1. Magasin
  2. Campingtips
  3. Førerkortregler for bobiler og campingvogner

Førerkortregler for bobiler og campingvogner

, 15. feb 2022, Lesetid: 6 min
Lesetid: 6 min
articleImage

Hvordan vet du hvilken bobil du kan kjøre med førerkortet ditt, eller hvor tung campingvogn du kan trekke bak bilen din? Det korte svaret er at vanlig B-førerkort ofte kan være tilstrekkelig, men det er ikke nok i alle situasjoner. I denne artikkelen går vi gjennom alle reglene du må være klar over før du legger ut på veien.

Hvilken bobil kan jeg kjøre? Hvilke regler gjelder?

Hvilken bobil du har lov til å kjøre avhenger av hvilket førerkort du har, hvilket land du kjører i, og noen ganger også hvilket år du tok førerkortet. Med vanlig B-førerkort kan du i de fleste land kjøre bobiler som har en totalvekt på maks 3,5 tonn. Når det gjelder tyngre bobiler kreves C1 førerkort i mange land, men har du svensk førerkort tatt før 1996 kan du også kjøre tyngre bobil på B-førerkortet. Vær oppmerksom på at alle sjåfører som planlegger å kjøre bobilen under reisen trenger førerkort med riktig autorisasjon.


Totalvekt: Maksimal totalvekt kjøretøyet har lov til å bære med full last inkludert passasjerer.

Tjenestevekt: Den teoretiske vekten til kjøretøyet i kjøreklar stand, inkludert sjåføren og visse grunnleggende ting som drivstoff.

Lastevekt: Differansen mellom kjøretøyets totalvekt og tjenestevekt, altså hva du kan pakke.


Fire store eller mellomstore bobiler på en campingplass

Førerkortregler for bobiler i Norge og Finland

I Norge og Finland kan du med B-førerkort kjøre bobil med en totalvekt på maks 3,5 tonn. For å kjøre en tyngre bobil trenger du C1 førerkort. Da kan du kjøre bobiler med en vekt på opptil 7,5 tonn, og som er laget for å ta maksimalt åtte passasjerer i tillegg til sjåføren.

Fire bobiler parkert på gress ved sjøen

Førerkortregler for bobiler i Sverige

I Sverige kan du kjøre bobil med totalvekt på ikke mer enn 3,5 tonn på B-førerkort. Har du fått førerkort før 1996 kan du også kjøre tyngre bobil på B-førerkortet, forutsatt at den er klassifisert som personbil i klasse II og ikke som lastebil. Vær oppmerksom på at sertifikatet ikke kan være tilbakekalt eller ugyldig av annen grunn etter 1. juli 1996. Dersom du har tatt B-førerkort etter 1996, trenger du førerkort C1. Med et slikt kort kan du kjøre en bobil som veier opptil 7,5 tonn

Jeg har et svensk førerkort fra før 1996 – kan jeg kjøre tung bobil i utlandet?

De svenske førerkortreglene, som gjør at de som har B-førerkort fra før 1996 kan kjøre tung bobil, er uvanlige. I de fleste andre land kreves det normalt et C1 førerkort for kjøring av tyngre bobil. Har du svensk førerkort fra før 1996, og dermed får kjøre tyngre bobil etter svenske regler, kan det imidlertid være mulig å kjøre i et annet EU-land med henvisning til de svenske reglene.

For å bevise at du har rett til å kjøre kjøretøyet, må du ta med en ekvivalenstabell, som du laster ned fra Transportstyrelsens hjemmeside. Vær oppmerksom på at det ikke er sikkert at politiet som stopper deg umiddelbart forstår betydningen av de svenske reglene.

To personbiler og en bobil på en veg omgitt av høye fjell
Lei det perfekte campingkjøretøyet for deg og start din egen campingtur.
Lei en bobilLei en bybobilLei en campingvogn

Hvilken campingvogn kan jeg trekke bak bilen min? Hvilke regler gjelder?

