men ikke begrænset til motorolie, bremsevæske, kølervæske, sprinklervæske), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med lejer;

  11. Er godkendt til brug i Lejeperioden;

  12. Har en maksimal vægt på 7.500 kg.

 5. I tilfælde af at Køretøjet ikke længere opfylder ovennævnte kriterier, skal Ejerhurtigst muligt rette op på dette eller på anden måde fjerne sin annonce og annullere alle eksisterende Bookinger og aftaler med det samme, medmindre andet er aftalt med MyCamper.

 6. Ejerener fuldt ud ansvarlig for eventuelle skader eller omkostninger, der opstår som følge af, at enten Køretøjet eller Ejeren ikke længere opfylder de ovennævnte kriterier. MyCamper er ikke forpligtet til at yde erstatning til nogen af parterne, hvis ovenstående kriterier ikke længere er opfyldt.

 7. Hvis Ejer har været i kontakt med en Lejer via PLatformen, anses kontakten for at være formidlet via MyCamper. Udlejer har derefter ikke ret til at udleje sit Køretøjtil denne Lejeruden for Platformen. I tilfælde af omgåelse er MyCamper berettiget til at tage sanktioner svarende til servicegebyret. Derudover kan MyCamper opkræve den respektive Bruger en kontraktlig straf i summen af CHF/EUR 5.000, SEK/NOK 50.000, DKK 35.000 pr. tilfælde af omgåelse. MyCamper forbeholder sig udtrykkeligt retten til at kræve yderligere skadeserstatning eller at gøre andre juridiske krav gældende.

 8. Ejeren skal besvare udlejningsforespørgsler så hurtigt som muligt, helst inden for 24 timer.

 9. Ejeren skal altid holde sin køretøjsprofil opdateret, især hvad angår køretøjets tilgængelighed.MyCamper er ikke ansvarlig for de oplysninger, som ejeren giver i køretøjsprofilen.

6. Betingelser for lejere

Når du registrerer dig på MyCampers Platformsom Lejer, gælder følgende Brugsvilkår: 

 1. Lejer skal være i besiddelse af og have et gyldigt kørekort til rådighed i hele Lejeperioden. Kørekortet skal være gyldigt i alle de lande, der besøges i løbet af Lejeperioden. Kørekortet skal tillade kørsel af det lejede Køretøj.

 2. For at leje et Køretøj i Sverige, Norge, Finland eller Danmark skal Lejeren have haft et kørekort, der tillader kørsel af det lejede Køretøj i mindst tre år. For at leje et køretøj i Schweiz kan der også kræves en minimumsvarighed, hvor et gyldigt kørekort har været i besiddelse.

 3. Lejer er ikke blevet dømt (og er ikke blevet dømt inden for de sidste 8 år før registreringen som lejer) for spirituskørsel (kørsel under påvirkning af alkohol og/eller narkotika), ulovlig kørsel, kørsel uden kørekort eller forsikringssvindel.

 4. Lejer har ikke været involveret i mere end to erstatningssager på grund af Lejerens skyld i de sidste to år inden afsendelsen af Bookingforespørgslen.

 5. Lejer er ikke (og er ikke blevet) udelukket eller nægtet af noget forsikringsselskab på grund af ulovlig kørsel, og der er ikke gjort krav på yderligere fordringer på grund af dette, såsom et højere forsikringsgebyr, en højere selvrisiko og/eller begrænset forsikringsdækning eller lignende, i de sidste 8 år, før Bookingforespørgslen sendes som Lejer.

 6. Den person, der fører Køretøjet, bruger ingen medicin og har ingen handicap eller lidelser, der kan nedsætte vedkommendes evne til at føre Køretøjetog køre på lovlig vis. Føreren af Køretøjet skal oplyse om al brug af medicin, der er relevant for Ejerenog forsikringsselskabet, for at sikre, at brugen af medicin ikke begrænser omfanget af Ejerens forsikring af Køretøjet.

 7. Når du registrerer dig som Lejerpå MyCampers PLatform, skal alle ovenstående krav være opfyldt. Hvis disse krav ikke er opfyldt (eller ikke opfyldes på noget tidspunkt før eller i løbet af tiden som registreret Bruger på MyCamper), forbeholder MyCamper sig ret til at udelukke nuværende Lejere fra Platformen og annullere deres Bookinger uden kompensation.

 8. Udlejerne har selv ret til at stille krav til rejseselskabets minimums- og maksimumsalder. Lejeren skal dog være mindst 21 år for at leje Køretøjer, der er dækket af over køretøjsejerens egen forsikring eller lejes i Schweiz, og 23 år for at leje i Sverige, Norge, Finland eller Danmark for Køretøjer med Omocom-forsikring på lejetidspunktet.

 9. Afhængigt af hvilken forsikring Ejeren har på sit køretøj, kan Ejerenafvise en Booking på grund af specifikke krav til kørekort, aldersgrænser eller andre kriterier, der er fastsat i policen fra forsikringsselskabet.

 10. Lejer kan tilføje ekstra førere til Bookingen. Disse skal godkendes af MyCamper, før de ekstra førere har ret til at køre Køretøjet. Betingelserne i §6.1-6.6 gælder også for alle ekstra førere. Der kan forekomme administrationsgebyr for håndtering af ekstra førere.

 11. Lejer er under alle omstændigheder ansvarlig for alle skader og omkostninger, der skyldes, at ovenstående krav ikke er opfyldt.

7. Forpligtelser i forbindelse med Lejeaftalen

 1. Lejeaftalen træder i kraft, når en Booking er bekræftet af Lejeren. Dette sker, når Lejeren enten har foretaget sin første betaling på en accepteret Bookingforespørgsel gennem MyCampers betalingsudbyder eller er blevet faktureret direkte af MyCamper. 

 2. Hvis en Bruger har indtastet oplysninger, der er i konflikt med denne Lejeaftale eller en af MyCampers andre aftaler, har sidstnævnte præcedens.

 3. MyCamper er ikke en part i Lejeaftalen. MyCamper udbyder den Platform, hvor Køretøjer markedsføres af Ejere og lejes af Lejere, og hvor de indbyrdes betalinger faciliteres. Hvis Lejer eller Ejer ikke opfylder deres forpligtelser i overensstemmelse med de gældende Brugsbetingelser, er dette ikke noget, som MyCamper på nogen måde kan holdes ansvarlig for. På anmodning fra Lejer eller Ejer kan MyCamper optræde som mægler, men kan ikke holdes ansvarlig for Ejers eller Lejershandlinger.

