1. Magasin
 2. Campingtips
 3. Städa husbilen eller husvagnen – och så här hittar du tömningsstationer

Städa husbilen eller husvagnen – och så här hittar du tömningsstationer

, 2 mar 2022, Lästid: 9 min
Lästid: 9 min
articleImage

Om du hyrt husbil eller husvagn behöver du städa fordonet innan du lämnar tillbaka det. Här hittar du de bästa tipsen på hur du städar smidigt, och hur du hittar tömningsstationer för att tömma toalett och spillvatten.

Grovstädning vs finstädning

Om du hyrt en husbil eller husvagn måste du naturligtvis, i viss utsträckning, städa fordonet innan du lämnar tillbaka det. Hos MyCamper görs grovstädning vanligen av hyraren, medan finstädning vanligtvis görs av ägaren. Överenskommelsen kan dock variera från fordon till fordon, eftersom ägaren har möjlighet att uppge olika regler för städning. Aktuella regler för det fordon du hyr hittar du i fordonsannonsen.

Med grovstädning avses till exempel att tömma kylskåp, slänga skräp och torka upp spill. Hyraren förväntas också tömma spillvattentank och toalett innan utcheckning. Med finstädning avses exempelvis dammsugning och utvändig rengöring.

Kök i husbil

Så grovstädar du en husbil/husvagn

När du grovstädar en husbil eller husvagn tömmer du den på allt som du själv tagit med. Du torkar också upp spill, tömmer sopor samt tömmer spillvatten och toalett. Här hittar du en checklista för vad du vanligtvis förväntas göra. Observera att specifika ägare kan ha regler som avviker på ett eller annat sätt.

Checklista för att grovstäda husbilen/husvagnen

 • Töm fordonet på dina tillhörigheter
 • Töm kyl och frys
 • Töm skafferierna på matvaror som du själv tagit med
 • Torka upp spill
 • Töm sopor
 • Töm toaletten
 • Töm spillvattentanken
Sopskyffel och borste i fack i husbilsdörr

Att tömma toaletten

I de allra flesta husbilar och husvagnar finns en så kallad kemtoalett, och denna har en toakassett som måste tömmas på därför avsedd plats när den är full, samt när fordonet ska återlämnas. Enstaka äldre fordon kan vara utrustade med fast latrintank istället för toakassett, och då är det istället tanken som måste tömmas. Det finns också campingfordon som är utrustade med en förbränningstoalett, vilken inte behöver tömmas.

Toakassetten sitter under toaletten och tas vanligtvis ut genom att du öppnar en lucka utifrån. Du kan sedan behöva trycka på en spärr, för att kassetten ska lossa så att du kan dra ut den. En full toakassett är tung att bära, så parkera gärna nära tömningsstationen, eller använd en vagn eller pirra för att dra kassetten. 

Toaletten kan till exempel tömmas på campingar samt på vissa ställplatser, rastplatser och miljöstationer. Ibland töms kemtoaletten bakom en dörr, och andra gånger tömmer man i därför avsett utomhusavlopp. Platsen kan vara skyltad med ordet “latrin” eller en bild på en toalett tillsammans med en pil från toaletten som pekar ner i en avloppsbrunn. 

På vissa platser kan det också finnas en specifik servicestation från företaget CamperClean (se bild nedan). När du tömmer toakassetten är det lämpligt att skölja kassetten ren både utvändigt och invändigt. Det finns också särskilda medel, som du kan köpa i campingbutiker, som kan placeras i kassetten efteråt för att minska lukt.

Automat från CamperClean, för att tömma toakassett

Ibland kan det finnas en särskild automat där man tömmer och rengör toakassetten.

Att tömma spillvattnet

Spillvatten, eller gråvatten som det också kallas, är avloppsvatten från diskho, handfat och dusch. Detta avloppsvatten töms vanligtvis genom att du öppnar ett vred under husbilen eller husvagnen, och att avloppsvattnet därmed rinner ut under fordonet. Spillvattnet innehåller till stor del vanligt vatten och till exempel matrester, men också kemiska ämnen i form av exempelvis diskmedel, tvål och schampo. Det är därför inte tillåtet att släppa ut spillvatten i naturen.

Tömning av spillvatten görs ofta på en särskild station, där det finns en ränna eller ett hål i marken för avloppsvattnet. Stationen är oftast skyltad med en bild på en husbil, och en pil nedåt under fordonet. 

Toalettbyggnad samt skylt som visar att man kan tömma spillvatten från husbil

Denna skylt visar att här finns en tömningsstation, där du kan tömma spillvatten

Så hittar du tömningsstationer

För att kunna tömma toalett och spillvattentank måste du hitta tömningsstationer. Varken toalett eller spillvattentank får tömmas i naturen, och det uppskattas inte alltid att man tömmer toakassetten i en vanlig toalett.

Campingplatser

Både toalett och spillvatten kan tömmas på nästan alla campingplatser i hela Europa. Det är endast om du har en fast toalettank som det ibland kan vara svårt att tömma på vissa campingar. Även om du inte stått på campingen över natten kan du ofta köra in och, mot avgift, tömma dina avloppstankar. 

