Oplysninger om firma

Hjemmesideudbyder

Kontor i Schweiz:

MyCamper AG

Hochstrasse 31

4053 Basel

Schweiz

Kontor i Sverige:

MyCamper Nordic AB

Sidenvävargatan 17

753 19 Uppsala

Sverige

Bemyndigede repræsentanter

MyCamper AG

Stefan Lieberherr, CEO & Co-Founder

Michele Matt, VR & Founder

Mirjam Affolter, VR & Co-Founder

Alex Schütz, VR

Patrik Grobe, VR

MyCamper Nordic AB

Rickard Magnusson, CPO & Co-Founder

Anders Lisspers, CTO & Co-Founder

Stefan Lieberherr, CEO & Co-Founder

Michele Matt, VR & Founder

Optagelse i handelsregistret

Registreret firmanavn: myCamper AG

Nummer: CHE-418.405.953

Handelsregisterkontor: Basel

Moms-nummer: CHE-418.405.953 MOMS

Registreret firmanavn i Sverige: MyCamper Nordic AB

Nummer: 556908-4808

Moms-nummer: SE556908480801 MOMS

Registreret filial i Norge: MyCamper Nordic AB

Nummer: 926 684 213

Ansvarsfraskrivelse

Ophavsmanden påtager sig intet ansvar med hensyn til oplysningernes korrekthed, nøjagtighed, aktualitet, pålidelighed og fuldstændighed.

Erstatningskrav mod forfatteren for materielle eller immaterielle skader som følge af adgang til eller brug eller manglende brug af de offentliggjorte oplysninger, misbrug af forbindelsen eller tekniske funktionsfejl er udelukket.

Alle tilbud kan ændres uden varsel. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller at suspendere offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

Ansvar for links

Henvisninger og links til tredjepartswebsteder ligger uden for vores ansvarsområde, og vi fraskriver os ethvert ansvar for sådanne websteder. Adgang til og brug af sådanne websteder sker på brugerens egen risiko.

Ophavsrettigheder

Ophavsretten og alle andre rettigheder til indhold, billeder, fotos eller andre filer på hjemmesiden tilhører udelukkende virksomheden MyCamper eller de specifikt navngivne rettighedshavere. Der skal på forhånd indhentes skriftligt samtykke fra indehaverne af ophavsretten til reproduktion af alle elementer.

Ikoner af Eucalyp fra www.flaticon.com er licenseret af CC 3.0 BY