 4. Lejer er forpligtet til at acceptere følgende krav i forhold til køretøjets udlejer:

  1. Rejseselskabet bruger Køretøjetmed den største omhu, i overensstemmelse med Ejerens angivne krav, kører Køretøjet med passende trafikadfærd og følger producentens retningslinjer for brugen af Køretøjet;

  2. Rejseselskabet foretager ingen ændringer i Køretøjetog dets udstyr.

  3. Køretøjet må kun bruges af rejseselskabet eller personer, der har tilladelse fra Ejeren. Lejer må ikke udleje eller udlåne køretøjet til andre i Lejeperioden;

  4. I hele Lejeperioden skal lejer følge Ejerens regler om det maksimale antal passagerer, der må rejse og opholde sig i Køretøjet. Det maksimale antal passagerer er det antal personer, der lovligt rejser med sikkerhedssele i trafikken, eller det antal, som Ejerselv bestemmer;

  5. Lejer skal følge de anvisninger, som Ejergiver i hele Lejeperioden;

  6. Lejer er ansvarlig for vedligeholdelse og pleje af Køretøjeti Lejeperioden, herunder, men ikke begrænset til, kontrol af olie og påfyldning af kølevæske (mindst hver 1600 km);

  7. Lejer er ansvarlig for alle gebyrer og omkostninger i forbindelse med vejafgifter, parkering, trafikbøder, brændstof og lignende, der opstår i Lejeperioden, uanset hvor Køretøjetbefinder sig.

  8. Den person, der fører Køretøjet, må ikke indtage alkohol og/eller narkotika før og under kørslen af Køretøjet, og må ikke overtræde færdselsreglerne i det land, hvor rejseselskabet og Køretøjet befinder sig i Lejeperioden.

 5. Lejer garanterer, at alle i rejseselskabet, der er godkendt til at køre Køretøjet, vil følge de regler, der fremgår af §7 Forpligtelser i forbindelse med Lejeaftalen.

 6. Udlejer er forpligtet til at stille køretøjet til rådighed i overensstemmelse med de betingelser, der fremgår af §5 Betingelser for Ejere.

 7. Indtjekning - og Udtjekningsteder samt kilometertal kan aftales mellem parterne. Uden en aftale skal køretøjet afhentes fra og returneres til det sted, der er angivet i bookingen.

 8. Udlejeren er forpligtet til at sikre, at Køretøjethar det udstyr, der er angivet i Lejeaftalen, og at det er i funktionsdygtigt stand. Hvis relevant udstyr (efter en rimelig vurdering)mangler eller ikke er i funktionsdygtig stand, skal Lejerkontakte Ejer senest 24 timer efter Indtjekningsgodkendelsen og sikre korrekt håndtering og om muligt nå frem til en løsning. Hvis der ikke opnås en løsning, skal MyCamper kontaktes inden for 48 timer efter Indtjekningsgodkendelsen. Lejer kan i så fald være berettiget til en kompensation fra Ejer på 5% per udstyrsgenstand uden at overskrive 15 % af Lejebeløbet eksklusive servicegebyr og forsikring. Det er op til Lejeren at bevise en udstyrsgenstand mangler eller ikke er i funktionsdygtig tilstand I disse tilfælde har MyCamper ingen forpligtelse til at kompensere lejer eller Ejer .

 9. Køretøjer på Platformen kan være udstyret med et GPS sporingssystem. 

 10. Ejerkan forhindre Lejereni at leje Køretøjet, hvis Ejerhar rimelig grund til at have mistanke om, at Lejeren:

  1. Opfylder ikke de krav til Lejere, der fremgår af §6 Betingelser for lejere;

  2. Er ude af stand til at føre Køretøjet;

  3. Ikke kan fremvise et gyldigt og godkendt kørekort for det land, hvor Køretøjeter registreret.

  I ovenstående tilfælde kan Ejeropsige Lejeaftalen uden at betale gebyrer, afgifter, bøder eller andre sanktioner (MyCamper vil bede om en afklaring af dette).

 11. Lejer kan nægte at leje Køretøjet, hvis Lejer har rimelig grund til at have mistanke om, at:

  1. Køretøjsejeren Ikke opfylder kravene i §5 Betingelser for ejere;

  2. Køretøjsejeren Ikke har registreret skader på Køretøjetkorrekt, og/eller at Ejeren nægter at samarbejde om at registrere skaden korrekt, når Køretøjetafhentes.

  3. Køretøjets essentielle udstyr mangler eller er ikke i funktionsdygtig stand, da det skulle være i henhold til Bookingen. Vigtigt udstyr er som følger, men ikke begrænset til: sæder, sovepladser, køleskab, vand, elektricitet, fortelt/telt, AC og varme.

  I ovennævnte tilfælde kan Lejer opsige Lejeaftalen før Indtjekningen er fuldført uden at betale gebyrer, afgifter, bøder eller andre sanktioner (MyCamper vil bede om en afklaring af dette og lejeren skal muligvis fremlægge ubestridelige beviser for dette).

 12. Ved afhentning af Køretøjet skal Lejer og Ejer sammen gennemgå og godkende Indtjekning i henhold til Platformens instruktioner. Formålet med Indtjekningen er at dokumentere Køretøjets aktuelle stand, herunder eventuelle fejl, skader og utilstrækkelig rengøring. Først når Indtjekningen er gennemført og godkendt, overgår ansvaret for Køretøjet til Lejeren. Eventuelle fejl eller skader, der opdages efter godkendelsen af Indtjekningen, påhviler Lejeren at bevise, at de eksisterede, før vedkommende overtog Køretøjet.

 13. Ved tilbagelevering af Køretøjet skal Lejer og Ejer sammen gennemgå og godkende Udtjekningen i henhold til Platformens instruktioner. Køretøjets stand dokumenteres igen i Udtjekningen. Først når Udtjekningen er gennemført og godkendt, overgår ansvaret for Køretøjet igen til Ejeren. Eventuelle fejl eller skader, der opdages efter godkendelsen af Udtjekningen, er det op til Ejeren at bevise, at de er opstået i løbet af Lejeperioden.

