Privatlivspolitik 

01-2024

Dataansvarlig 

(MyCamper AG, inkl. datterselskab MyCamper Nordic AB) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvorfor indsamler vi oplysninger om dig?

For at kunne tilbyde den service, vi ønsker at kunne tilbyde, er vi nødt til at indsamle nogle af dine personlige oplysninger. Den måske vigtigste komponent i MyCampers platform er, at brugerne stoler på hinanden og føler sig trygge. Vi mener, at den bedste måde at opnå dette på er gennemsigtighed, at køretøjsejere kan se, hvem de lejer ud til, og at lejerne ved, hvem de lejer af.

Behandling af personlige data

Her er en liste over den persondata vi behandler.

Oprettelse af en konto

For at kunne leje og udleje via os, er du nødt til at oprette en konto. Når du opretter en konto, gemmer vi alle de oplysninger, vi har brug for fra dig, så du derefter kan leje eller udleje et køretøj. Vi gemmer alle de oplysninger, du indtaster eller uploader, når du opretter og udfylder kontoen. Nogle af disse oplysninger sendes også til tredjeparter, f.eks. til bekræftelse af din identitet og betaling.

Juridisk grundlag: Behandlingen sker for, at vi kan opfylde aftalen med dig.

Kontakt med dig

Når du kontakter os via e-mail eller telefon, modtager og gemmer vi oplysninger for at kunne holde kontakten med dig og administrere vores forhold til dig.

Juridisk grundlag: Behandlingen sker for, at vi kan opretholde og administrere vores kontakt med dig.

Betaling

Ved betaling vil tredjeparter behandle dine betalingsoplysninger. Vi opbevarer ikke kreditkortoplysninger hos os, disse behandles kun af betalingsudbyderen. Men vi gemmer kvitteringer osv. for at opfylde vores forpligtelser i henhold til regnskabslovgivningen. Juridisk grundlag: Behandlingen sker for, at vi kan opfylde aftalen med dig. Opbevaring i henhold til bogføringsloven sker for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

For more information on what Stripe, our payment processor stores, refer to Stripe’s privacy rules to be found under stripe.com/en-dk/privacy.

Bookingforespørgsel og kontakt med ejer/lejer

Når du sender eller modtager en bookingforespørgsel og den efterfølgende interaktion med lejeren / ejeren, deles nogle af dine personlige oplysninger med ham / hende: profilbillede, navn og alder. Når bookingen er blevet bekræftet, og der er indgået en lejeaftale mellem jer, deles yderligere kontaktoplysninger: e-mailadresse, telefonnummer og postadresse.

Juridisk grundlag: Behandlingen finder sted, så vi kan opfylde aftalen med dig.

Annoncering og klassificering

Hvis du offentliggør en bilannonce eller bedømmer en bruger, vil nogle af dine personlige oplysninger blive vist offentligt. Dette omfatter profilbillede, navn (fornavn og det første bogstav i efternavnet) og alder samt eventuelle billeder, du vælger at offentliggøre på platformen.

Juridisk grundlag: Behandlingen sker af hensyn til vores legitime interesse i at muliggøre annoncering og klassificering på vores platform.

Nyhedsbreve og andre e-mails

Hvis du har valgt at tilmelde dig nyhedsbrevet, vil vi også sende nyhedsbreve til dig fra tid til anden. I så fald vil dit navn og din e-mailadresse være synlige i e-mailen og blive delt med tredjeparter. Hvis du ikke ønsker at modtage disse nyhedsbreve, kan du afmelde ved at klikke på “afmeld”  i en af e-mailene. Selv om du ikke har tilmeldt dig nyhedsbrevet, vil du modtage e-mails relateret til selve tjenesten, for eksempel når du modtager en bookingforespørgsel, beskeder eller administrerer din konto.

Juridisk grundlag: Behandlingen sker af hensyn til vores legitime interesse i at markedsføre vores virksomhed.

Brug af hjemmesiden

Hvis du bruger hjemmesiden til f.eks. at søge efter køretøjer, vil vi for at forbedre vores service indsamle data om dig og din computer/enhed. Her gemmer vi din IP-adresse for at kunne spore din adfærd på tjenesten. Dette gemmes gennem såkaldte cookies, og du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik. Vi kan også gemme din placering for at gøre det lettere for dig at finde køretøjer i nærheden af dig. Juridisk grundlag: Behandlingen finder sted med støtte fra dit samtykke.

Håndtering af krav

Vi opbevarer oplysninger fra din brugerkonto og lejeoplysninger for at kunne håndtere krav fra dig, os eller en tredjepart. Vi opbevarer oplysninger til dette formål, så længe det anses for relevant i individuelle tilfælde, især med hensyn til hvor længe krav kan fremsættes i overensstemmelse med gældende lov.