Hvilken campingvogn du kan trekke bak bilen din avhenger av hvilket førerkort du har og hva bilen din veier. Det er nemlig totalvekten på bilen og campingvognen til sammen som avgjør om B-førerkortet ditt er tilstrekkelig.

Førerkortregler for campingvogner i Sverige, Norge og Finland

Med B-førerkort kan du i Sverige, Norge og Finland trekke en campingvogn med totalvekt på ikke mer enn 750 kg. Alternativt en campingvogn som er tyngre enn det, så lenge campingvognen og bilen til sammen ikke veier mer enn 3,5 tonn. Med utvidet B-førerkort (B96) kan totalvekten på bil og campingvogn overstige 3,5 tonn, men ikke 4,25 tonn.

Har du BE førerkort kan du kjøre personbil eller lett lastebil med totalvekt på maksimalt 3,5 tonn og koble til campingvogn som kan veie inntil 3,5 tonn. I Sverige er det en overgangsregel som innebærer at dersom du tok BE-førerkort før 19. januar 2013, beholder du retten til å koble deg til campingvogn uten noen begrensning på totalvekten.

Bobiler på en campingplass

Trenger du førerkort med tilleggslisenser?

Har du førerkort B, men trenger førerkort med flere tillatelser? Her er noen varianter som kan være aktuelle for deg som ønsker å kunne kjøre en tyngre bobil eller trekke en tyngre campingvogn:

  • B96 – Utvidet kompetanse: Lar deg trekke en campingvogn som veier mer enn 750 kg. Totalvekten på bil og campingvognen kan maksimalt utgjøre 4,25 tonn. Vær oppmerksom på at «B96» er en utvidet lisens som ikke må forveksles med å ha tatt B-førerkort før 1996.
  • BE – Personbil med tung henger: Gir mulighet til å kjøre personbil eller lett lastebil med totalvekt maks 3,5 tonn, med campingvogn på tilhenger. Campingvognen må ikke veie mer enn 3,5 tonn.
  • C1 – Middels tung lastebil: Gir mulighet til å kjøre personbiler og middels tunge lastebiler med totalvekt på maks 7,5 tonn. Du kan også trekke en tilhenger på opptil 750 kg.
Biler på bilveg i ett alpint landskap

Hvordan få førerkort med ny kompetanse?

For å få ny kompetanse på førerkortet ditt starter du med å sende inn en søknad om førerkort. I Sverige sendes søknaden til Transportstyrelsen, i Finland til Traficom og i Norge til Statens vegvesen. For å få godkjent førerkortet kan det for eksempel kreves at du ikke har en medisinsk tilstand som medfører kjøreproblemer og at du ikke har en historie med alkohol- eller rusproblemer. Når søknaden er godkjent kan du øvelseskjøre, på trafikkskole eller privat, og deretter ta en prøve.

Hva er et internasjonalt førerkort og når trengs det?

Et internasjonalt førerkort er en oversettelse av førerkortet ditt, som kan være greit å ha med seg som et supplement til ditt ekte førerkort dersom du tar med bobilen eller campingvognen utenfor EØS-området. Det internasjonale førerkortet utstedes av ulike organisasjoner, for eksempel forbrukerorganisasjoner for bilister.

Å tenke på førerkort når du bestiller bobil eller campingvogn med MyCamper

Du som bestiller bobil, bybobil eller campingvogn med MyCamper må ha førerkort for å kjøre kjøretøyet. Det betyr at du må ha førerkort tatt innenfor EØS eller Storbritannia, med riktig autorisasjon. Merk at det ikke er nok at din mann/kone/partner har rett førerkort. Har du bestilt, selv om det er en annen person som har autorisasjonen? Ta kontakt med kundeservice så får du hjelp til å overføre bestillingen til rett person!

Bilveg på landet, omgitt av grøntområder
Lei det perfekte campingkjøretøyet for deg og start din egen campingtur.
Lei en bobilLei en bybobilLei en campingvogn