 14. Lejer er ansvarlig for at returnere køretøjet på følgende måde:

  1. På den aftalte dato, tidspunkt og sted, medmindre andet er aftalt skriftligt med Ejer. I tilfælde af forsinket ankomst har Ejerret til at opkræve følgende fra Lejer: CHF/EUR 50 eller NOK/SEK 500 eller DKK 360 per fulde times forsinkelse, op til et maksimalt gebyr svarende til to gange Ejerens daglige lejepris. I tilfælde, hvor returneringen af Køretøjet strækker sig ud over udcheckningsdatoen, vil det maksimale gebyr være to gange Ejerens daglige lejepris for hver dag, forsinkelsen varer, inklusive udcheckningsdatoen. De maksimale gebyrer beregnes i henhold til priserne for den aktuelle Booking. Forsinket ankomst skal dokumenteres og bevises af Ejeren. Administrative gebyrer kan blive tilføjet af MyCamper;

  2. Uden at have efterladt personlige ejendele i Køretøjet;

  3. Uden at overtræde nogen trafik- eller parkeringsregler. Alle sådanne overtrædelser i Lejeperioden er altid Lejerens ansvar og pålægges vedkommende;

  4. Sammen med Køretøjets nøgler og dokumenter;

  5. Med den samme mængde brændstof i tanken (for autocampere) som registreret ved Indtjekning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i Lejeaftalen eller ved afhentning af Køretøjet;

  6. i samme stand med hensyn til renlighed og skader, som blev godkendt ved Indtjekning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i Lejeaftalen eller ved afhentning af Køretøjet. I tilfælde af en afvigelse fra dette punkt kan Lejeren blive opkrævet et ekstra rengøringsgebyr eller erstatning for skader. Rengøringsgebyret må ikke overstige de angivne grænser, som er CHF/EUR 100, SEK/NOK 1.000 eller DKK 700 pr. time, og må ikke overstige i alt CHF/EUR 300, SEK/NOK 3.000 eller DKK 2.100. Administrative gebyrer kan blive tilføjet af MyCamper;

  7. Med ikke flere kørte kilometer end aftalt/tilladt. For hver overskydende kilometer kan ejeren opkræve det, der blev specificeret i bookingen, men maksimalt CHF/EUR 0,8, SEK/NOK 8, DKK 6.

 15. Princippet er, at omkostningerne til køretøjsdele, der går i stykker på grund af almindelig brug, slid og ælde (motor, generator), afholdes af Ejeren, og køretøjsdele, der går i stykker på grund af en anden brug eller forkert opførsel fra Lejerens side (forkert brug), afholdes af Lejeren. De brugte materialer, der er angivet i Brugsbetingelserne for leje af MyCamper, er udelukket fra ovenstående. Hvis der opstår defekter eller skader på Køretøjet i lejeperioden, som udelukker eller væsentligt forringer Køretøjets egnethed til normal brug og/eller videre udlejning af Køretøjet, skal Lejeren informere Ejeren og MyCamper om dette skriftligt. Hvis disse mangler eller skader ikke skyldes fejl fra Lejerens side, men skyldes slid og ælde, er Ejeren forpligtet til at godtgøre Lejeren pro rata for den tabte tid.

 16. Udvendig rengøring er Ejerens ansvar.

 17. Lejeren skal selv bruge Køretøjet i løbet af Lejekontrakten og må ikke overdrage det til tredjemand (undtagen autoriserede ekstra chauffører) og/eller må ikke fremleje det.

 18. Lejeren må ikke laste Køretøjet med genstande, der overbelaster kapaciteten, forringer sikkerheden eller beskadiger Køretøjet. Lejeren skal være opmærksom på den maksimale lastvægt og er ansvarlig for eventuelle skader og bøder, hvis denne overskrides.

 19. Lejeren må ikke bruge køretøjet til nogen form for løb, motorsportsbegivenheder eller lignende og må ikke bruge det på racerbaner, træningsbaner, baner eller i konkurrencer.

 20. Lejeren skal overholde de yderligere undtagelser i de generelle forsikringsbetingelser. 

 21. Lejeren må ikke bruge Køretøjet som taxi til at transportere eller flytte andre Køretøjer, må ikke transportere farligt gods, må ikke bruge Køretøjet til demonstrationer eller til at transportere reklamer.

 22. Lejeren må ikke foretage optiske eller tekniske ændringer på køretøjet eller ensidigt udføre reparationer. Hvis reparationer bliver nødvendige for at sikre Køretøjets driftssikkerhed og trafiksikkerhed, må disse kun udføres af Lejeren hos et professionelt firma efter forudgående aftale med Ejeren. Medmindre der foreligger fejl fra Lejerens side, refunderes reparationsomkostningerne af Ejeren efter fremvisning af de originale kvitteringer.

 23. Lejeren må ikke frigive Køretøjet eller give det som gave til andre personer.

 24. I tilfælde af en tvist mellem Lejer og Ejer kan MyCamper fungere som mellemmand, men forbliver uden ansvar for eventuelle omkostninger eller skader.

 25. Tilfælde af force majeure, såsom strejker, optøjer, borgerlige uroligheder, oprør, terrorhandlinger, naturkatastrofer, brande, pandemier, epidemier osv., som er uden for parternes rimelige kontrol, og som opstår efter kontraktens indgåelse, eller som endnu ikke eksisterede på tidspunktet for kontraktens indgåelse, frigør både Lejer og Ejer i afbrydelsens varighed og i omfanget af dens virkning (på den planlagte rejse) fra deres forpligtelser til at levere tjenester i overensstemmelse med Lejekontrakten og disse Brugsbetingelser. Begge parter skal dog genoptage deres respektive tjenester i henhold til Lejeaftalen og disse Brugsbetingelser umiddelbart efter, at arrangementet er ophørt. Hvis et tilfælde af force majeure varer i mere end tre sammenhængende måneder, kan både Ejeren og Lejeren opsige lejekontrakten, hvis der er en god grund til det. I dette tilfælde skal Ejerens andel ikke betales.

8. Afbestillingspolitik

 1. Begge parter kan annullere eller afvise en Bookingforespørgsel uden omkostninger eller forpligtelser for den anden part, forudsat at Bookingen endnu ikke er blevet bekræftet.

 2. Når den første betalingsanmodning fra MyCamper i forbindelse med Lejeaftalen ikke er blevet betalt af Lejer inden for den angivne tid for Bookingforespørgslen, udløber Lejeaftalen. Der opkræves ingen afbestillingsgebyrer.

