Företagsinformation

Leverantör av webbplatsen

Kontor i Schweiz:

MyCamper AG

Hochstrasse 31

4053 Basel

Schweiz

Kontor i Sverige:

MyCamper Nordic AB

Sidenvävargatan 17

753 19 Uppsala

Sverige

Auktoriserade representanter

MyCamper AG

Stefan Lieberherr, CEO & Co-Founder

Michele Matt, VR och Grundare

Mirjam Affolter, VR & Co-Founder

Alex Schütz, VR

Patrik Grobe, VR

MyCamper Nordic AB

Rickard Magnusson, CPO & Co-Founder

Anders Lisspers, CTO & Co-Founder

Stefan Lieberherr, CEO & Co-Founder

Michele Matt, VR & Founder

Registrering i handelsregistret

Registrerat företagsnamn: myCamper AG

Nummer: CHE-418.405.953

Kontor för handelsregister: Basel

VAT-nummer: CHE-418.405.953 VAT

Registrerat företagsnamn i Sverige: MyCamper Nordic AB

Nummer: 556908-4808

Moms-nummer: SE556908480801 Moms

Registrerad filial i Norge: MyCamper Nordic AB

Antal: 926 684 213

Ansvarsfriskrivning

Författaren tar inget som helst ansvar för informationens korrekthet, exakthet, aktualitet, tillförlitlighet och fullständighet.

Skadeståndsanspråk avseende skada som orsakats av användning av tillhandahållen information, inklusive all slags information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att avvisas.

Alla erbjudanden är icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent.

Ansvar för länkar

Referenser och länkar till tredje parts webbplatser ligger utanför vårt ansvarsområde. Vi avsäger oss allt ansvar för sådana webbplatser. Åtkomst till och användning av sådana webbplatser sker på användarens egen risk.

Upphovsrätt

Upphovsrätten och alla andra rättigheter till innehåll, bilder, foton eller andra filer på webbplatsen tillhör uteslutande företaget MyCamper eller de specifikt namngivna rättighetsinnehavarna. Skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavarna måste erhållas i förväg för reproduktion av alla element.

Ikoner för Eucalyp från www.flaticon.com är licensierad av CC 3.0 BY