Ställplatser

Ställplatser har olika servicenivå, och det varierar mellan länder hur vanligt det är att det finns möjlighet att tömma tankar på ställplatser. I Norden är det relativt vanligt att man kan tömma toaletten på ställplatser, men inte lika vanligt att man kan tömma spillvattnet. I till exempel Tyskland finns det ofta bra service, medan det i exempelvis Tjeckien och Polen kan vara bättre att söka upp campingplatser. För att kolla vilken service som finns på en specifik plats kan du använda någon app för ställplatser, som till exempel:

 • Park4Night
 • CamperContact
 • Ställplatser
 • Rast & Camp

Rastplatser, bensinstationer och miljöstationer

I en del länder kan du, utöver campingar och ställplatser, också tömma avloppstankarna på vissa rastplatser, bensinstationer och/eller miljöstationer. Observera att det fungerar olika i olika länder. 

Hitta tömningsstationer i Sverige

I Sverige är det relativt vanligt att du kan tömma toaletten på rastplatser. Det finns i så fall en skylt på en av byggnaderna där det står “latrin” eller motsvarande, och du kan i förväg kontrollera vilken service som finns på Trafikverkets webbplats. Du kan också tömma på vissa miljöstationer. En översikt över tömningsplatser i Sverige hittar du på husbilsplats.se

Hitta tömningsstationer i Norge

I Norge kan du tömma på vissa bensinstationer och miljöstationer, och i både Sverige och Norge kan du  hitta CamperClean-automater på denna karta. En översikt över tömningsplatser i Norge hittar du på bobilplassen.no

Hitta tömningsstationer i Finland

I Finland kan du tömma både toalett och spillvatten på vissa bensinstationer, bland annat på många av kedjan ABC:s stationer. Dessutom kan du hitta finska ställplatser via företaget BestPark. En översikt över tömningsplatser i Finland hittar du på Google-kartan Puskaparkit.

Hitta tömningsstationer i övriga Europa

Förutom att du nästan alltid kan tömma på campingar runt om i Europa, och ibland på ställplatser, så kan du ibland tömma på vissa bensinstationer (till exempel i Spanien) eller på vissa rastplatser (till exempel i Danmark och Frankrike). 

Husbil parkerad på rastplats

På vissa rastplatser, bland annat i Sverige, kan du tömma husbilens eller husvagnens  toalett

Så finstädar du en husbil/husvagn

Det räcker naturligtvis inte enbart med grovstädning i husbilar och husvagnar, utan fordonen måste också emellanåt rengöras mer genomgående. När det gäller fordon som hyrs ut via MyCamper görs finstädningen vanligtvis av ägaren, men villkoren kan variera från fordon till fordon. Med finstädning avses till exempelvis dammsugning och utvändig rengöring.

Checklista för att finstäda husbilen/husvagnen

 • Dammsuga
 • Våttorka ytor
 • Städa badrum och toalett
 • Rengör eller tvätta textilier
 • Tvätta husbilen/husvagnen utvändigt
Badrum i husbil

Så tvättar du en husbil/husvagn

När du tvättar en husbil eller husvagn måste du tänka lite annorlunda än när du tvättar en personbil. Campingfordon kan nämligen vara sammansatta och limmade med medel som inte tål de starka lösningsmedel som tagits fram för bilar. Du måste också tänka på att det finns ventilationsgaller, luckor och skarvar som kanske inte tål högtryckstvätt eller annan hård vattenstråle.

Husbil sedd från sidan, med ventilationsgaller synliga

Till vänster om bodelsdörren på denna husbil ser du exempel på två ventilationsgaller

Du kan spola av fordonet försiktigt, och därefter rengöra med borste eller svamp. Det är möjligt att använda högtryckstvätt, men du måste i så fall vara väldigt försiktig, inte gå för nära och undvika galler och andra typer av öppningar. Du måste också vara försiktig med tätningar och skarvar, och undvika att repa fönstren. Allra bäst är att använda rengöringsmedel som är specifikt avsedda för husbilar och husvagnar.

En man tvättar en husbil 

Eftersom husbilar och husvagnar kan vara större än vanliga bilar måste du också hitta lämplig plats för tvätten. På vissa campingplatser finns platser avsedda för att tvätta fordonen. Det finns också biltvättar som har platser där det är högre i tak. Att tvätta på egen garageuppfart eller liknande är inte att rekommendera eftersom kemikalierna i rengöringsmedlen inte är bra för miljön.

Trappa och avsats på en biltvätt

På vissa biltvättar finns platser med högt i tak, samt trappa och avsats för att komma åt

Innan du lämnar tillbaka en hyrd husbil eller husvagn

Har du hyrt en husbil eller husvagn via MyCamper som du ska lämna tillbaka? Kontrollera att du genomfört grovstädning och övrig städning som specifikt efterfrågas av ägaren samt att du tömt toalett och spillvatten. Fyll också upp diesel och kontrollera att fordonet inte fått några skador. Ett tips är att spendera den sista natten på en campingplats, så du har tillgång till all service du behöver för att städa och tömma tankar. Här är en sista checklista innan återlämnande av fordonet.

Checklista innan du lämnar tillbaka hyrd husbil eller husvagn

 • Genomför grovstädning
 • Genomför övrig städning som efterfrågats av ägaren
 • Töm toaletten
 • Töm spillvattnet (gråvattnet)
 • Fyll dieseltanken
 • Kolla att fordonet inte fått några skador
Plåtis med öppna dörrar