 3. Ejeren kan vælge, hvilke regler for afbestilling der gælder for deres Køretøj. De annulleringsregler, som Ejeren kan vælge mellem, er "Standard", "Fleksibel" eller "Streng" i henhold til følgende tabel.

Når annulleringen sker

Procentdel af det opkrævede Lejebeløb

Standard

Mere end 60 dage før Indtjekning

0 %

60-30 dage før Indtjekning

25 %

Mindre end 30 dage før Indtjekning

100 %

Fleksible

Mere end 60 dage før Indtjekning

0 %

60-7 dage før Indtjekning

25 %

Mindre end 7 dage før Indtjekning

100 %

Strict

30 dage eller mere før Indtjekning

25 %

Mindre end 30 dage før Indtjekning

100 %

 1. Lejer har ret til at annullere en Booking i henhold til de afbestillingsregler, som Ejerhar valgt for Bookingen. Hvis Lejerhar betalt en større del end det, der er angivet under "Procentdel af det opkrævede Lejebeløb", vil det overskydende beløb blive refunderet til Lejer. Ejeren vil derefter blive betalt det debiterede lejebeløb efter fratrækning af MyCamper's servicegebyr.

 2. Hvis en ejer annullerer en bekræftet Booking, får Lejerne det fulde beløb tilbage, og yderligere betalinger annulleres. Ejeren vil være ansvarlig for et beløb svarende til Bookingens servicegebyr, som skal betales til MyCamper. Dette gebyr gælder ikke, hvis (a) annulleringen skyldes, at Køretøjet er blevet beskadiget eller på anden måde bragt i en uudlejbar stand under en tidligere leje via MyCamper, eller hvis (b) annulleringen skyldes force majeure. Ejeren skal kunne bevise undtagelserne a) og b). MyCamper har det sidste ord om de omstændigheder, der påberåbes som undtagelsesgrunde for a) eller b), og har ret til at undersøge dem. I tilfælde af at en påstand om force majeure viser sig at være upålidelig, vil administrations-, undersøgelses- og andre omkostninger i forbindelse med MyCampers undersøgelse i forbindelse hermed blive opkrævet hos ejeren.

 3. Ud over at få Lejebeløbet tilbage kan Lejer ikke kræve nogen anden kompensation som følge af, at Ejeren har annulleret en bekræftet Booking.

 4. Det er tilladt at returnere Køretøjet før den fastsatte dato, forudsat at der er indgået en aftale mellem Ejeren og Lejeren. I så fald refunderes Lejebeløbet ikke.

9. Længde, ophævelse og forlængelse af Lejeaftalen

 1. Lejeaftalen gælder for en bestemt periode. Lejer og Ejer kan kun annullere lejemålet, før det udløber, i overensstemmelse med MyCampers afbestillingsregler i §8 Afbestillingspolitik.

 2. Bookingen anses for at være annulleret af Lejer , hvis denne ikke har afhentet Køretøjet inden for 24 timer efter det aftalte afhentningstidspunkt i Lejeaftalen. Dette medfører ikke tilbagebetaling af Lejebeløbet.

 3. Returnering af Køretøjet før Lejeperiodens udløb anses ikke for at være en ophævelse af Lejeaftalen og påvirker ikke Lejeaftalen eller Lejebeløbet.

 4. Forlængelse af Lejeperioden er kun mulig via MyCamper's Platform. En ændringsanmodning oprettes af Lejeren og skal accepteres af Ejeren. Hvis en forlængelse af Lejeperioden ikke accepteres, gælder den aftalte Lejeperiode, der er angivet i Lejeaftalen.

10. Skader, bøder og ekstraomkostninger med tilbagevirkende kraft

 1. Lejer er forpligtet til at betale for alle skader på Køretøjet og/eller udstyret, der opstår i Lejeperioden, med en fuld omkostning pr. enkelt hændelse, begrænset til Selvrisikoen. Hvis Køretøjet er dækket af forsikringen, fastsættes Selvrisikoen i henhold til Forsikringsbetingelserne. I modsat fald fastsættes Selvrisikoen af Ejeren, inden Bookingens lejeaftale oprettes. Selvrisikoen beregnes for hver enkelt hændelse, og hvis der er flere skader fra en hændelse, er den dækket af den samme Selvrisiko. Lejer er ikke forpligtet til at kompensere Ejeren for eventuelle tabte fremtidige indtægter.

 2. Selvrisikoen gælder kun for skader på Køretøjet og/eller udstyret. Ejeren kan ikke kræve erstatning for skader, der overstiger Selvrisikoen, hvis der ikke har været mere end én hændelse, og der ikke skal udføres mere end én forsikringssag. Ejeren kan, hvis denne ønsker det, forsikre sig for overskydende omkostninger.

 3. Erstatningsbeløbet for skader på Køretøjet og/eller udstyret fastsættes på grundlag af markedsværdien.

 4. I tilfælde af skade på køretøjet eller noget af køretøjets inventar, skal ejeren fremlægge købsbevis som dokumentation for omkostningerne.

 5. I tilfælde af overfladiske skader af æstetisk karakter, der opstår i løbet af Lejeperioden, skal Ejeren foretrække reparation i stedet for udskiftning af den berørte del. Omkostningerne til reparation afholdes af Lejeren. Overfladiske skader af æstetisk karakter kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende: ikke-flytbare pletter (olie, kaffe osv.) på tekstiler såsom madrasser, gardiner eller lignende overflader, ridser på enhver form for overflade såsom døre, skillevægge, skabe, gulve osv., splinter på sarte overflader såsom håndvaske, vaske, brusere, lamper osv., skrammer på skillevægge, skabe, døre osv., små brændemærker på borde, bordplader, tekstiler, gulve osv. Hvis det ikke er muligt at udbedre overfladiske skader af æstetisk karakter, er Lejeren forpligtet til at kompensere Ejeren. Parterne aftaler en rimelig erstatning under hensyntagen til skadens omfang og den oprindelige pris for det beskadigede element. Afhængigt af det land, hvor udlejningen finder sted, kan Lejer tegne en ekstra indvendig forsikring under Bookingen, som dækker skader i interiøret i henhold til forsikringsbetingelserne. I tilfælde af uoverensstemmelser, tvister eller krav mellem Lejeren og Ejeren, skal den anmodende part være i stand til at fremlægge tilsvarende beviser (fotos, fakturaer osv.) til MyCamper eller til den anden part. Ansvaret er begrænset til reparations- eller udskiftningsomkostningerne for de(n) beskadigede genstand(e) og omfatter ikke ubeskadigede genstande eller komponenter. Hvis den beskadigede genstand er en del af et sæt (f.eks. pudebetræk, lagner, tallerkener), er Lejeren kun ansvarlig for udskiftningsomkostningerne for den beskadigede genstand, ikke hele sættet. I alle tilfælde skal reparationen eller afhjælpningen ske til lavest mulige omkostninger. 