Juridisk grundlag: Behandlingen sker med henblik på vores legitime interesse i at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi er nødt til at dele visse oplysninger med tredjeparter for at kunne drive vores service. Disse omfatter:

  • Udbydere af betalingstjenester

  • Udbydere af telefontjenester

  • Udbydere af e-mail- og SMS-tjenester

  • Udbydere af kreditvurderinger

  • Forsikringsselskaber, hvis forsikring er valgt

  • Leverandører af softwareudvikling til vores platform

  • og andre IT-udbydere

Dine personlige data videregives i øvrigt ikke til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at behandle kontraktforholdet, eller du har givet dit udtrykkelige samtykke. Vi forbeholder os ret til at videregive data på grund af gældende love, officielle ordrer osv. eller af andre vigtige grunde (f.eks. undersøgelse af mulige overtrædelser af brugsbetingelserne, sikkerhedsmangler, alvorlige tekniske problemer, krænkelse af tredjeparts rettigheder, beskyttelse af ejendom osv.) Der tages udtrykkeligt forbehold for behandling af data via tredjepartstjenester, f.eks. cookies eller sociale plug-ins (se Cookiepolitik).

Andre tredjeparter

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at dele dine oplysninger med en tredjepart, når det er nødvendigt for at levere tjenester til dig, opfylde en juridisk forpligtelse, eller hvis vores virksomhed skal overdrages helt eller delvist.

Overførsler til lande uden for EU, EØS og Schweiz

Vi bestræber os på at håndtere alle dine oplysninger inden for EU, EØS og Schweiz. Nogle af vores IT-leverandører opererer dog i USA og nogle underleverandører, der hjælper med at udvikle vores platform, er placeret i Bosnien-Hercegovina. Når personoplysninger deles med disse leverandører, har vi sikret, at beskyttelsesniveauet svarer til det, der gælder i EU/EØS, gennem brug af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, der er tilgængelige her.

Sikkerhed af data

MyCamper træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige data, især mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller angreb fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Dine rettigheder

Ret til adgang

Du har ret til at modtage information om, hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og hvordan vi behandler disse oplysninger. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger. Selv om enhver indledende anmodning om oplysninger vil blive behandlet uden beregning, i overensstemmelse med vores forpligtelse til gennemsigtighed og overholdelse af gældende databeskyttelseslove, kan efterfølgende eller gentagne anmodninger om de samme oplysninger være underlagt et rimeligt administrationsgebyr til dækning af omkostningerne ved at give oplysningerne.

Ret til rettelse og sletning

Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet og suppleret. Du har også i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger, f.eks. hvis de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de blev indsamlet til. Hvis lovgivningen ikke tillader sletning, vil dine personlige data i stedet blive blokeret. Desuden har du ret til at blive informeret af os om enhver berigtigelse, supplering, begrænsning, blokering eller sletning af dine data.

Ret til indsigelse og ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling af dine data, der finder sted på det juridiske grundlag, at vi har en legitim interesse. Du har også ret til at begrænse behandlingen, f.eks. hvis du mener, at oplysningerne er forkerte.

Ret til dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til at få udleveret de personoplysninger, du har givet os. Oplysningerne videregives i et struktureret og maskinlæsbart format, og du har også ret til at få oplysningerne overført til en anden persondata-ansvarlig, når det er teknisk muligt.

Ret til at kontakte tilsynsmyndigheden

Du har også ret til at indgive en klage over vores håndtering af dine oplysninger. Hvis du befinder dig inden for EU, kan du kontakte den svenske modsvarighed af Datatilsynet, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Box 8114, SE-104 20 Stockholm eller via deres hjemmeside www.imy.se. Hvis du befinder dig i Schweiz, kan du henvende dig til Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) på www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Tilpasning og gældende sprog for privatlivspolitikken

MyCamper forbeholder sig ret til at tilpasse denne privatlivspolitik til enhver tid i overensstemmelse med lovkrav. Ændringerne er bindende. Vores privatlivspolitik er tilgængelig på forskellige sprog. I tilfælde af forskelle mellem disse er den engelske version gældende.

Har du nogen spørgmål?

Se vores helpcenter for mere information, eller kontakt os, hvis du har spørgsmål. Den ansvarlige for dette kan nås via support@mycamper.com eller via MyCamper AG, Hochstrasse 31, 4053 Basel, Schweiz. Udøvelsen af dine ovennævnte rettigheder er gratis for dig.

Har du spørgsmål?

Tag et kig under Helpcenter eller kontakt os, hvis du har spørgsmål: Se åbningstider for kundeservice .