 6. I alvorlige tilfælde eller i tilfælde af defekter/skader på Køretøjet, kan MyCamper engagere en uafhængig ekspert til at registrere og vurdere defekterne/skaderne endeligt for Parterne. Omkostningerne ved ovenstående faktureres til Ejeren og Lejeren med som udgangspunkt 50% hver. Hvis den ene part efter ekspertens vurdering findes at have uret, skal denne part bære omkostningerne til eksperten, eller hvis begge parter findes at have delvis uret, skal Lejeren og Ejeren bære omkostningerne til eksperten i forhold til deres fremherskende / underordnede position. Den af den sagkyndige således konstaterede mangel/skade er bindende for såvel Lejer som Ejer.

 7. Alle lande, hvor ejerens internationale forsikringskort er gyldigt, og hvor Lejeaftalens regler giver tilladelse til at rejse til, kan besøges med Køretøjet. Lande, der helt eller delvist er i krig, samt lande, der kan forventes at være i krig eller uro, må ikke besøges.

 8. I tilfælde af Køretøjer, der er dækket af MyCamper-formidlet forsikringsløsning, skal de generelle vilkår og betingelser for forsikringen altid have forrang for at afvige fra eventuelle forsikringsbetingelser til enhver tid.

 9. I tilfælde af at politiet eller retsvæsenet beslaglægger Køretøjet, fordi Lejer ifølge dem var i besiddelse af narkotika, kørte uforsigtigt, har forsømt at passe på køretøjet eller har været involveret i andre forbrydelser eller overtrædelser, er Lejer forpligtet til at kompensere Ejeren for alle skader og for tabt fortjeneste i forbindelse med accepterede Bookinger, der er forhindret eller vanskeliggjort. Alle omkostninger, som Ejeren skal betale på grund af ovenstående, juridiske og andre omkostninger, vil blive opkrævet hos Lejer.

 10. Ejeren skal holdes fuldstændig skadesløs, uanset selvrisiko, for de omkostninger og tab, som lejeren eller rejseselskabet pådrager sig i tilfælde af uansvarlig, uagtsom eller forsætlig adfærd, der resulterer i indbrud i køretøjet, tyveri af eller fra køretøjet og skader på køretøjet.

 11. I tilfælde af nedbrud af et Køretøj, der er dækket af forsikring, skal du fortsætte i henhold til det informationsark, der er offentliggjort på Platformen under forsikring. Hvis vejhjælpen allerede er inkluderet i Køretøjet, eller hvis Lejeren er forsikret som en person, er Lejeren forpligtet til at kontakte denne havaritjeneste så hurtigt som muligt. Hvis Køretøjet ikke er dækket af en vejhjælp, og Lejeren ikke har bestilt vejhjælpen i bookingprocessen, skal Lejeren selv betale omkostningerne i forbindelse med nedbruddet. I alle tilfælde skal Ejeren straks informeres i tilfælde af et nedbrud.

 12. Lejeren er forpligtet til straks at underrette Ejeren i tilfælde af et nedbrud eller en ulykke, at udfylde den europæiske ulykkesrapport og om nødvendigt at underrette det lokale politi, hvis der sker en ulykke/skade på køretøjet, f.eks. på grund af en ulykke eller tyveri i lejeperioden. I tilfælde af en skade eller ulykke på et køretøj, der er dækket af MyCamper-Baloise-forsikringen, skal du fortsætte i henhold til informationsarket "Hvad skal jeg gøre i tilfælde af nedbrud eller krav", som kan findes på Platformen i reservationsoplysningerne eller blev sendt med bookingbekræftelsen. I alle andre tilfælde skal lejeren straks underrette Ejeren og sin køretøjsforsikring.

 13. Ejeren er aldrig ansvarlig for personlige, psykologiske, materielle, følgeskader eller personskader, som Lejeren eller Rejseselskabet lider som følge af brugen af Køretøjet, mekaniske fejl, trafikulykker, enkelt- eller seriepåkørsel, medmindre skaden er opstået som følge af fejl i Køretøjet, som Ejeren kendte til, men ikke informerede Lejeren om.

 14. Hvis der forud for en forsikringsbegivenhed foreligger en defekt tilstand eller en tidligere skade på Køretøjet, således at Ejeren opnår en merværdi gennem reparation af den forsikrede skade, skal Køretøjets ejer selv afholde den tilsvarende andel af reparationsomkostningerne (ydelsesudligning). I tilfælde af allerede udbetalte skadeserstatninger (til Ejeren af Køretøjet), som ikke er blevet repareret, erstattes i tilfælde af en ny skade på det samme skadesområde på Køretøjet kun omkostningerne til udvidelsen af skaden, eller de allerede udbetalte erstatninger trækkes fra skadesbeløbet.

 15. I tilfælde af at Ejeren forsøger at opnå erstatning fra Lejer for skader, der er opstået før Lejeperioden, vil alle omkostninger til nødvendig ekspertise, sagsbehandling og yderligere administrative omkostninger blive opkrævet af Ejeren med et minimum på CHF/EUR 1,000 or SEK/NOK 10,000 or DKK 7,000 pr. begivenhed. Politiet kan blive underrettet, og Ejeren kan blive sigtet for forsikringssvindel.

 16. Hvis Køretøjet ikke er dækket af forsikringen, er Ejeren individuelt ansvarlig for at underrette sit nuværende forsikringsselskab om, at Køretøjet anvendes til udlejning, og for at sikre, at forsikringen også gælder for udlejning. Om nødvendigt skal Ejeren beregne, om det er nødvendigt at ændre køretøjets nuværende forsikringsselskabs tilladte kilometertal, og underrette forsikringsselskabet herom. Ejeren er også ansvarlig for at sikre, at de nødvendige udlejningstilladelser er på plads.

 17. Ved Udtjekning kan Ejeren angive ekstraomkostninger, som skal betales af Lejer. Disse omfatter, men er ikke begrænset til: tillægsgebyrer for længere kørsel, trafikbøder, told, skader, Selvrisiko, gebyrer for forsinket returnering af Køretøjereller nødvendig rengøring af Køretøjet. Ekstra omkostninger vil blive betalt til Ejeren, efter at de er blevet opkrævet hos Lejeren. Der kan blive opkrævet et ekstra administrationsgebyr.

 18. Ejeren kan kræve yderligere omkostninger i op til seks måneder fra Lejeperiodens udløb. Ejeren skal i så fald kunne fremlægge uomtvisteligt bevis for, at disse omkostninger er opstået i Lejeperioden.

 19. Hvis Lejer ønsker at gøre indsigelse mod betaling af yderligere omkostninger efter Udtjekning, skal denne underrette Ejeren via Platformen inden for den angivne frist eller inden for 14 dage, hvis der ikke er angivet en frist. Hvis dette ikke sker, anses Lejer for at have accepteret at betale de ekstra omkostninger.

 20. Hvis Køretøjet ikke længere fungerer (ikke kan køres eller er ubrugeligt) af årsager, der ikke kan tilskrives Lejeren eller dennes rejseselskab, og Ejeren ikke tilbyder et erstatningskøretøj for den resterende Lejeperiode, skal Ejeren tilbagebetale pro-rata af lejebeløbet, eksklusive servicegebyr, svarende til den tid, hvor Køretøjet ikke kunne bruges. Lejer skal kunne fremlægge uomtvisteligt bevis for, at fejlen ikke skyldes vedkommende. Uanset hvilken part der har forårsaget fejlen, kan MyCamper hjælpe Lejeren med at finde et erstatningskøretøj. MyCamper har dog ingen forpligtelse til at stille erstatningskøretøjer til rådighed.

 21. Lejer er ansvarlig for skader, der opstår som følge af punkteringer på dæk, der ikke er ældre end otte år. Ejeren skal kunne fremlægge ubestrideligt bevis for, at dækkene ikke er ældre end otte år. Hvis dækkene er ældre end otte år, er Ejeren ansvarlig for skaden medmindre dæksprængningen skyldes en ulykke, der er relateret til Lejerens kørsel

 22. Der betales ingen kompensation til Ejeren, hverken af MyCamper eller af Lejer, hvis Ejeren skal transportere sig selv til sit Køretøj før, under eller efter Lejeperioden.

 23. Hvis Ejeren har oplyst et eller flere af følgende forbud i sin liste på bookingtidspunktet, vil Lejer få følgende bøde for at overtræde forbuddet. Ejeren skal kunne fremvise uomtvistelige beviser for, at rejseselskabet har overtrådt reglerne. Bøderne betales i ejerens valuta og kan af MyCamper tilføres administrative gebyrer.

  1. Rygning i Køretøjet CHF/EUR 500, SEK/NOK 5.000 DKK 3.500 (ekskl. rengøringsomkostninger) 

  2. b. Kæledyr i Køretøjet CHF/EUR 500, SEK/NOK 5.000eller DKK 3.500 (ekskl. rengøringsomkostninger) 

  3. c. At rejse med Køretøjet uden for de lande, der er omfattet af lejeaftalen CHF/EUR 500, SEK/NOK 5.000 eller DKDK 3.500 (ekskl. omkostninger til følgeskader såsom uforsikrede skader på Køretøjet eller tredjeparter) 

  4. d. For at besøge en festival med Køretøjet CHF/EUR 500, SEK/NOK 5.000 eller DKK 3.500.

 24. Hvis både ejeren og lejeren fremlægger beviser i henhold til §10.11-10.17, og det ikke er muligt at afgøre endeligt, hvem der har ret, skal Ejeren og Lejeren hver betale halvdelen af det aktuelle beløb. MyCamper har ingen forpligtelse til at erstatte eller kompensere Ejeren eller Lejeren.

 25. Hvis Ejeren eller Lejeren skylder MyCamper en saldo, kan MyCamper fakturere Lejeren eller Ejeren, eller, hvis der findes en fremtidig Booking, kan MyCamper modregne det udestående beløb med beløb fra enhver fremtidig Booking.

11. Rating-system

 1. Hver Bruger kan bedømme andre Brugere på Platformen.

 2. Brugeren er forpligtet til at udtale sig sandfærdigt, når vedkommende bedømmer andre brugere. Usande, fornærmende eller andre ulovlige eller urimelige kommentarer er forbudt.

 3. Brug af ratingsystemet, som ikke er i overensstemmelse med dets formål, er ikke tilladt. Dette gælder især for bedømmelser, som foretages af personer, der er forbundet med hinanden, eller som ikke eksisterer, samt selvbedømmelser.

 4. Bedømmelserne bliver ikke kontrolleret af MyCamper. MyCamper kan ikke påtage sig noget ansvar for rigtigheden eller rimeligheden af vurderingerne. MyCamper forbeholder sig ret til at slette bedømmelser eller kommentarer uden angivelse af årsag.

 5. I øvrigt gælder oplysningerne på platformen om MyCampers ratingsystem.

 6. MyCamper kan til enhver tid fjerne en vurdering uden forklaring.

12. Betaling og gebyrer

 1. Lejer betaler det Lejebeløb, der er aftalt med Ejeren i Lejeaftalen. Normalt debiteres eller faktureres Lejeren 25% af Lejebeløbet, når Ejeren godkender Bookingforespørgslen eller når en øjeblikkelig booking foretages. Senest 30 dage før Lejeperiodens start skal de resterende 75% betales. Hvis Llejeaftalen indgås mindre end 30 dage før Lejeperiodens start, vil det fulde Lejebeløb opkræves efter Ejerens godkendelse af Bookingforespørgslen eller når en øjeblikkelig booking foretages.

 2. MyCamper forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for tjenesten. Dette sker automatisk ved at lægge det til Ejerens ønskede Lejebeløb MyCamper er berettiget til at ændre det gebyr (beløb og/eller procentdel), der opkræves for nye bookinger.

 3. MyCamper forbeholder sig ret til at opkræve en forsikringspræmie på vegne af forsikringsselskabet. Forsikringspræmien fastsættes på grundlag af de faktorer, der er angivet i forsikringsbetingelserne. Dette sker automatisk ved at lægge det til ejerens ønskede Lejebeløb. MyCamper er berettiget til at opkræve et servicegebyr på forsikringspræmier.

 4. Alle betalinger håndteres i samarbejde med en tredjepart. Ejerens udbetaling sker, når Indtjekningen er afsluttet. Ejerens kompensation, der opkræves hos Lejer efter Indtjekning, udbetales til Ejeren, efter at Lejer har betalt. Bemærk, at udbetalingerne kan tage op til 10 dage, før de er tilgængelige på modtagerens konto.

 5. Det beløb, der overføres til Ejeren eller Lejeren, er baseret på data, som MyCamper har, undtagen i de tilfælde, hvor det kan bevises, at dataene er ukorrekte. I sådanne tilfælde skal Ejeren eller Lejeren hurtigst muligt underrette MyCamper herom.

 6. MyCamper er ikke ansvarlig for fejl i forbindelse med oprettelsen af Lejeaftaler, f.eks. den ønskede dato eller køretøjstype.

 7. Lejer accepterer at betale det Depositum, som kræves af Ejeren, inden Indtjekning. Depositummet kan anvendes efter Lejeaftalen er udløbet til at betale for ekstra omkostninger, som lejer skal betale til ejeren. Det betalte depositum efter fradrag af ekstraomkostninger tilbagebetales til lejer.Hvis Lejer hverken accepterer eller afviser en opkrævning fra depositummet, er MyCamper berettiget til at fratrække ethvert dokumenteret beløb fra depositummet.MyCamper er berettiget til at opkræve administrationsgebyrer for depositumshåndtering.

 8. Ejeren har mulighed for at anmode om, at depositummet beholdes i en begrænset periode. Dette kan gøres, hvis der er behov for tid til at undersøge reparationsomkostningerne eller til at få en forsikringssag godkendt og sker i henhold til MyCampers til enhver tid gældende proces for dette. Det er ejerens ansvar at sikre, at denne undersøgelse gennemføres snarest muligt, så depositummet kan beholdes.
  Hvis ejerens forsikringsselskab kræver det, kan ejer modtage depositummet direkte. MyCamper er i så fald ikke involveret i forvaltningen af depositummet.

 9. Ejeren har ikke lov til at opkræve et depositum for et Køretøj, som de ikke har til hensigt eller ikke kan udlåne. Hvis en Ejer opkræver eller forsøger at opkræve et sådant depositum, er MyCamper berettiget til at opkræve en bøde på CHF/EUR 1.000 eller SEK/NOK 10.000 eller DKK 7.000.

 10. I tilfælde af et forsøg på at snyde en anden Bruger eller MyCamper (f.eks. ved at tilbyde et ikke-eksisterende Køretøj eller et Køretøj, som Brugeren ikke har ret til at udlåne det til leje, anmode om direkte betalinger til Brugerens bankkonto uden substans, forsøge at modtage betaling fra MyCamper på et forkert grundlag) er MyCamper berettiget til at opkræve en bøde på CHF/EUR 10.000 eller SEK/NOK 100.000 eller DKK 70.000.

 11. Alle bøder, ekstraomkostninger, tilbagebetalinger og lignende gebyrer skal betales inden for 30 dage efter fremkomsten, medmindre andet er angivet eller aftalt med MyCamper. Herefter gælder en morarente på 10 %.

 12. Ejeren er ansvarlig for at indberette sin indkomst til den relevante myndighed. Hvis ejeren udfører erhvervsaktiviteter og er momspligtig, er ejeren forpligtet til at indberette dette til lejer og den relevante myndighed. MyCamper er ikke ansvarlig for ejerens mangler i forbindelse med dette spørgsmål.

 13. MyCamper yder formidlingstjenester og er derfor ikke ansvarlig for moms og/eller skattepligt, som påhviler lejer eller ejer. Parterne er således selv ansvarlige for at overholde gældende skatte- og toldlovgivning.

13. IP Rettigheder

 1. MyCamper ejer alle rettigheder til MyCamper tjenesten og det offentlige Indhold, der oprettes på Platformen.

 2. MyCamper giver en begrænset, personlig, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv og ikke-sublicensérbar ret til at bruge tjenesten i overensstemmelse med MyCamper's vilkår og betingelser.

 3. Uden skriftligt samtykke fra MyCamper er det forbudt at forespørge, kopiere eller genbruge væsentlige dele af Indholdet eller gentagne gange og systematisk at forespørge eller genbruge væsentlige dele af databasens Indhold. Automatiseret kopiering af Indhold ved hjælp af spiders, crawlere og robotter eller lignende er kun tilladt i tilfælde af, at betingelserne nævnt i robots.txt-filen er opfyldt.

 4. Intet af det, der er nævnt i MyCampers brugsbetingelser, har til formål at overføre IP-rettigheder til brugerne. Brugere bør ikke handle på en måde, der krænker MyCampers IP-rettigheder, såsom at registrere domænenavne, virksomheder eller søgeord i søgemaskiner, der er identiske eller ligner noget andet spørgsmål vedrørende MyCampers IP-rettigheder.

 5. I henhold til ovennævnte brugsbetingelser bevares dine IP-rettigheder for alt Indhold, som du offentliggør på Platformen.

 6. Brugeren accepterer, at ved at uploade oplysninger på Platformen giver dette automatisk MyCamper en gratis, ubestilt, verdensomspændende, underlicensérbar, ikke-eksklusiv ret til at dele oplysningerne med henblik på at tilbyde tjenesten og duplikere og offentliggøre alle oplysninger, der er tilføjet på platformen.

 7. MyCamper har således ret til at bruge brugeroploadet indhold til at markedsføre tjenesten. Dette omfatter f.eks. reklamer i forskellige medier eller på forskellige websteder.

 8. Det er i strid med MyCampers Brugsbetingelser at slette, skjule, ændre eller sløre noget, der er nævnt eller kommunikeret vedrørende IP-rettigheder.

14. Ansvar

 1. MyCamper er kun en mellemmand, der formidler tjenester og er ikke ansvarlig for skader og andre forhold i forbindelse med forholdet mellem ejer og lejer.

 2. Et eventuelt udestående, der kan tilskrives MyCamper, er begrænset til et maksimalt beløb på CHF/EUR 1,000 or SEK/NOK 10,000 or DKK 7,000. Det samlede erstatningsansvar, der følger af denne aftale, vil aldrig overstige dette beløb.

 3. MyCamper er aldrig ansvarlig for skader som følge af:

  1. Oplysninger, der er indhentet fra tredjeparter eller oplysninger, der er tilgængelige på tredjeparters websteder, der er knyttet til MyCamper;

  2. Oplysninger, der er lagt ud på Platformen af brugere;

  3. Skade på eller tab af ejendom eller Køretøj;

  4. Dødsfald eller personskader, hvis de ikke er forårsaget af ulovlige handlinger fra MyCamper;

  5. Færdsels- eller parkeringsforseelser;

  6. Brændstofomkostninger;

  7. Andre brugeres overtrædelse af Brugsbetingelserne;

  8. Opsigelse af Lejeaftale, sletning af konti, Køretøjer eller andre aktiver på Platformen.

 4. Brugeren garanterer, at MyCamper ikke er ansvarlig for eventuelle skader eller omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, skader forårsaget af en (påstået) krænkelse af IP-rettigheder, krav fra tredjepart, inkassoomkostninger, juridiske omkostninger, tab af indtægter, bøder og juridiske gebyrer forårsaget af MyCamper eller som følge af: (i) mangler, der kan tilskrives MyCamper i overensstemmelse med disse vilkår, (ii) brugen af tjenesterne eller (iii) skader.

 5. Brugeren skal frigøre MyCamper fra alle krav, der rejses mod MyCamper af tredjeparter (herunder andre Brugere), og som skyldes, at Brugeren har overtrådt bestemmelser i kontraktforholdet. Brugeren skal påtage sig alle omkostninger, som MyCamper pådrager sig på grund af en sådan overtrædelse af bestemmelserne i kontraktforholdet, herunder omkostningerne til det juridiske forsvar (også forud for sagen). Eventuelle yderligere krav og erstatningskrav fra MyCamper forbliver upåvirket.

15. Opsigelse

 1. Brugere af MyCamper's tjenester har ret til at opsige brugen af tjenesten og slette deres konto til enhver tid. Brugere kan ikke lukke deres konto, hvis de har aktive Bookinger. Opsigelsen af en konto påvirker ikke de Lejeaftaler, der allerede er indgået på opsigelsestidspunktet. Hvis der er indikatorer for, at Brugeren har overtrådt lovbestemmelser, tredjepartsrettigheder (herunder andre Brugeres) eller bestemmelser i kontraktforholdet mellem MyCamper og Brugeren, eller at en Bruger har modtaget gentagne negative evalueringer i ratingsystemet, kan MyCamper frit udøve sit skøn ved at træffe følgende foranstaltninger: (i) udstede en advarsel til brugeren; (ii) slette individuelle poster; (iii) midlertidigt blokere Brugeren eller en Lejekontrakt; (iv)) opsige et lejeforhold; (v) permanent blokering af Brugeren eller sletning af deres registrering og opsigelse af kontraktforholdet med Brugeren uden varsel. MyCamper forbeholder sig retten til at kræve yderligere skadeserstatning eller gøre andre juridiske krav gældende.

 2. I tilfælde af at en bruger har behov for at modtage en betaling fra MyCamper, eller hvis en bruger har en positiv saldo på kontoen på opsigelsestidspunktet, garanterer MyCamper, at de relevante beløb overføres til brugeren.

 3. Alle beløb, som brugere skylder MyCamper, vil blive opkrævet, så snart kontoen er lukket.

16. Andre betingelser

 1. Disse vilkår og alle tvister, der opstår i forbindelse med dem og/eller er relateret til dem, er underlagt schweizisk lov. Henvisningen til schweizisk lov skal anses for at henvise til schweiziske materielle retsregler og ikke til landets retsregler. Der skal således ikke ske nogen udvisning (no renvoi).

 2. Alle tvister, der opstår som følge af og/eller er relateret til de gældende brugsbetingelser, skal forelægges for en almindelig domstol. Hvis tvisten involverer MyCamper som part, skal tvister behandles ved en schweizisk domstol i overensstemmelse med reglerne i den schweiziske civile retsplejelov

 3. Hvis nogen af de individuelle point i henhold til disse vilkår annulleres, vil de andre vilkår fortsat være gældende, og MyCamper vil erstatte det annullerede point med et point, der svarer så godt som muligt til det annullerede.

 4. Hvis du tilbyder lignende tjenester som MyCamper mod betaling, uanset om din kundekreds er kommerciel eller individuel, så er du i konkurrence med MyCamper. Det er strengt forbudt for dig at få adgang til vores websted, downloade materialer eller få noget indhold fra vores Platform direkte eller indirekte. Overtrædelse af denne betingelse gør dig ansvarlig for eventuelle skader, vi måtte pådrage os, og du kan også blive holdt ansvarlig for enhver fortjeneste, du opnår ved en sådan uautoriseret brug. MyCamper forbeholder sig ret til at nægte enhver person adgang til vores websted, tjenester eller data efter vores eksklusive vurdering.

 5. MyCamper forbeholder sig ret til at overføre eller overdrage alle aktiver, beføjelser, rettigheder, forpligtelser og dokumenter i forbindelse med de gældende brugsbetingelser til en tredjepart, og vil underrette dig, hvis dette sker. Ved at bruge MyCamper accepterer du at samarbejde med enhver tredjepart i fremtiden, som MyCamper overdrager tjenesten til, og at give dem mulighed for at udøve alle rettigheder, der er erhvervet ved overdragelsen.

 6. Hvis der opstår en tvist mellem Lejer og Ejer om en værdi op til det maksimale beløb pr. hændelse, er Lejer og Eejer enige om, at denne tvist kan løses af MyCamper, forudsat at MyCamper beholder depositummet for Bookingen. Hvis jeren eller en anden tredjepart, som ikke er MyCamper, er indehaver af depositummet, kan MyCamper tilbyde rådgivning, men er på ingen måde ansvarlig for at afgøre udfaldet af tvisten.

 7. MyCamper har ingen forpligtelser over for parterne med hensyn til den rådgivning, der tilbydes og/eller hvad der sker i forbindelse med denne.

 8. For alle leverancer, der finder sted inden for rammerne af dette kontraktforhold, er en e-mail tilstrækkelig. Skriftlig form som angivet i disse brugsbetingelser eller kontraktforholdet er også repræsenteret af e-mails.

Har du spørgsmål?

Tag et kig under Helpcenter eller kontakt os, hvis du har spørgsmål: Se åbningstider for kundeservice .